O nama

Hrvatska poljoprivredna komora (Komora) osnovana je u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (Narodne novine br. 30/09, 127/10, 50/12) i Statutom Komore (Narodne novine br. 128/14).

Vizija Hrvatske poljoprivredne komore je zastupanje interesa poljoprivrednika te praćenje i poticanje održivog razvoja poljoprivrede.

Misija Hrvatske poljoprivredne komore je razvoj poljoprivrednih gospodarstava prema načelima dobre poljoprivredne prakse kroz savjetovanje, edukacije i informiranje, kako bi bili konkurentni i prilagodljivi svjetskim trendovima te poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, održivo korištenje i okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, razvijanje kvalitete života u ruralnom području i proširenje proizvodnog programa ruralnih gospodarstva uz zaštitu okoliša i krajobraza te poštivanje običaja tradicijskih vrijednosti hrvatskog sela.

Djelatnost Komore

Promiče, zastupa, usklađuje i štiti zajedničke interese članova

Imenuje i razrješava predsjednika Županijske komore

Bira delegate članove Županijske komore za Glavnu skupštinu

Usklađuje međusobne interese članova

Procjenjuje mogućnosti i uvjete županijsko-regionalnog gospodarskog razvoja

Djeluje kod oblikovanja županijsko-regionalnog gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike

Potiče i razvija dobre poslovne običaje i poslovni moral

Sudjeluje u razvijanju sustava obrazovanja za potrebe poljoprivrednih gospodarstava

Omogućuje protok svih informacija ukupnog komorskog sustava prema svojim članovima

Zauzima stavove i donosi zaključke o pitanjima koje rješava Upravni odbor Komore

Pravodobno izvješćuje o svim pitanjima od interesa za poljoprivredu i poljoprivrednu proizvodnju s područja Republike Hrvatske

Raspravlja o svim strateškim pitanjima po vlastitoj inicijativi ili po prijedlogu tijela Komore

Osniva Vijeće županijsko-regionalne komore

Obavlja i druge zadaće određene Zakonom i Statutom Komore

Aktivnosti Komore:

Zastupanje interesa 

Pronalaženje i artikulacija rješenja koja su u zajedničkom interesu poljoprivrednih proizvođača,

Sudjelovanje u radu radnih skupina svih sektorskih grana poljoprivrede (ukupno 44) Copa-Cogeca organizacije,

Sudjelovanje u radu 14 grupa civilnog dijaloga Europske komisije,

Sudjelovanje u radu pet grupa za sektorsku prognozu Europske komisije (Forecast groups),

Sudjelovanje u radu Međunarodnog vijeća za maslinovo ulje (The International Olive Oil Council – IOC),

Sudjelovanje u Fokus grupi za poljoprivredu i inovacije (EIP-AGRI agriculture&inovation).

 

Informiranje

Redovito informiranje o aktualnostima u poljoprivredi, pregovorima i natječajima na nacionalnoj i međunarodnoj razini,

Odgovaranje na upite,

Organizacija konferencija za novinare.

 

Edukacija i događanja

Organizacija stručnih posjeta u inozemstvu i tuzemstvu,

Organizacija okruglih stolova, konferencija i predavanja (izrada sadržajnog, promotivnog i financijskog plana, izbor predavača, priprema materijala…).

 

Poslovno i projektno povezivanje

Organizacija sastanaka s investitorima,

Promocija poljoprivrednih proizvođača u katalogu kroz suradnju s gospodarskom diplomacijom,

Sudjelovanje u međunarodnim projektima (pisanje i provedba projekata).