Kontakt

HPK - Kontakt
HPK - Kontakt
HPK - Kontakt
 • Dr.sc. Tajana Radić  – voditeljica odjela
 • Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
 • Tel: 01/6109-260
 • Mob: 091/4882-714
 • Email: tajana.radic@komora.hr
HPK - Kontakt
 • Tomislava Galić – viši stručni savjetnik
 • Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
 • Tel: 01/6109-261
 • Mob: 091/4883-111
 • E-mail: tomislava.hodalic@komora.hr
HPK - Kontakt
 • Dario Gazić –  koordinator za politiku sektora
 • Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
 • Tel: 01/6109-804
 • Mob: 095/4321-200
 • E-mail: dario.gazic@komora.hr
HPK - Kontakt
 • Miroslav Kuskunović – Odnosi s javnošću HPK (vanjski suradnik)
 • Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
 • Mob: 099/2633-063
 • E-mail:  mkuskun69@gmail.com

 

HPK - Kontakt