Kontakt

HPK - Kontakt
HPK - Kontakt
HPK - Kontakt
  • Dr.sc. Tajana Radić  – voditeljica odjela
  • Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
  • Tel: 01/6109-262
  • Email: tajana.radic@komora.hr
HPK - Kontakt
HPK - Kontakt
  • Dario Gazić –  koordinator za politiku sektora
  • Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
  • Tel: 01/6109-804
  • E-mail: dario.gazic@komora.hr
HPK - Kontakt
  • Miroslav Kuskunović – Odnosi s javnošću HPK (vanjski suradnik)
  • E-mail:  mkuskun69@gmail.com

 

HPK - Kontakt