IZBORI

19.12.2023.

Konačna lista delegata:

ISTARSKA ŽUPANIJA:

Birgit Boljun Čujo

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA :

Bojan Francišković

Petar Mamula

 

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA:

Filip Katančić

Matej Brlić

Renato Brlić

 

17.12.2023.

Rezultati online glasovanja – lista delegata:

ISTARSKA ŽUPANIJA:

Birgit Boljun Čujo – 65 glasova

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA :

Bojan Francišković – 63 glasa

Petar Mamula – 28 glasova

 

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA:

Filip Katančić – 82 glasa

Matej Brlić – 44 glasa

Renato Brlić – 50 glasova

 

13.12.2023.

ONLINE glasovanje

Početak  – 13.12.2023. u 9.00  sati

Završetak  – 16.12.2023. u 12.00 sati

 

12.12.2023.

Konačna lista kandidata:

Nadzorni odbor HPK – Drago Laća, Silvija Terlević

Skupština HPK :

• Istarska županija-Birgit Boljun Čujo;

• Primorsko-goranska županija-Bojan Francišković, Petar Mamula;

• Virovitičko-podravska županija-Filip Katančić, Matej Brlić, Renato Brlić;

 

11.12.2023.

Objava prihvaćenih kandidatura za Nadzorni odbor HPK:

Drago Laća Drago Laća za NO

Silvija Terlević Silvija Terlević za NO

Neprihvaćena kandidatura (nepotpuna prijava) – Darko Borovina

 

11.12.2023.

Objava prihvaćenih kandidatura za izbor delegata u Skupštinu HPK iz Istarske, Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske i Virovitičko-podravske županije:

ISTARSKA ŽUPANIJA – biraju se 3 delegata:

 1. Birgit Boljun Čujo Brigit Boljun Čujo za Skupštinu HPK
 2.  nema prijavljenih kandidata
 3.  nema prijavljenih kandidata

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA – biraju se 2 delegata:

 1. Bojan Francišković Bojan Francišković za Skupštinu HPK
 2. Petar Mamula Petar Mamula za SKupštinu HPK

 

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA – biraju se 3 delegata :

 1. Filip Katančić Filip Katančić za Skupštinu HPK
 2. Matej Brlić Matej Brlić za Skupštinu HPK
 3. Renato Brlić Renato Brlić za Skupštinu HPK

 

SPLITSKO-DALMATNSKA ŽUPANIJA – bira se 1 delegat:

 1. nema prijavljenih kandidata

 

 

29.11.2023.

POČETAK DODATNIH IZBORA HPK 

u Nadzorni odbor HPK (2 člana) i delegata u Skupštinu HPK iz Istarske, Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske i Virovitičko-podravske županije.

Hrvatska poljoprivredna komora započinje s dodatnim izbornim radnjama za izbor:

 • 2 člana Nadzornog odbora HPK – tri člana su već izabrana na redovnim izborima u 2022. godini. Izbori se provode na sjednici Skupštine HPK tajnim glasovanjem na glasačkim listićima nakon prethodnog postupka kandidiranja.
 • 9 članova Skupštine HPK – popunjavanje Skupštine:
   • iz Istarske županije (3 delegata)
   • iz Primorsko-goranske županije (2 delegata)
   • iz Splitsko-dalmatinske županije (1 delegat)
   • iz Virovitičko-podravske županije (3 delegata)

Glasovanje za kandidate u Skupštini provodit će se elektronskim putem platforme FairVotes nakon prethodnog postupka prijave kandidatura.

 • 2 člana Upravnog odbora, po jedan predstavnik iz Istarske i Primorsko-goranske županija (Napomena: predstavnici u Upravnom odboru iz drugih županija bili su izabrani na redovnim izborima u 2022. godini). Izbor će se provoditi među izabranim delegatima u tim županijama na sjednici Skupštine HPK tajnim glasovanjem na glasačkim listićima.

Zainteresirani poljoprivrednici iz ovih županija sukladno Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Članku 7. mogu sudjelovati u izborima, birati ili biti birani. Uvjeti i pravila provođenja izbora za poljoprivrednike definirani su Pravilnikom o provođenju dodatnih izbora Pravilnik za provođenje dodatnih izbora_2023 kon.

Za sudjelovanje u izborima (glasovanje) neophodno je imati e-mail adresu koja pripada određenom MIBPG-u ili OIB-u (za fizičke osobe, koji ne posjeduju MIBPG). Glasanje će se provoditi online po principu „Jedan MIBPG/OIB – jedan email – jedan glas”.

Ovim putem molimo sve zainteresirane poljoprivrednike da provjere ispravnost svojih e-mail adresa. Ukoliko je došlo do promjena istih ljubazno molimo da nam javite na e-mail izbori@komora.hr

Ukoliko niste dobili niti jednu poruku od nas molimo Vas provjerite poruke pod Spam ili Bezvrijedna pošta.

Prijava kandidatura počinje 30.11.2023. godine

Iz Pravilnika o provođenju dodatnih izbora:

Nadzorni odbor HPK

Na dodatnim izborima u 2023. godini biraju se dva člana Nadzornog odbora ( tri člana Nadzornog odbora su izabrana na izborima u 2022. godini).

Sukladno članku 28 stavku 2 Statuta članovi Nadzornog odbora biraju se tajnim glasovanjem na Skupštini Komore nakon prethodnog postupka kandidiranja.

Postupak kandidiranja i izbori za Nadzorni odbor provodi Povjerenstvo za provedbu izbora.

 •  Prijedlog kandidature (skenirano) dostavlja se elektroničkim putem na e-mail izbori izbori@komora.hr s naznakom „za Povjerenstvo za provođenje dodatnih izbora za dva člana Nadzornog odbor Hrvatske poljoprivredne komore  – prijedlog kandidature“  i to na obrascu i u roku određenom od strane povjerenstva.  

 Uz prijedlog iz stavka 1. ovoga članka obvezno se dostavlja i:

 • Životopis kandidata – javno 
 • Izjava o nekažnjavanju – nije javno 
 • Potvrda porezne uprave da podnositelj prijave nema duga temeljem poreza i doprinosa – nije javno
 • Preslika osobne iskaznice – nije javno
 • Kandidati za članove Nadzornog odbora trebaju imati znanje iz područja ekonomije/računovodstva ili imati prethodno iskustvo u obavljanju nadzora materijalno-financijskog poslovanja neprofitnih organizacija/udruga ili prethodno iskustvo u radu Nadzornog odbora drugih neprofitnih organizacija/udruga – obavezno navesti u Životopisu.

