ČLANSTVO

Poštovani,

Prema članku 7 stavku 2 Statuta Hrvatske poljoprivredne komore NN 28/19 „članom Komore postaje se dostavom popunjene i vlastoručno potpisane Izjave o pristupanju HPK i uplatom godišnje članarine propisane od Skupštine Komore.“

  • Izjava o pristupanju Komori nalazi se ovdje: IZJAVA-o-pristupanju-HPK_2022  – POPUNJAVAJU SAMO DOBROVOLJNI ČLANOVI ( ONI KOJI NISU UPISANI U UPISNIK OPG-a – DOO, OBRT, JDOO, ZADRUGE, FIZIČKE OSOBE, INSTITUCIJE, SOPG itd.)

Podaci za uplatu članarine:

  • Žiro-račun Komore HR4123400091110427361
  • Platitelj: naziv Vašeg OPG-a
  • Primatelj: Hrvatska poljoprivredna komora, Ulica grada Vukovara 78, 10116 Zagreb
  • Iznos: 72 kn
  • Opis plaćanja: članarina HPK za 2021.
  • Model plaćanja: HR00
  • Poziv na broj primatelja: MIBPG Vašeg OPG-a

Za sve informacije molim Vas kontaktirajte na e-mail: clanstvo@komora.hr

Hrvatska poljoprivredna komora – Komora svih poljoprivrednika

Hrvatska poljoprivredna komora prema Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (NN 61/18) koji je na snazi od 19. srpnja 2018. godine predstavlja samostalnu, stručnu i poslovnu organizaciju kojoj je cilj promicati, zaštititi i zastupati interese članova Komore.

Članstvo u Komori obvezno je za sve poljoprivrednike upisane u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik OPG-ova) sukladno posebnom propisu kojim se propisuju način i uvjeti za upis u Upisnik OPG-ova. Obveznim članom poljoprivrednik postaje se u trenutku upisa u Upisnik OPG-ova.

Članovima u komori omogućen je pristup pravovremenih informacija s nacionalne ali i europske razine, što čini naše poljoprivrednike ravnopravnim s europskim. U današnje vrijeme puno je različitih informacija i njenih izvora što dovodi do zbunjivanja naših poljoprivrednika. Smatramo da se točnom i pravovremenom informacijom mogu spriječiti krive ili pokrenuti prave inicijative, dobre za naše poljoprivrednike i njihovu proizvodnju.

Komora brani stavove svih poljoprivrednika kojima je  domaća poljoprivredna proizvodnja, očuvanje ruralnih područja i opstojnost domaće proizvodnje od velike važnosti. Poticali smo i dalje ćemo poticati mlade da nađu svoje mjesto na hrvatskom tlu te da hrabro krenu ili nastave s poljoprivrednom proizvodnjom. Nema plodova bez ljudi, niti ljudi bez plodne zemlje. Hrvatska je itekako plodna i njeni resursi još su veliki.

Kako bi hrvatskim poljoprivrednicima olakšali artikuliranje njihovih potreba, Komora osniva stručne odbore koji okupljaju poljoprivrednike raznih sektora. Cilj HPK Odbora je okupiti poljoprivredne proizvođače koji žele aktivnije djelovati i svojim doprinosom utjecati na promjene na nacionalnoj i europskoj razini. Odbori održavaju sastanke i dogovaraju zajedničke stavove koje iznose prema domaćim i europskim institucijama. Na nacionalnoj razini članovi sudjeluju u Povjerenstvima, Savjetima i Odborima Ministarstva poljoprivrede te na sjednicama Saborskog odbora za poljoprivredu.

Komora je punopravna članica najvećeg europskog udruženja poljoprivrednika i poljoprivrednih zadruga, organizacije Copa-Cogeca, čime stječe pristup aktualnim europskim informacijama te ima mogućnost rješavanja svojih potreba na europskoj razini.

Kroz 40 različitih radnih skupina iznosi i prikuplja informacije te ih prenosi na ostale članove na nacionalnoj razini. Sudjelovanje na tim sastancima omogućuje poljoprivrednicima stjecanju šire slike o poljoprivrednoj politici EU. Također, članovi aktivno sudjeluju i na sastancima Grupa civilnog dijaloga (CDG Group) Europske komisije pred kojom također iznosimo mišljenja i tražimo objašnjenja ili pomoć. Jedino jasnim artikuliranjem potreba i pravovremenom intervencijom naš glas može odjeknuti na pravom mjestu. Iako smo mala država članica, pokazali smo da se na europskoj razini mogu pokrenuti promjene i u našu korist, no važno je biti i djelovati na ključnim mjestima.