Kontakt

HPK - Kontakt
HPK - Kontakt
 • Katarina Srečec  – v.d. predstojnica
 • Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
 • Tel: 01/6109-809
 • Fax: 01/6107-810
 • Mob: 091/4883-110
 • Email: katarina.srecec@komora.hr
HPK - Kontakt
 • Tajana Radić  – voditeljica odjela
 • Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
 • Tel: 01/6109-260
 • Fax: 01/6107-810
 • Mob: 091/4882-714
 • Email: tajana.radic@komora.hr
HPK - Kontakt
 • Tomislava Hodalić – stručna suradnica
 • Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
 • Tel: Tel: 01/6109-261
 • Fax: 01/6107-810
 • Mob: 091/4883-111
 • E-mail: tomislava.hodalic@komora.hr