Za članove Nadzornog odbora Komore mogu se kandidirati osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o provođenju dodatnih izbora.

ROKOVI za izbore u Nadzorni odbor HPK:

– Prijava kandidatura za Nadzorni odbor HPK –  30.11. – 10.12.2023 do 23.59 sati

– Objava prihvaćenih kandidatura za Nadzorni odbor HPK – 11.12.2023. godine

– Rok za prigovore zbog odbacivanja kandidature  – 12.12.2023. do 12.00 sati,

– Objava kandidatura za Nadzorni odbora – konačna lista – 13.12.2023. godine

 

OBRASCI za Nadzorni odbor HPK:

Prijedlog kandidature za Nadzorni odbor HPK –  Obrazac-prijedlog kandidature za člana NO 2023

Životopis kandidata i opis gospodarstva – Obrazac 2. – Životopis kandidata i opis gospodarstva_HPK2023

Izjava o nekažnjavanju – Obrazac 1. – Izjava o nekažnjavanju_HPK2023

Podnošenje prigovora – Obrazac – Podnošenje prigovora_HPK2023

 

*********************************************

Skupština HPK

 1. Za članove Skupštine Komore iz županija Istarska, Primorsko-goranska, Splitsko-dalmatinska, Virovitičko-podravska mogu se kandidirati svi upisani/usklađeni OPG-ovi u Upisnik OPG-ova (obavezni članovi) iz te županije, s obzirom na mjesto sjedišta gospodarstva (sukladno podacima iz Upisnika OPG-a na dan 05.06.2023. godine), koji su platili članarinu, te dobrovoljni članovi (sopg, pravni subjekti, obrti, fizičke osobe i sl) koji su potpisale Izjavu o pristupanju i uplatili članarinu za 2023. godinu do datuma predaje kandidature i dostavili sve potrebne obrasce.
 2. Prijedlog kandidatura za delegate Skupštine se dostavlja putem popunjenog Obrasca utvrđenog od strane Povjerenstva, koji je objavljen na službenim stranicama Komore.

Prijedlog kandidature za delegate Skupštine mora se dostaviti skenirano putem e-maila izbori@komora.hr s naznakom u nazivu e-maila: „Za Povjerenstvo za provođenje dodatnih izbora za Skupštinu Hrvatske poljoprivredne komore  – prijedlog kandidature

 Uz prijedlog iz stavka 1. i 2. ovoga članka obvezno se dostavlja sljedeće:

 • Popunjeni Obrazac „Prikupljanje potpisa za delegate u Skupštinu HPK“ – 15 potpisa -nije javno
 • Preslika osobne iskaznice – nije javno
 • Obrazac Izjava o nekažnjavanju – nije javno
 • Obrazac „Životopis kandidata i opis gospodarstva“ s fotografijom kandidata – javno

 Podnositelj prijedloga mora biti osoba koja ispunjava uvjete iz članka 22 Pravilnika o provođenju izbora, ima uplaćenu godišnju članarinu za 2022. godinu te mora dostaviti uz Prijedlog za kandidaturu sve propisane priloge, u protivnom Povjerenstvo prijedlog odbacuje.

ROKOVI za izbore u Skupštinu HPK (Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Virovitičko-podravska županija)

– Prijava kandidatura za delegate/članove Skupštine HPK –  30.11. – 10.12.2023. do 23.59.

– Objava prihvaćenih kandidatura za Skupštinu po županijama – 11.12.2023. godine.

– Podnošenje prigovora na odbacivanje kandidature – 12.12.2023. godine do 12.00 sati.

– Objava konačne liste prihvaćenih kandidatura – 12.12.2023. godine.

– ONLINE glasovanje – 13.12.2023. u 9.00 sati do 16.12.2023. u 12.00 sati.

– Objava liste delegata/članova Skupštine HPK – 17.12.2023. godine

– Podnošenje prigovora  – 18.12.2023. godine do 12.00 sati

– Objava konačne liste delegata/članova Skupštine HPK – 19.12.2023. godine

 

OBRASCI za Skupštinu HPK:

Prijedlog kandidature za delegata u Skupštini HPK Obrazac-prijedlog-kandidature-za-delegate-u-Skupstini-HPK2023

Prikupljanje potpisa za delegata u Skupštini Obrazac_POTPISI-za-delagate-Skupstine-HPK2023

Izjava o nekažnjavanju Obrazac 1. – Izjava o nekažnjavanju_HPK2023

Životopis kandidata i opis gospodarstva Obrazac 2. – Životopis kandidata i opis gospodarstva_HPK2023

Podnošenje prigovora Obrazac – Podnošenje prigovora_HPK2023

 

******************************************************************************************

Dodatni izbori 2023. 

03.07.2023.

Temeljem odluke sa 4.Skupštine HPK održana 05.06.2023. godine. Hrvatska poljoprivredna komora će provesti dodatne izbore za županije u kojima nije bilo zainteresiranih kandidata za izbor u Skupštinu HPK ili nije bio izabran dovoljan broj članova u Skupštinu HPK na izborima održanim 2022. godine.

Temeljem odluke sa 4.Skupštine HPK održana 05.06.2023. godine Hrvatska poljoprivredna komora će provesti dodatne izbore za izbor 2 člana Nadzornog odbora HPK, zbog nedostatka zainteresiranih kandidata na izborima održanim 2022. godine.

Rokovi, uvjeti kandidiranja i provođenja izbora biti će objavljeni uskoro.

____________________________________________________

Poziv – Kandidiranje za predsjednika Odbora HPK

05.07.2022.

Sukladno Pravilniku o Odborima Hrvatske poljoprivredne komore Pravilnik o ODBORIMA HPK 2022

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u proces kandidature za predsjednika pojedinog Stručnog/sektorskog Odbora HPK.

Iskaz interesa za predsjednika odbora podnosi se putem digitalnog obrasca u periodu od 06. srpnja do 10. srpnja 2022. godine (5 dana).

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave za iskaz interesa neće se prihvaćati.

