GEOPA


Geopa je udruženje profesionalnih poljoprivrednih poslodavaca unutar Europske unije, a osnovana je 1993. godine. Glavni zadatak Geopa organizacije je zastupanje poljoprivrednih poslodavaca u tijelima Europske unije. Hrvatska poljoprivredna komora od 2017. godine službeno postaje punopravnom članicom Geopa organizacije. Punopravno članstvo u Geopa organizaciji omogućit će poljoprivrednim poslodavcima pravovremenu informaciju, zastupanje interesa pred tijelima EU, te razmjenu iskustava kako bi se što bolje pripremili za ovo i za nadolazeće razdoblje u okviru ZPP-a.

Nakon uspješne suradnje s Copa-Cogeca organizacijom, izbor Komore u Geopa organizaciju članice su donijele jednoglasno. Odluka je donijela potvrdu važnosti Komore na EU razini. Prisutnost Komore u više od 40 sektorskih odbora Copa-Cogeca, te gotovo 30 odbora u Komisiji itekako će se odraziti u tijeku pregovora za novi ZPP nakon 2020. Prvi sastanci oko novog ZPP-a započeli su u prosincu, 2016. godine. U razdoblju do 2019. gotovo svi pravni akti morat će biti spremni, što uključuje i podjelu financijske omotnice. Članstvo u Geopa organizaciji će svakako ojačati poziciju naših poslodavaca u poljoprivredi, posebice u dijelu dobivanja pravovremene informacije koja je potrebna kako bi se moglo djelovati na vrijeme.

Također, važno je napomenuti kako je Komora, zahvaljujući dosadašnjoj suradnji s Geopa organizacijom, bila inicijator sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi i turizmu. Za podlogu Zakona o poticanju zapošljavanja Komora se konzultirala s članicama Geopa organizacije, ponajviše Francuskom komorom. Također, na nacionalnoj razini Komora je sudjelovala u izradi Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja, a trenutno je članica Povjerenstva za praćenje provedbe Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj.