PRAVNI AKTI REPUBLIKE HRVATSKE

NN 24/2021, (538), pravilnik, 10.3.2021.
NN 22/2021, (507), pravilnik, 3.3.2021.
NN 19/2021, (437), ostalo, 24.2.2021.
NN 19/2021, (436), ostalo, 24.2.2021.
NN 19/2021, (433), pravilnik, 24.2.2021.
NN 17/2021, (323), pravilnik, 19.2.2021.
NN 17/2021, (312), uredba, 19.2.2021.
NN 123/2020, (2385), pravilnik, 11.11.2020.
NN 123/2020, (2386), pravilnik, 11.11.2020.
NN 125/2020, (2406), pravilnik, 13.11.2020.
NN 125/2020, (2407), pravilnik, 13.11.2020.
NN 127/2020, (2428), naredba, 17.11.2020.
NN 129/2020, (2460), pravilnik, 23.11.2020.
NN 130/2020, (2474), pravilnik, 25.11.2020.
NN 130/2020, (2475), pravilnik, 25.11.2020.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

NN 130/2020, (2476), pravilnik, 25.11.2020.

Pravilnik o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica na području Međimurske županije

NN 133/2020, (2542), pravilnik, 2.12.2020.

Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Lički škripavac« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

NN 134/2020, (2567), ostalo, 4.12.2020.

Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske

NN 96/2020, (1805), ostalo, 28.8.2020.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture – COVID-19«

NN 108/2020, (2143), pravilnik, 7.10.2020.


Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske

NN 96/2020, (1806), ostalo, 28.8.2020.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote
NN 94/2020, (1782), pravilnik, 21.8.2020.

Pravilnik o provedbi mjera Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu
NN 91/2020, (1758), pravilnik, 12.8.2020.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika
NN 91/2020, (1759), pravilnik, 12.8.2020.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o metodologiji Popisa poljoprivrede 2020.
NN 89/2020, (1684), pravilnik, 31.7.2020.

Pravilnik o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača
NN 87/2020, (1657), pravilnik, 29.7.2020.
Naputak o načinu provođenja mjera zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
NN 86/2020, (1637), naputak, 24.7.2020.
Pravilnik o dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
NN 84/2020, (1565), pravilnik, 21.7.2020.


Pravilnik o gospodarenju otpadom

NN 81/2020, (1517), pravilnik, 15.7.2020
Odluka o izmjenama Odluke o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2020. godini
NN 81/2020, (1516), odluka, 15.7.2020.
Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2020. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
NN 81/2020, (1515), pravilnik, 15.7.2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu
NN 80/2020, (1503), pravilnik, 14.7.2020.
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu
NN 79/2020, (1493), pravilnik, 10.7.2020.
Pravilnik o načinu izrade i provođenja plana upravljanja, revizije i dodatka plana upravljanja te programa praćenja stanja ribljeg fonda u slatkovodnom ribarstvu
NN 79/2020, (1492), pravilnik, 10.7.2020.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu
NN 77/2020, (1473), pravilnik, 3.7.2020.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini
NN 77/2020, (1472), pravilnik, 3.7.2020.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. »Produktivna ulaganja u akvakulturu«
NN 77/2020, (1471), pravilnik, 3.7.2020.
Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Novigradskom moru
NN 77/2020, (1469), odluka, 3.7.2020.

Pravilnik o provedbi mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima te mjere Potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
NN 73/2020, (1418), pravilnik, 26.6.2020.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova«
NN 73/2020, (1417), pravilnik, 26.6.2020.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«
NN 72/2020, (1408), pravilnik, 24.6.2020.
Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
NN 70/2020, (1393), odluka, 19.6.2020.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine
NN 70/2020, (1392), pravilnik, 19.6.2020.
Pravilnik o prijavi bolesti životinja
NN 65/2020, (1296), pravilnik, 3.6.2020.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani
NN 64/2020, (1278), pravilnik, 29.5.2020.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna
NN 64/2020, (1277), pravilnik, 29.5.2020.
Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2020. godini
NN 64/2020, (1276), pravilnik, 29.5.2020.
Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o Popisu poljoprivrede 2020.

NN 64/2020, (1271), uredba na temelju zakonske ovlasti, 29.5.2020.