Digitalni obrazac za prijavu za predsjednika pojedinog Stručnog/sektorskog Odbora HPK:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXdh8yxO7PRJ1Qd_h6wd86zgyPFM8kb8nzVvnMAjGyvmuu4Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Kandidat za predsjednika odbora može biti osoba koja je iskazala interes za sudjelovanjem u radu odbora i zadovoljava uvjete iskaza interesa, te je podmirila obveze plaćanja članarine za prethodnu i tekuću godinu.

Predsjednika Odbora biraju članovi Odbora na konstituirajućoj sjednici Sektorskog/stručnog Odbora između onih kandidata čije su kandidature za predsjednika Odbora prihvaćene sukladno zadovoljenim uvjetima iz stavka 2 ovog članka. Predsjednik Odbora mora biti članom Komore.

Predsjednika Odbora biraju većinom glasova članovi Odbora na prvoj sjednici Odbora javnim glasanjem natpolovičnom većinom prisutnih članova. Glasanje se provodi fizičkim ili on-line dizanjem ruke za predloženog kandidata. Članovi Odbora mogu odlučiti da se za Predsjednika Odbora bira tajnim glasanjem putem papirnatog ili on-line glasačkog listića.

Nakon što je predsjednik izabran, može imenovati svog zamjenika koji mora biti član tog Odbora.

 

Ostale informacije o izborima za predsjednika Sektorskih/stručnih Odbora pratite putem naše web stranice i Vaše elektronske pošte.

____________________________________________________

Upravni odbor je imenovao sljedeće povjerenike za konstituiranje Odbora:

Miško Šklempe – Odbor za konjogojstvo

Hrvoje Čorić – Odbor za peradarstvo

Zdenko Močnik – Odbor za mljekarstvo

Antonio Buljanović – Odbor za ovčarstvo i kozarstvo

Zvonimir Širjan – Odbor za tovno govedarstvo

Željko Mihelić – Odbor za sustav krava-tele

Ana Fumić – Odbor za krške pašnjake

Antun Golubović – Odbor za svinjogojstvo

Mateja Vranović – Odbor za pčelarstvo

Mato Brlošić – Odbor za ratarstvo

Jan Marinac – Odbor za povrtlarstvo i krumpir

Josip Vrbanek – Odbor za vinogradarstvo i vinarstvo

Zvonko Pipić – Odbor za voćarstvo

Mladen Jakopović – Odbor za eko proizvodnju, cvjećarstvo i ljekovito bilje

Željko Bjeliš – Odbor za maslinarstvo i uljarstvo

Antonio Šantić – Odbor za šume

Petar Baranović – Odbor za ribarstvo

Mario Glavaš – Odbor za duhan

Matej Raič – Odbor za mlade i žene

____________________________________________________

ZAVRŠETAK IZBORA – IZBOR PREDJEDNIŠTVA, NADZORNOG ODBORA I SUDA ČASTI HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORE

08.06.2022.

Na 2. skupštini IV. saziva Hrvatske poljoprivredne komore održane u utorak 07.06.2022. godine za novo četverogodišnje razdoblje u tijela HPK izabrani su:

 

PREDSJEDNIŠTVO

Istočna regija – Antun Vrakić

Središnja regija – Zvonimir Širjan

Južna regija – Damir Pernar

 

NADZORNI ODBOR

Darko Grivičić

Jakša Lović

Damir Lović

 

SUD ČASTI

Ivica Valaško

Petar Pranjić

____________________________________________________

KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIŠTVO HPK

31.05.2022.

Istočna regija

 • Antun Vrakić

Središnja regija

 • Miško Šklempe
 • Zvonimir Širjan

Južna regija

 • Slavko Šare
 • Željko Bjeliš (kandidatura je povućena na zahtjev kandidata)
 • Damir Pernar

____________________________________________________

Objava prihvaćenih kandidatura za Predsjedništvo:

28.05.2022.

Istočna regija

 • Antun Vrakić

Središnja regija

 • Miško Šklempe
 • Zvonimir Širjan

Južna regija

 • Slavko Šare
 • Željko Bjeliš
 • Damir Pernar

____________________________________________________

KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA NADZORNI ODBOR HPK

27.05.2022.

Darko Grivičić

Jakša Lović

Damir Lović

 

Objava prihvaćenih kandidatura za Nadzorni odbor:

24.05.2022.

Darko Grivičić Životopis_Darko Grivičić

Jakša Lović  Životopis_Jakša Lović

Damir Lović  Životopis_Damir Lović

____________________________________________________

NASTAVAK IZBORA ZA TIJELA KOMORE – KANDIDRANJE ZA IZBOR ČLANOVA PREDSJEDNIŠTVA HPK 

23.05.2022.

Obavještavamo vas da dana 23. svibnja 2022. godine započinje prijava kandidatura članova Skupštine za izbor članova Predsjedništva Hrvatske poljoprivredne komore. Pozivamo članove Skupštine koji su zainteresirani da se uključe u proces kandidiranja.

Rokovi za izbor u Predsjedništvo HPK:

Prijava kandidatura za Predsjedništvo HPK – 23.05-27.05.2022. do 23.59 sati,

Objava prihvaćenih kandidatura – 28.05.2022.

Rok za prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja 29.05.2022. do 12.00 sati.

Objava kandidatura – konačna lista – 31.05.2022.

Obrazac – prijedlog kandidature za člana Predsjedništva_Središnja regija  Obrazac-prijedlog kandidature za PRST_Središnja regija

Obrazac – prijedlog kandidature za člana Predsjedništva_Istočna regija  Obrazac-prijedlog kandidature za PRST_Istočna regija

Obrazac – prijedlog kandidature za člana Predsjedništva_Južna regija  Obrazac-prijedlog kandidature za PRST_Južna regija

Kandidati moraju dostaviti sljedeće:

 • Prijedlog kandidature (skenirano) dostavlja se elektroničkim putem na e-mail clanstvo@komora.hr s naznakom „za Povjerenstvo za provođenje izbora za Predsjedništvo Hrvatske poljoprivredne komore  – prijedlog kandidature“

Odluka Izbornog povjerenstva – Odluka IP – rokovI_IZBORI NO PRST i SUDČASTI   

NASTAVAK IZBORA ZA TIJELA KOMORE – KANDIDRANJE ZA IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA HPK 

11.05.2022.

