ČLANSTVO

Poštovani članovi,

Prema članku 7 stavku 1 Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (NN 61/2018) članstvo u Komori obvezno je za sve poljoprivrednike upisane u Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik OPG-ova) sukladno posebnom propisu kojim se propisuju način i uvjeti za upis u Upisnik OPG-ova. Obveznim članom Komore poljoprivrednik postaje u trenutku upisa u Upisnik OPG-ova.

Sukladno  članku 1 Zakona o izmjeni Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (NN 114/2022) te temeljem odluke Skupštine HPK od 22.12.2022. godine određen je iznos članarine koja iznosi 0,80 eura mjesečno odnosno 9,60 eura godišnje. Članarina za 2022. godinu uplaćuje se do najkasnije 31.12.2023. godine. Članarina za 2023. uplaćuje se do najkasnije 31.12.2024. godine.

Podaci za uplatu godišnje članarine za obvezne članove:

 • Žiro-račun Komore HR4123400091110427361
 • Platitelj: naziv Vašeg OPG-a
 • Primatelj: Hrvatska poljoprivredna komora, Ulica grada Vukovara 78, 10116 Zagreb
 • Iznos: 9,60 eura
 • Opis plaćanja: članarina HPK za 2022.
 • Model plaćanja: HR00
 • Poziv na broj primatelja: MIBPG Vašeg OPG-a

Poštovani dobrovoljni članovi,

Prema članku 7 stavku 3 Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (NN 61/2018) dobrovoljni članovi Komore mogu biti sve ostale fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika sukladno posebnom propisu kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike te druge fizičke ili pravne osobe koje svojim radom mogu pridonijeti u obavljanju djelatnosti Komore, a nemaju obvezu upisa u Upisnik poljoprivrednika. Dobrovoljnim članom postaje se na vlastiti zahtjev dostavom potpisane Izjave o pristupanju i jednokratnom uplatom godišnje članarine ili uplatom mjesečne članarine koju je utvrdila Skupština Komore.

 • Izjava o pristupanju Komori nalazi se ovdje: IZJAVA-o-pristupanju-HPK_2022  – POPUNJAVAJU SAMO DOBROVOLJNI ČLANOVI (ONI KOJI NISU UPISANI U UPISNIK OPG-a – DOO, OBRT, JDOO, ZADRUGE, FIZIČKE OSOBE, INSTITUCIJE, SOPG itd.)

Podaci za uplatu godišnje članarine za dobrovoljne članove:

 • Žiro-račun Komore HR4123400091110427361
 • Platitelj: naziv Vašeg jdoo, doo, obrta, sopg, ime itd
 • Primatelj: Hrvatska poljoprivredna komora, Ulica grada Vukovara 78, 10116 Zagreb
 • Iznos: 9,60 eura
 • Opis plaćanja: DBR-2022
 • Model plaćanja: HR00
 • Poziv na broj primatelja: MIBPG Vašeg jdoo, doo, obrta, sopg, zadruge itd

Za sve informacije molim Vas kontaktirajte na e-mail: clanstvo@komora.hr

Hrvatska poljoprivredna komora – Komora svih poljoprivrednika

Hrvatska poljoprivredna komora prema Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (NN 61/18) koji je na snazi od 19. srpnja 2018. godine predstavlja samostalnu, stručnu i poslovnu organizaciju kojoj je cilj promicati, zaštititi i zastupati interese članova Komore.

Članovima u Komori omogućen je pristup pravovremenih informacija s nacionalne ali i europske razine, što čini naše poljoprivrednike ravnopravnim s europskim. U današnje vrijeme puno je različitih informacija i njenih izvora što dovodi do zbunjivanja naših poljoprivrednika. Smatramo da se točnom i pravovremenom informacijom mogu spriječiti krive ili pokrenuti prave inicijative, dobre za naše poljoprivrednike i njihovu proizvodnju.

Komora predstavlja stavove svih poljoprivrednika kojima je domaća poljoprivredna proizvodnja, očuvanje ruralnih područja i opstojnost domaće proizvodnje od velike važnosti. Poticali smo i dalje ćemo poticati mlade da nađu svoje mjesto na hrvatskom tlu te da hrabro krenu ili nastave s poljoprivrednom proizvodnjom. Nema plodova bez ljudi, niti ljudi bez plodne zemlje. Hrvatska je itekako plodna i njeni resursi još su veliki.

Kako bi hrvatskim poljoprivrednicima olakšali artikuliranje njihovih potreba, Komora osniva stručne odbore koji okupljaju poljoprivrednike raznih sektora. Cilj HPK Odbora je okupiti poljoprivredne proizvođače koji žele aktivnije djelovati i svojim doprinosom utjecati na promjene na nacionalnoj i europskoj razini. Odbori održavaju sastanke i dogovaraju zajedničke stavove koje iznose prema domaćim i europskim institucijama. Na nacionalnoj razini članovi sudjeluju u Povjerenstvima, Savjetima i Odborima Ministarstva poljoprivrede te na sjednicama Saborskog odbora za poljoprivredu.

Komora je punopravna članica najvećeg europskog udruženja poljoprivrednika i poljoprivrednih zadruga, organizacije Copa-Cogeca, čime stječe pristup aktualnim europskim informacijama te ima mogućnost rješavanja svojih potreba na europskoj razini.

Kroz 40 različitih radnih skupina iznosi i prikuplja informacije te ih prenosi na ostale članove na nacionalnoj razini. Sudjelovanje na tim sastancima omogućuje poljoprivrednicima stjecanju šire slike o poljoprivrednoj politici EU. Također, članovi aktivno sudjeluju i na sastancima Grupa civilnog dijaloga (CDG Group) Europske komisije pred kojom također iznosimo mišljenja i tražimo objašnjenja ili pomoć. Jedino jasnim artikuliranjem potreba i pravovremenom intervencijom naš glas može odjeknuti na pravom mjestu. Iako smo mala država članica, pokazali smo da se na europskoj razini mogu pokrenuti promjene i u našu korist, no važno je biti i djelovati na ključnim mjestima.