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

NN 62/2020, (1239), pravilnik, 27.5.2020.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu
NN 62/2020, (1238), pravilnik, 27.5.2020.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sigurnosti hrane za životinje
NN 60/2020, (1222), pravilnik, 22.5.2020.
Odluka o provedbi privremene izvanredne mjere pomoći za proizvođače tovne junadi, tovnih svinja i janjadi za klanje s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom COVID-19 te za subjekte koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara
NN 60/2020, (1214), odluka, 22.5.2020.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za svibanj/lipanj 2020. godine
NN 57/2020, (1153), pravilnik, 15.5.2020.
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. »Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja«
NN 57/2020, (1154), pravilnik, 15.5.2020.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu
NN 57/2020, (1155), pravilnik, 15.5.2020.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2020. godine
NN 56/2020, (1127), pravilnik, 13.5.2020.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira
NN 56/2020, (1128), pravilnik, 13.5.2020.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište
NN 55/2020, (1102), pravilnik, 8.5.2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća
NN 55/2020, (1103), pravilnik, 8.5.2020.

Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2020. godini
NN 55/2020, (1104), odluka, 8.5.2020.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
NN 54/2020, (1078), zakon, 6.5.2020.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19
NN 53/2020, (1065), pravilnik, 30.4.2020.

Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini
NN 53/2020, (1066), pravilnik, 30.4.2020.
Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine
NN 53/2020, (1067), pravilnik, 30.4.2020.
Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o odgovornosti za štete u okolišu
NN 50/2020, (1017), uredba, 24.4.2020.
Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš
NN 50/2020, (1024), pravilnik, 24.4.2020.

Pravilnik o procjeni rizika za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš
NN 50/2020, (1025), pravilnik, 24.4.2020.
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze
NN 49/2020, (1010), pravilnik, 22.4.2020.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja
NN 49/2020, (1011), pravilnik, 22.4.2020.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama
NN 47/2020, (961), pravilnik, 17.4.2020.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID– 19« pridnenim povlačnim mrežama – koćama
NN 47/2020, (962), pravilnik, 17.4.2020.
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima
NN 47/2020, (963), pravilnik, 17.4.2020.
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja
NN 47/2020, (964), pravilnik, 17.4.2020.

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica
NN 47/2020, (965), pravilnik, 17.4.2020.
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša«
NN 46/2020, (930), pravilnik, 15.4.2020.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja
NN 46/2020, (931), pravilnik, 15.4.2020.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu
NN 45/2020, (913), pravilnik, 10.4.2020.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu
NN 45/2020, (914), pravilnik, 10.4.2020.
Pravilnik o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji se sastoje od ili sadrže GMO ili kombinaciju GMO-a, metodologiju za izradu procjene i uvjete koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu procjene rizika
NN 44/2020, (905), pravilnik, 9.4.2020.

Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište GMO-a ili proizvoda koji se sastoje od ili sadrže GMO ili kombinaciju GMO-a
NN 44/2020, (906), pravilnik, 9.4.2020.
Odluka o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
NN 43/2020, (901), odluka, 8.4.2020.
Zakon o dopunama Zakona o poljoprivredi
NN 42/2020, (893), zakon, 7.4.2020.

Odluka o provedbi privremene izvanredne mjere pomoći malim mljekarama s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19
NN 41/2020, (858), odluka, 3.4.2020.
Odluka o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi
NN 41/2020, (859), odluka, 3.4.2020.
Odluka o usvajanju Izmjena i dopune Programa »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj«
NN 41/2020, (860), odluka, 3.4.2020.
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2020. godini
NN 41/2020, (871), pravilnik, 3.4.2020.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote
NN 41/2020, (872), pravilnik, 3.4.2020.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)
NN 41/2020, (873), pravilnik, 3.4.2020.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine
NN 41/2020, (874), pravilnik, 3.4.2020.
Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2020. godini
NN 41/2020, (875), odluka, 3.4.2020.

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Komiški rogač« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
NN 41/2020, (876), ostalo, 3.4.2020.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća
NN 39/2020, (828), pravilnik, 1.4.2020.

Odluka o iznimnom dopuštenju rada uz pridržavanje posebnih uvjeta za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama za vrijeme proglašene epidemije COVID-19
NN 38/2020, (818), odluka, 30.3.2020.
Ispravak Pravilnika o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže
NN 38/2020, (822), pravilnik, 30.3.2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
NN 37/2020, (805), pravilnik, 27.3.2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)
NN 37/2020, (806), pravilnik, 27.3.2020.

Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
NN 36/2020, (764), pravilnik, 25.3.2020.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru
NN 35/2020, (736), pravilnik, 23.3.2020.
Odluka o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti
NN 35/2020, (741), odluka, 23.3.2020.
Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode
NN 33/2020, (715), uredba, 20.3.2020.