Sukladno Pravilniku za provođenje izbora Hrvatska poljoprivredna komora nastavlja s izborom tijela Komore.

Obavještavamo vas da dana 11. svibnja 2022. godine započinje prijava kandidatura za izbor članova Nadzornog odbora Hrvatske poljoprivredne komore. Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u proces kandidiranja.

Sukladno članku 27 Statuta HPK (NN28/2019)

Nadzorni odbor nadzire:

 •  provođenje Statuta i drugih općih akata Komore
 •  materijalno-financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore
 •  rad Stručne službe, u skladu sa Statutom i drugim općim aktima.

Nadzorni odbor čine predsjednik i četiri člana.

Za članove Nadzornog odbora ne mogu se kandidirati članovi Skupštine HPK, članovi Upravnog odbora HPK i Predsjednik HPK.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od četiri godine.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština tajnim glasovanjem na svojoj sjednici nakon provedenog postupka kandidiranja.

Pravo glasa na izborima za Nadzorni odbor Hrvatske poljoprivredne komore imaju svi članovi prisutni na Skupštini Hrvatske poljoprivredne komore sukladno Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori i Statutu Komore.

Pravo biti birani u Nadzorni odbor HPK imaju svi prihvaćeni kandidati od strane Izbornog povjerenstva, koji su ispunili sve uvjete kandidiranja koji su određeni Pravilnikom za provođenje izbora Hrvatske poljoprivredne komore.

Kandidati moraju dostaviti sljedeće:

 • Prijedlog kandidature (skenirano) dostavlja se elektroničkim putem na e-mail clanstvo@komora.hr s naznakom „za Povjerenstvo za provođenje izbora za Nadzorni odbor Hrvatske poljoprivredne komore  – prijedlog kandidature“  i to na obrascu i u roku određenom od strane povjerenstva.

Obrazac – prijedlog kandidature za člana NO  – Obrazac-prijedlog kandidature za člana NO_06052022

Uz prijedlog iz stavka 1. ovoga članka obvezno se dostavlja i:

 • Životopis kandidata – javno
 • Izjava o nekažnjavanju – nije javno
 • Potvrda porezne uprave da podnositelj prijave nema duga temeljem poreza i doprinosa (ne stariju od 1.mjesec) – samo poslovni subjekti – nije javno
 • Preslika osobne iskaznice – nije javno
 • Kandidati za članove Nadzornog odbora trebaju imati osnovno znanje iz područja ekonomije/računovodstva ili imati prethodno iskustvo u obavljanju nadzora materijalno-financijskog poslovanja ili sudjelovanja u radu Nadzornog odbora drugih organizacija – obavezno navesti u Životopisu.

Obrazac – životopis kandidata za člana NO – Obrazac-2-Zivotopis-kandidata za člana NO_06052022

Obrazac – Izjava o nekažnjavanju (ne treba ovjera javnog bilježnika) – Obrazac-Izjava o nekažnjavanju

 

Rokovi za izbor u Nadzorni odbor HPK:

Prijava kandidatura za Nadzorni odbor HPK  11.05. – 22.05.2022. do 23.59 sati,

Objava prihvaćenih kandidatura za  Nadzorni odbor HPK – 24.05.2022.,

Rok za prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja – 25.05.2022. do 12.00 sati,

Objava kandidatura – konačna lista – 27.05.2022.

Odluka Izbornog povjerenstva – Odluka IP – rokovI_IZBORI NO PRST i SUDČASTI   

 

____________________________________________________

ZAVRŠETAK IZBORA – IZBOR UPRAVNOG ODBORA I PREDSJEDNIKA HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORE

16.03.2022.

Na 1. Izbornoj  skupštini IV. saziva Hrvatske poljoprivredne komore održane u utorak 15.03.2022. godine za Predsjednika Komore za novo četverogodišnje razdoblje izabran je Mladen Jakopović.

U Upravni odbor Komore izabrani su sljedeći članovi Skupštine Komore:

1. Matej Raič Bjelovarsko – bilogorska županija
2. Mato Mihić Brodsko – posavska županija
3. Željko Bjeliš Dubrovačko – neretvanska
4. Jan Marinac Grad Zagreb
5. Zdenko Močnik Karlovačka  županija
6. Zvonimir Širjan Koprivničko – križevačka županija
7. Mario Trbušić Krapinsko – zagorska
8. Ana Fumić Ličko – senjska  županija
9. Mateja Vranović Međimurska
10. Mato Brlošić Osječko – baranjska županija
11. Mario Glavaš Požeško – slavonska  županija
12. Miško Šklempe Sisačko – moslavačka  županija
13. Teo Šantić Splitsko – dalmatinska
14. Marijana Podrug Šibensko – kninska
15. Josip Križanić Varaždinska
16. Zvonko Pipić Virovitičko – podravska
17. Antun Golubović Vukovarsko – srijemska  županija
18. Antonio Buljanović Zadarska  županija
19. Božidar Pankretić Zagrebačka  županija

Odluka Izbornog povjerenstva – Odluka IP- rezultati glasovanja UO i Predsjednik HPK

_____________________________________________________________________________

POPIS KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA HPK

10.03.2022.

Prijava kandidatura za izbor Predsjednika HPK provodila se u periodu 01.03.- 08.03.2022. godine.

U roku određenom Povjerenstvom za provođenje izbora pristigle su 3 prijave.

Nakon provedene provjere kandidatura navedene su prihvaćene kandidature:

 

Mladen Jakopović 

Životopis – Mladen Jakopovic

ProgramRadaHPK – Jakopovic

Miško Šklempe 

Životopis – Miško Šklempe

ProgramRadaHPK – Šklempe

Mato Brlošić

Životopis – Mato Brlošić

ProgramRadaHPK – Brlošić

 

Odluka Izbornog povjerenstva – Odluka IP- prihvaćeni kandidati za Predsjednika HPK_09032022

____________________________________________________

KANDIDIRANJA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA HPK

07.03.2022.

U tijeku je prijava kandidatura za izbor Predsjednika HPK, koja će trajati do 08.03.2022. godine do 23.59 sati.

