COPA COGECA


Komora je sukreator Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i punopravna članica udruženja najvećeg europskog udruženja poljoprivrednih proizvođača COPA-COGECA.

COPA (Committee of Professional Agricultural Organisations) je europsko udruženje poljoprivrednika koje tvori 60 organizacija iz zemalja EU i 36 partnerskih organizacija iz drugih europskih zemalja kao što su Island, Norveška, Švicarska i Turska. COGECA (General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union) je europsko udruženje poljoprivrednih zadruga u koje se ubraja 35 punih članica, 4 pridružene članice i 36 članica partnera. Ciljevi udruženja Copa-Cogeca odnose se na zastupanje interesa europskog poljoprivrednog sektora u cjelini pred Komisijom i drugim institucijama EU, preispitivanje svih relevantnih pitanja i sudjelovanje u kreiranju zajedničke poljoprivredne politike EU. Predsjedništvo Copa-Cogeca se redovito sastaje s Povjerenikom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj, kako bi razgovarali o općem razvoju Zajedničke poljoprivredne politike, situaciji na tržištu i konkretnim pitanjima od posebnog značaja (poput vanjskih trgovinskih odnosa Europske unije, itd.). Punopravnim članstvom Komora u Copa-Cogeca organizaciji poljoprivrednim proizvođačima je omogućeno:

 • Sudjelovanje na sastancima radnih tijela, politike i koordinacije odbora Copa-Cogeca,
 • Preispitivanje svih relevantnih pitanja i sudjelovanje u kreiranju zajedničke poljoprivredne politike EU,
 • Pravo glasovanja te mogućnost postavljanja izaslanika Komore za izabranu poziciju (uključujući predsjedavanje u radnim tijelima i Predsjedništvu Copa-Cogeca),
 • Sudjelovanje u sklopu delegacije Copa-Cogeca na sastancima savjetodavnih grupa koje organizira Europska komisija,
 • Zastupanje interesa europskog poljoprivrednog sektora u cjelini pred Komisijom i drugim institucijama EU,
 • Pronalaženje rješenja koja su u zajedničkom interesu država članica,
 • Održavanje i razvijanje kontakata s institucijama EU i svim drugim organizacijama i socijalnim partnerima na razini EU,
 • Promoviranje uloge zadruga i njihovih članova.

Komora putem stručnih grupa Copa-Cogeca može aktivno sudjelovati u kreiranju poljoprivredne politike, pravnih te ostalih dokumenata s ciljem poboljšanja proizvodnje i života u ruralnim prostorima. Komora sudjeluje u radu 44 radne grupe 14 grupa civilnog dijaloga Europske komisije. Sastanci radnih grupa Copa-Cogeca održavaju se 2 do 3 puta godišnje, a sastanci grupa civilnog dijaloga Europske komisije 3 puta godišnje, što obuhvaća ukupno oko 2268 sastanaka. Za potrebe rada i korespondencije s Copa-Cogeca odborima te grupama civilnog dijaloga Europske komisije, Komora provodi sljedeće aktivnosti:

 • Koordinacija informacija, upita, sastanaka i članova koji su u radnim tijelima Copa-Cogeca i Europske komisije,
 • Odgovaranje na upite, te analiza potrebnih materijala za rad radnih grupa Copa-Cogeca i grupe civilnog dijaloga Europske komisije,
 • Prevođenje dnevnih vijesti i upita za rad radnih grupa Copa-Cogeca i grupe civilnog dijaloga Europske komisije,
 • Simultano prevođenje,
 • Pismena i usmena korespondencija s članovima koji su zainteresirani za zastupanje poljoprivrednih proizvođača u radnim grupama Copa-Cogeca,
 • Pismena i usmena korespondencija s radnim grupama Copa-Cogeca,
 • Analiza nacionalnih i međunarodnih dokumenata za potrebe radnih grupa Copa-Cogeca,
 • Informiranje poljoprivrednih proizvođača o proceduri, pravnim okvirima, te mogućnostima sukladno upitima i potrebama zadane teme radnih grupa Copa-Cogeca,
 • Usklađivanje mišljenja i komunikacija s partnerskim komorama u inozemstvu za potrebe zadanih tema radnih grupa Copa-Cogeca,
 • Komunikacija sa stručnim organizacijama, fakultetima, institutima, državnim i lokalnim institucijama za potrebe zadanih tema radnih grupa Copa-Cogeca,
 • Organizacija pripremnih sastanaka potrebe zadanih tema radnih grupa Copa-Cogeca,
 • Organizacija putovanja (smještaj, prijevoz, printanje materijala, pripremni razgovori).