Kontakt

HPK - Kontakt
HPK - Kontakt
HPK - Kontakt
 • Dr.sc. Tajana Radić  – voditeljica odjela
 • Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
 • Tel: 01/6109-262
 • Email: tajana.radic@komora.hr
HPK - Kontakt
HPK - Kontakt
 • Petra Megla – stručni suradnik
 • Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
 • Tel: 01/6109-261
 • E-mail: petra.megla@komora.hr
HPK - Kontakt
 • Staka Perić –  stručni suradnik
 • Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
 • Tel: 01/6109-804
 • E-mail: staka.peric@komora.hr
HPK - Kontakt
 • Ana Klobučar – stručna suradnica
 • Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
 • Tel: 01/6109-809
 • E-mail: ana.pehar@komora.hr
HPK - Kontakt
 • Dario Gazić –  koordinator za politiku sektora
 • Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
 • Tel: 01/6109-804
 • E-mail: dario.gazic@komora.hr
HPK - Kontakt
 • Miroslav Kuskunović – Odnosi s javnošću HPK (vanjski suradnik)
 • E-mail:  mkuskun69@gmail.com

 

HPK - Kontakt