Sukladno članku 29 Pravilnika za provođenje izbora prijedlog kandidature za izbor Predsjednika HPK mora sadržavati sljedeće:

 1. Prijedlog kandidature za predsjednika HPK (obrazac)- nije javno
 2. Životopis kandidata s fotografijom i opisom svojeg rada, gospodarstva/firme/obrta itd (obrazac) – javno
 3. Program rada za naredno razdoblje od 4 godine – javno
 4. Izjava o nekažnjavanju (obrazac)- nije javno
 5. Potvrda porezne uprave da podnositelj prijave nema duga temeljem poreza i doprinosa – nije javno
 6. Prikupljanje potpisa za kandidata za izbor Predsjednika HPK – 10 potpisa članova novoizabrane Skupštine (obrazac) – nije javno

Podnositelj prijedloga mora biti osoba koja ispunjava uvjete iz članka 28 stavka 2  Pravilnika za provođenje izbora i priložiti sve propisane priloge.

U protivnom Povjerenstvo prijedlog odbacuje.

Obrazac 1. – Izjava o nekažnjavanju

Obrazac 2. –  Životopis kandidata i opis gospodarstva

Obrazac – Potpisi za Predsjednika HPK

Obrazac – Prijedlog kandidature za Predsjednika HPK

_____________________________________________________________________________

KONAČNA LISTA ČLANOVA NOVE SKUPŠTINE HPK 

07.03.2022.

NAPOMENA: u županijama gdje nedostaju predstavnici nije bilo prijavljenih kadidata.

_____________________________________________________________________________

REZULTATI DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA ČLANA SKUPŠTINE HPK U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

06.03.2022.

Drugi krug glasovanja putem platforme FairVotes za člana Skupštine HPK iz Osječko-baranjske županiji održan je u periodu 03.03. do 06.03.2022. do 12.00 sati godine sa sljedećim rezultatom:

Kandidat koji je dobio više glasova postaje peti član Skupštine iz Osječko-baranjske županije.

Podnošenje prigovora na obrazloženja na utvrđivanje izbornih rezultata drugog kruga do 07.03.2022. do 12.00 sati na e-mail: clanstvo@komora.hr

Obrazac „Podnošenje prigovora“ – OBRAZAC-1.-Podnosenje-prigovora_izborni rezultat 

Objava konačne liste 07.03.2022. poslije 12.00 sati.

Odluka Izbornog povjerenstva Odluka IP- rezultati drugog kruga u OBŽ

_____________________________________________________________________________

NAJAVA DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA ČLANA SKUPŠTINE HPK U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

01.03.2022.

Period trajanja DRUGOG KRUGA glasovanja za Vašeg kandidata iz Osječko-baranjske županije je 03.03.-06.03.2022. godine do 12:00 sati.

U četvrtak 03.03.2022. godine nakon 10:30 sati  u elektroničku poštu (na e-mail) birača pristizat će pozivnice za glasovanje, koje se ne smiju obrisati. Treba slijediti jednostavne upute na njima kako bi se samo u nekoliko minuta moglo glasovati. Završetak glasovanja u drugom krugu je nedjelja 06.03.2022. godine u 12:00 sati.

U drugom krugu za kandidate mogu glasovati samo birači iz Osječko-baranjske županije. Birači mogu označiti samo jednog kandidata.

Podsjećamo da su birači svi obavezni i dobrovoljni članovi Hrvatske poljoprivredne komore koji su kao takvi evidentirani na dan 31.12.2021. godine sukladno članku 7 Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori te Pravilnika za provođenje izbora HPK.

Upute za glasovanje nalaze se na poveznici https://fair-votes.com/upute-za-glasace, koje se mogu proučiti već danas.

Birači čiji je e-mail u bazi podataka povezan na više MIBPG-ova,  u gornjem desnom kutu moći će odabrati elektronički listić sa svojim MIBPG-om i glasati u svoje ime.

Glasački listić nije moguće koristiti više puta. Glasa se samo jednom te nakon toga na e-mail stiže poruka o uspješnom glasovanju.

Ukoliko poziv za glasovanje ne možete pronaći u pretincu “Ulazna pošta”, neophodno je provjeriti i ostale pretince e-maila “Neželjena pošta”, “Spam”, “Promocije” itd.

Ukoliko imate pitanja vezana za status glasača, promjenu/zamjenu/brisanje e-maila i sam proces glasovanja svoj upit pošaljite na e-mail: clanstvo@komora.hr

 

______________________________________________________________________________

REZULTATI ONLINE GLASOVANJA ZA IZBOR ČLANOVA SKUPŠTINE HPK 

01.03.2022.

ONLINE glasovanje se provodilo u periodu 20.02.-28.02.2022. godine putem platforme za online glasovanje FairVotes.

Od ukupnog broja glasač s potvrđenim e-mail adresama 49116 (ukupni broj članova Komore 58027)  glasovanju je pristupilo 3495 glasača sa 5025 glasova

U Osječko-baranjskoj županiji dva kandidata imaju isti broj glasova, te sukladno članku 26 Pravilnika za provođenje izbora Izborno povjerenstvo će provesti drugi krug izbora.

Drugi krug glasovanja provodit će se online putem platforme Fait Votes na isti način kao i dosad u periodu 03.03. – 06.03 2022. godine do 12.00 sati

Objava konačnog rezultata drugog kruga izbora biti će 06.03.2022. godine poslije 18.00 sati.

Podnošenje prigovora na obrazloženja na utvrđivanje izbornih rezultata drugog kruga do 07.03.2022. do 12.00 sati.

Objava konačne liste 07.03.2022. godine

Rezultati online glasovanja: Rezultati glasovanja za SKupštinu_web

 

NAPOMENA : 

Plavom bojom su označeni članovi Skupštine.

Podnošenje prigovora na utvrđivanje izbornih rezultata 02.03.2022. do 12.00 sati

Obrazac „Podnošenje prigovora“ – OBRAZAC-1.-Podnosenje-prigovora_izborni rezultat 

Odluka Izbornog povjerenstva Odluka IP- rezultati glasovanja Skupština HPK

_______________________________________________________________________________

NAJAVA POČETKA POSTUPKA KANDIDIRANJA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA HPK

19.02.2022.

Prijava kandidatura za izbor Predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore provodit će se u periodu 01.03. – 08.03.2022. godine do 23.59 sati.

Sukladno članku 29 Pravilnika za provođenje izbora prijedlog kandidature za izbor Predsjednika HPK mora sadržavati sljedeće:

 1. Prijedlog kandidature za predsjednika HPK (obrazac)– nije javno
 2. Životopis kandidata s fotografijom i opisom svojeg rada, gospodarstva/firme/obrta itd (obrazac) – javno
 3. Program rada za naredno razdoblje od 4 godine – javno
 4. Izjava o nekažnjavanju (obrazac)– nije javno.
 5. Potvrda porezne uprave da podnositelj prijave nema duga temeljem poreza i doprinosa – nije javno
 6. Obrazac Prikupljanje potpisa za kandidata za izbor Predsjednika HPK – 10 potpisa članova novoizabrane Skupštine (obrazac) – nije javno.

Podnositelj prijedloga mora biti osoba koja ispunjava uvjete iz članka 28 stavka 2  Pravilnika za provođenje izbora i priložiti sve propisane priloge. U protivnom Povjerenstvo prijedlog odbacuje.

Propisani prilozi dostavljaju se elektroničkim putem na e-mail adresu: clanstvo@komora.hr s naznakom »za Povjerenstvo za provođenje izbora za Predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore  – prijedlog kandidature« i to u roku određenom od strane Povjerenstva (01.03.- 08.03.2022. do 23.59 sati)

Obrazac 1. – Izjava o nekažnjavanju

Obrazac 2. –  Životopis kandidata i opis gospodarstva

Obrazac – Potpisi za Predsjednika HPK

Obrazac – Prijedlog kandidature za Predsjednika HPK

 

NAPOMENA:

Online glasovanje za kandidate u Skupštinu HPK 20.02. – 28.02.2022. do 12.00 sati

Objava liste članova Skupštine HPK  01.03.2022. godine

Podnošenje prigovora na utvrđivanje izbornih rezultata 02.03.2022. do 12.00 sati

Objava konačne liste članova Skupštine HPK 03.03. – 06.03.2022. godine

Objava pristiglih kandidatura za izbor Predsjednika HPK  10.03.2022. godine

Podnošenje prigovora na obrazloženje na odbacivanje kandidature 11.03.2022. do 12.00 sati

Objava konačne liste kandidata za izbor Predsjednika HPK 13.03.2022. godine.

_______________________________________________________________________________

 

NAJAVA I POJAŠNJENJE POSTUPKA ONLINE GLASOVANJA

12.02.2022.

ONLINE glasovanje će započeti za nekoliko dana i trajat će od nedjelje 20. veljače 2022. godine do ponedjeljka 28. veljače 2022. godine do 12.00 sati.

U nedjelju 20.02. u elektroničku poštu (na e-mail) birača pristignut će pozivnica za glasovanje, koja se ne smije obrisati. Treba slijediti jednostavne upute na njima kako bi se samo u nekoliko minuta moglo glasovati za svoje kandidate.

Podsjećamo da su birači svi obavezni i dobrovoljni članovi Hrvatske poljoprivredne komore koji su kao takvi evidentirani na dan 31.12.2021. godine sukladno članku 7 Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori te Pravilnika za provođenje izbora HPK.

Tijekom nedjelje 20.02.2022. svi birači će dobiti pristup za glasovanje.

Upute za glasovanje nalaze se na poveznici https://fair-votes.com/upute-za-glasace, koje se mogu proučiti već danas.

Birači čiji je e-mail u bazi podataka povezan na više MIBPG-ova,  u gornjem desnom kutu moći će odabrati elektronički listić sa svojim MIBPG-om i glasati u svoje ime.

Glasački listić nije moguće koristiti više puta. Glasa se samo jednom te nakon toga na e-mail stiže poruka o uspješnom glasovanju.

Ukoliko poziv za dlasovanje ne možete pronaći u pretincu “Ulazna pošta”, neophodno je provjeriti i ostale pretice e-maila “Neželja pošta”, “Spam”, “Promocije” itd.

Ukoliko imate pitanja vezana za status glasača, promjenu/zamjenu/brisanje e-maila i sam proces glasovanja svoj upit pošaljite na e-mail: clanstvo@komora.hr

______________________________________________________________________________

KONAČNA LISTA PRIHVAĆENIH KANDIDATURA

10.02.2022.

Nakon provedenih provjera pristiglih kandidatura i završetka roka za prigovore Izborno povjerenstvo je donijelo konačnu listu prihvaćenih kandidata za izbor delegata u Skupštinu HPK. Klikom na Ime i Prezime kandidata možete vidjeti njegov Životopis i opis gospodarstva.

 

PRIHVAĆENE KANDIDATURE
Ime i Prezime Naziv Županija

 

1. Dario Pavić OPG Dario Pavić Bjelovarsko-bilogorska
2. Darko Bišćan Poljoprivredni obrt Darko Bišćan Bjelovarsko-bilogorska
3. Dejan Majdak Majdak promet d.o.o. Bjelovarsko-bilogorska
4. Hrvoje Ćorić GALA d.o.o. Bjelovarsko-bilogorska
5. Matej Raič BILOFARM d.o.o Bjelovarsko-bilogorska
6. Slavimir Brkić Poljoprivredni obrt „ŽITOPRODUKT“ Bjelovarsko-bilogorska
7. Antun Vrakić „AGRO-PLAM“ Siče Brodsko-posavska
8. Dinko Bilešić OPG Bilešić Dinko Brodsko-posavska
9. Dino Gelemanović Poljo-Davor d.o.o. Brodsko-posavska
10. Drago Cvitić OPG Drago Cvitić Brodsko-posavska
11. Jakša Lović Lović-obrt proizvodnja i prerada mlijeka Brodsko-posavska
12. Mato Mihić OPG Mato Mihić Brodsko-posavska
13. Tomislav Lović OPG Lović Brodsko-posavska
14. Neven Mataga OPG Neven Mataga Dubrovačko-neretvanska
15. Željko Bjeliš OPG Bjeliš Željko Dubrovačko-neretvanska
16. Ana Kovačić OPG Branko Kovačić Grad Zagreb
17. Filip Dragović Brunland d.o.o. Grad Zagreb
18. Ivo Grgić Fizička osoba Grad Zagreb
19. Jan Marinac Fizička osoba Grad Zagreb
20. Luka Cvitan PZ Jabuka Grad Zagreb
21. Renata Bedeković OPG Bedeković Ivan Grad Zagreb
22. Robert Hadžić OPG Ivan Hadžić Grad Zagreb
23. Stanko Barbarić OPG Stanko Barbarić Grad Zagreb
24. Toni Grossi Grossi ulaganja d.o.o. Grad Zagreb
25. Josip Vrbanek AGROSALIX, obrt za proizvodnju Karlovačka
26. Josip-Marko Butina SAJOMA d.o.o. Karlovačka
27. Oliver Turkalj OPG Oliver Turkalj Karlovačka
28. Stephanie Carla Miškulin OPG Miškulin Karlovačka
29. Zdenko Močnik OPG Zdenko Močnik Karlovačka
30. Antonio Šantić O.P.G Antonijo Šantić Koprivničko-križevačka
31. Ivica Valaško OPG Ivica Valaško Koprivničko-križevačka
32. Marijan Vedriš OPG Vedriš Koprivničko-križevačka
33. Stjepan Kušec OPG Kušec, Ivica Kušec Koprivničko-križevačka
34. Zlatko Dudaš AGRO DEMETRA obrt za poljoprivrednu proizvodnju i savjetovanje u poljoprivredi Koprivničko-križevačka
35. Zvonimir Širjan AGRO-STEEL Koprivničko-križevačka
36. Danijel Sinković OPG Sinković Danijel Krapinsko-zagorska
37. Mario Mladić OPG Mladić Mario Krapinsko-zagorska
38. Mario Trbušić OPG Mario Trbušić Krapinsko-zagorska
39. Mirko Majsec OPG MIM Krapinsko-zagorska
40. Vedran Poslon OPG Vedran Krapinsko-zagorska
41. Zoran Požgaj OPG Požgaj Krapinsko-zagorska
42. Ana Fumić OPG Ana Fumić Ličko-senjska
43. Goran Fumić OPG Fumić Ličko-senjska
44. Mladen Kušeković NATURA BEEF d.o.o. Ličko-senjska
45. Nikolina Kostelac OPG Nikolina Kostelac Ličko-senjska
46. Igor Rešetar PG Igor Rešetar Međimurska
47. Mateja Vranović OPG Mario Vranović Međimurska
48. Boris Ćupurdija KRNJAK d.o.o. Osječko-baranjska
49. Damir Matanovac MATANOVAC-obrt u poljoprivredi Osječko-baranjska
50. Katarina Johum OPG Katini Lavandini Osječko-baranjska
51. Mato Brlošić AGRO-CRNICA obrt u poljoprivredi Osječko-baranjska
52. Petar Pranjić PRANJIĆ PROMET Osječko-baranjska
53. Stjepan Zorić SJETVA d.o.o. Osječko-baranjska
54. Tomislav Brlošić OPG-Tomislav Brlošić Osječko-baranjska
55. Vinko Sičaja Brana obrt u poljoprivredi Osječko-baranjska
56. Zvonimir Kalić OPG Kalić Zvonimir Osječko-baranjska
57. Željko Fabric FABRIC-obrt u poljoprivredi Osječko-baranjska
58. Branko Pilaš OPG Branko Pilaš Požeško-slavonska
59. Mario Glavaš OPG Glavaš Mario Požeško-slavonska
60. Nataša Abramović OPG Nataša Abramović Požeško-slavonska
61. Petar Kučinić OPG Kučinić Petar Požeško-slavonska
62. Branimir Markota VRTOVI VOĆA d.o.o. Sisačko-moslavačka
63. Dejan Tomašević OPG Dejan Tomašević Sisačko-moslavačka
64. Goran Došlović OPG Došlović Sisačko-moslavačka
65. Mijo Latin OPG Mijo Latin Sisačko-moslavačka
66. Miško Šklempe OPG Miško Šklempe Franjo Šklempe Sisačko-moslavačka
67. Rodoljub Džakula OPG Džakula Sisačko-moslavačka
68. Zvonimir Dravinac OPG Dravinac Sisačko-moslavačka
69. Teo Šantić OPG Kapja Splitsko-dalmatinska
70. Velimir Mratinić Poljoprivredni obrt Brojne Splitsko-dalmatinska
71. Marijana Podrug OPG Podrug Šibensko-kninska
72. Petar Baranović Obrt „Blitvenica“ Šibensko-kninska
73. Josip Križanić Veterinarska stanica d.d. Varaždin Varaždinska
74. Mladen Jakopović OPG Mladen Jakopović Varaždinska
75. Zvonko Pipić OPG Zvonko Pipić Virovitičko-podravska
76. Antun Golubović OPG Antun Golubović Vukovarsko-srijemska
77. Darko Juzbašić OPG Darko Juzbašić Vukovarsko-srijemska
78. Marijan Balić OPG Balić Marijan Vukovarsko-srijemska
79. Milan Ileković OPG Višnja Ileković Vukovarsko-srijemska
80. Miroslav Kolić OPG Anita Kolić Vukovarsko-srijemska
81. Slavko Grgić (kandidatura je povućena na zahtjev kandidata) OPG Slavko Grgić Vukovarska-srijemska
82. Antonio Buljanović OPG „Buljanović Antonio“ Zadarska
83. Damir Pernar OPG Pernar Damir Zadarska
84. Milan Brkljača (kandidatura je povućena na zahtjev kandidata) OPG Milan Brkljača Zadarska
85. Slavko Šare OPG Slavko Šare Zadarska
86. Vedran Donadić OPG Donadić Vedran Zadarska
87. Božidar Pankretić OPG Pankretić Zagrebačka
88. Branko Tomašković OPG Branko Tomašković Zagrebačka
89. Goran Vrabec OPG Goran Vrabec Zagrebačka
90. Igor Horvačić OPG Horvačić Igor Zagrebačka
91. Ines Dundović Veggie d.o.o. Zagrebačka
92. Juraj Čiček OPG Juraj Čiček Zagrebačka
93. Karlo Kos OPG Kos Zagrebačka
94. Mario Brcković OPG Mario Brcković Zagrebačka
95. Stjepan Klak OPG Klak Berica Zagrebačka

Odluka Izbornog povjerenstva – Odluka IP- povlacenje kandidatura_14022022

 

______________________________________________________________________________

REZULTATI POSTUPKA KANDIDIRANJA

05.02.2022.

Prijava kandidatura za izbor delegata u Skupštinu HPK provodila se u periodu 18.01. – 30.01.2022. godine.

U roku određenom Povjerenstvom za provođenje izbora ukupno je pristiglo 101 prijava. Izvan roka je pristiglo 2 prijave.

Prijavljenih kandidatura nije bilo iz Istarske i Primorsko-goranske županije. Odluku o raspisivanju izbora u ove dvije županije donijet će novo izabrana Skupština HPK odnosno Upravni odbor.

 

Nakon provedene provjere kandidature utvrđen je broj prihvaćenih kandidatura po županijama: Prihvaćene kandidature

Kandidati, koji nisu zadovoljili uvjete kandidiranja (nisu evidentirani kao članovi HPK na dan 31.12.2021. godine) ne prihvaćaju se: Popis1

Kandidati, koji nisu zadovoljili uvjete kandidiranja (prijave kandidatura pristigle izvan roka prijave) ne prihvaćaju se: Popis2

Odluka Izbornog povjerenstva o prihvaćnim kandidaturama na dan 30.01.2022. – Odluka IP – kandidature_03022022

 

Sukladno članku 17 stavka Pravilnika za provođenje zbora:

1) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora podnosi se na za to predviđenim obrascima utvrđenim od strane Povjerenstva.

2) Prigovor može podnijeti svaki kandidat, a podnosi se Povjerenstvu u roku od 12 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor elektroničkim putem na e-mail: clanstvo@komora.hr s naznakom: „Za Povjerenstvo za provođenje izbora Hrvatske poljoprivredne komore – prigovor“

3) Prigovor iz stavka 1. može se odnositi na:

–       prigovor na obrazloženje na odbacivanje prijedloga za kandidiranje,

–       prigovor na utvrđivanje izbornih rezultata (nevažeći glasački listići, netočno prebrojavanje glasova).

4) Povjerenstvo je dužno pismeno odgovoriti podnositelju prigovora u roku najviše od 3 dana računajući od dana podnošenja prigovora.

Obrazac „Podnošenje prigovora“ – OBRAZAC 1. – Podnošenje prigovora

Rok za podnošenje prigovora: nedjelja 06.02.2022. godine do 12.00 sati na e-mail clanstvo@komora.hr

Objava konačne liste prihvaćenih kandidata je 10.02.2022. godine.

______________________________________________________________________________

11.01.2022.

Hrvatska poljoprivredna komora započinje s izbornim radnjama te ovom prilikom Vas obavještavamo da se uključite te svojim znanjem i iskustvom doprinesete radu Hrvatske poljoprivredne komore. Zainteresirani poljoprivrednici sukladno Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Članku 7. mogu sudjelovati u izborima, birati ili biti birani. Uvjeti i pravila provođenja izbora za poljoprivrednike  definirani su Pravilnikom o provođenju izbora. Glasanje za kandidate u Skupštini provodit će se elektronski u razdoblju od 20.02. – 28.02.2022. putem elektroničkog listića, a birat će se maksimalno 71 član skupštine HPK iz svih županija i grada Zagreba.

U prvoj fazi izbori se provode za sljedeća tijela Komore:

–  Skupština HPK (maksimalni broj 71)

– Predsjednik HPK

Pravo glasa na izborima imaju svi OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na dan 31.12.2021. te svi evidentirani dobrovoljni članovi na dan 31.12.2021., odnosno oni koji su potpisali izjavu o članstvu HPK. Pravilnik o izborima potvrdio je Upravni odbor HPK nakon što je utvrđen konačan broj svih članova – dobrovoljnih i obveznih. Trenutno skupština HPK ima 32 člana koji su teritorijalno raspoređeni.

Za sudjelovanje u izborima (glasanje) neophodno je imati e-mail adresu koja pripada određenom MIBPG-u ili OIB-u (za fizičke osobe, koji ne posjeduju MIBPG). Glasanje će se provoditi online po principu „Jedan MIBPG/OIB – jedan email – jedan glas”.

Ovim putem molimo sve zainteresirane poljoprivrednike da provjere ispravnost svojih e-mail adresa. Ukoliko je došlo do promjena istih ljubazno molimo da nam javite na e-mail clanstvo@komora.hr

Prema definiranom Pravilniku prijava kandidatura za delegate u Skupštini će se provodi u vremenu od 18.01.-30.01.2022. godine do 23.59 sati, sukladno uvjetima definiranim u članku 22. Pravilnika o provođenju izbora. Glasanje za kandidate u Skupštini provodit će se putem linka koji će poljoprivrednici primiti na svoje mail adrese u razdoblju od 20.02. – 28.02.2022. putem elektroničkog listića. Prijava kandidatura za Predsjednika Komore započet će 01.03. 2022,  a završetak prijave za kandidiranje za Predsjednika je 08.03.2022.

Ukoliko niste dobili niti jednu poruku od nas molimo Vas provjerite poruke pod Spam ili Bezvrijedna pošta.

„Ovo će biti prvi izbori koji će se odvijati on-line. Izbori će se provoditi putem platforme koja koristi napredno softversko rješenje za provedbu različitih glasovanja putem online. Tako će se riješiti problem slabog odaziva na izbore i štedi se na vremenu. Ova platforma je sigurna, transparentna, ekonomična i ekološki prihvatljiva te vrlo jednostavna za korištenje. Svaki član HPK putem svoje mail adrese ima mogućnost glasovati za svoje kandidate. Nakon što istekne vrijeme za glasovanje, platforma će biti zaključana te će se rezultati vidjeti u kratkom roku. Glasački listići su elektronski i brojanje istih odvija se automatski u sustavu. Raduje nas što smo prva komora koja će u Hrvatskoj na ovaj način provesti izbore te što dokazujemo našu spremnost prema digitalizacije poljoprivrede i kroz ovaj vidi procedura, zaključuje predsjednik HPK Mladen Jakopović.

 

Pravilnik o provođenju izbora i sve potrebne obrasce možete pronaći u nastavku: 

Izborni rokovi za tijela HPK – Odluka IP – rokovi_izbori

Pravilnik za provodenje izbora HPK

Obrazac 1-Izjava o nekažnjavanju

Obrazac 2-Životopis kandidata i opis gospodasrtva

Obrazac_POTPISI za delagate Skupštine HPK

Obrazac-prijedlog kandidature za delegate u Skupštini HPK