Odluka o usvajanju Izmjena Programa »ESIF mikro i mali zajmovi« i »ESIF jamstva« Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
NN 33/2020, (718), odluka, 20.3.2020.

Zakon o dopuni Zakona o šumama
NN 32/2020, (702), zakon, 19.3.2020.

Zakon o dopuni Zakona o lovstvu
NN 32/2020, (703), zakon, 19.3.2020.

Zakon o dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida
NN 32/2020, (704), zakon, 19.3.2020.

Zakon o dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
NN 32/2020, (705), zakon, 19.3.2020.
Zakon o dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja
NN 32/2020, (706), zakon, 19.3.2020.
Zakon o dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla
NN 32/2020, (707), zakon, 19.3.2020.
Odluka o odgodi plaćanja zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake, naknade za koncesiju i naknada za privremeno korištenje za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske
NN 31/2020, (675), odluka, 18.3.2020.
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uređivanju šuma
NN 31/2020, (678), pravilnik, 18.3.2020.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
NN 31/2020, (679), pravilnik, 18.3.2020.

Pravilnik o izmjenama pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
NN 28/2020, (657), pravilnik, 13.3.2020.
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Meso istarskoga goveda – boškarina«/»Meso istrskega goveda – boškarina« – zaštićena oznaka izvornosti
NN 27/2020, (637), ostalo, 11.3.2020.

Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze
NN 25/2020, (616), pravilnik, 6.3.2020.

Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže
NN 25/2020, (617), pravilnik, 6.3.2020.

Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2019. godini
NN 22/2020, (534), uredba, 28.2.2020.
Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu
NN 22/2020, (547), pravilnik, 28.2.2020.

Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2019. godine
NN 22/2020, (548), ostalo, 28.2.2020.
Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja
NN 21/2020, (520), pravilnik, 26.2.2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
NN 21/2020, (521), pravilnik, 26.2.2020.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
NN 21/2020, (522), pravilnik, 26.2.2020.

Pravilnik o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta«
NN 18/2020, (465), pravilnik, 19.2.2020.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
NN 16/2020, (393), pravilnik, 12.2.2020.
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Istarski med«/»Istrski med« zaštićena oznaka izvornosti
NN 14/2020, (252), ostalo, 5.2.2020.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima
NN 13/2020, (220), pravilnik, 31.1.2020.
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za veljaču 2020. godine
NN 13/2020, (221), pravilnik, 31.1.2020.
Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster)
NN 13/2020, (222), odluka, 31.1.2020.
Pravilnik o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište
NN 12/2020, (214), pravilnik, 30.1.2020.
Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede
NN 11/2020, (203), pravilnik, 29.1.2020.

Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru
NN 10/2020, (187), odluka, 24.1.2020.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom
NN 7/2020, (93), uredba, 17.1.2020.
Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2020. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
NN 7/2020, (153), pravilnik, 17.1.2020.
Pravilnik o ribičkom i ribočuvarskom ispitu u slatkovodnom ribarstvu
NN 6/2020, (86), pravilnik, 16.1.2020.

Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda
NN 5/2020, (61), pravilnik, 15.1.2020.

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2020. godinu
NN 129/2019, (2616), odluka, 31.12.2019.

Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge
NN 127/2019, (2571), naredba, 27.12.2019.

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
NN 126/2019, (2543), pravilnik, 24.12.2019.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa
NN 124/2019, (2473), pravilnik, 18.12.2019.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 137/2013 i 82/2014)
NN 123/2019, (2435), pravilnik, 13.12.2019.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
NN 120/2019, (2377), pravilnik, 9.12.2019.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
NN 120/2019, (2376), pravilnik, 9.12.2019.

Pravilnik o visini i načinu obračunavanja i plaćanja pristojbi za službene kontrole koje se provode nad životinjama i robom na granicama Republike Hrvatske s trećim zemljama
NN 116/2019, (2326), pravilnik, 29.11.2019.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
NN 115/2019, (2309), pravilnik, 27.11.2019.
Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine
NN 115/2019, (2308), pravilnik, 27.11.2019.

Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje gospodarskog ribolova
NN 113/2019, (2275), pravilnik, 22.11.2019.

Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu
NN 112/2019, (2252), odluka, 20.11.2019.

Pravilnik o potpori za privatno skladištenje
NN 112/2019, (2251), pravilnik, 20.11.2019.

Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, br. 20/18.)
NN 112/2019, (2241), odluka, 20.11.2019.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima
NN 109/2019, (2196), pravilnik, 13.11.2019.

Pravilnik o metodologiji Popisa poljoprivrede 2020.
NN 108/2019, (2180), pravilnik, 8.11.2019.
Pravilnik o lovačkim psima
NN 108/2019, (2176), pravilnik, 8.11.2019.

Pravilnik o lovniku
NN 108/2019, (2175), pravilnik, 8.11.2019.
Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarskih planova
NN 108/2019, (2174), pravilnik, 8.11.2019.
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Varaždinsko bučino ulje« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
NN 106/2019, (2128), ostalo, 6.11.2019.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«          NN 106/2019, (2127), pravilnik,6.11.2019.

Uredba o prestanku važenja Uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
NN 106/2019, (2115), uredba, 6.11.2019.

Odluka o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu
NN 101/2019, (2038), odluka, 23.10.2019.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
NN 101/2019, (2037), pravilnik, 23.10.2019.
Naredba o izmjenama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske
NN 99/2019, (1995), naredba, 18.10.2019.

Zakon o izmjeni Zakona o zadrugama
NN 98/2019, (1963), zakon, 16.10.2019.

Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
NN 98/2019, (1954), zakon, 16.10.2019.

Zakon o izmjenama Zakona o šumama
NN 98/2019, (1953), zakon, 16.10.2019.

Zakon o izmjenama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu
NN 98/2019, (1952), zakon, 16.10.2019.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o udrugama
NN 98/2019, (1932), zakon, 16.10.2019.
Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske
NN 96/2019, (1886), naredba, 9.10.2019.

Uredba o standardu kakvoće voda
NN 96/2019, (1879), uredba, 9.10.2019.
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru
NN 95/2019, (1856), odluka, 4.10.2019.
Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Dalmatinska pečenica« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
NN 91/2019, (1813), ostalo, 27.9.2019.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište«
NN 91/2019, (1812), pravilnik, 27.9.2019.
Pravilnik o doniranju hrane i hrane za životinje
NN 91/2019, (1811), pravilnik, 27.9.2019.
Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
NN 91/2019, (1810), pravilnik, 27.9.2019.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo
NN 90/2019, (1798), pravilnik, 25.9.2019.

Obavijest o izmjeni specifikacije proizvoda »Dalmatinska panceta« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
NN 88/2019, (1761), ostalo, 18.9.2019.
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2019. godine
NN 88/2019, (1760), pravilnik, 18.9.2019.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. »Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta«
NN 86/2019, (1747), pravilnik, 12.9.2019.
Uredba o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije
NN 86/2019, (1746), 12.9.2019.

Pravilnik o pokazateljima rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida
NN 85/2019, (1742), pravilnik, 11.9.2019.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija
NN 84/2019, (1729), pravilnik, 6.9.2019.

Pravilnik o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
NN 84/2019, (1728), pravilnik, 6.9.2019.

Pravilnik o proširenju geografskog područja provedbe uzgojnih programa domaćih životinja
NN 84/2019, (1727), pravilnik, 6.9.2019.

Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu
NN 84/2019, (1726), pravilnik, 6.9.2019.

Pravilnik o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna
NN 82/2019, (1707), pravilnik, 4.9.2019.

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2019. godini
NN 82/2019, (1706), pravilnik, 4.9.2019.
Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu
NN 80/2019, (1673), pravilnik, 28.8.2019.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama
NN 78/2019, (1633), pravilnik, 21.8.2019.
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote
NN 77/2019, (1621), pravilnik, 14.8.2019.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
NN 77/2019, (1620), pravilnik, 14.8.2019.
Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze
NN 76/2019, (1603), pravilnik, 9.8.2019.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu
NN 75/2019, (1587), pravilnik, 7.8.2019.
Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja
NN 71/2019, (1507), pravilnik, 26.7.2019.

Pravilnik o doznaci stabala, obilježbi šumskih proizvoda, teretnom listu (popratnici) i šumskom redu
NN 71/2019, (1506), pravilnik, 26.7.2019.
Pravilnik o soli
NN 70/2019, (1472), pravilnik, 24.7.2019.

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
NN 69/2019, (1433), odluka, 19.7.2019.
Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske
NN 67/2019, (1355), ostalo, 12.7.2019.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. »Osiguranje akvakulturnih stokova«
NN 67/2019, (1354), pravilnik, 12.7.2019.


Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda

NN 65/2019, (1278), pravilnik, 5.7.2019.
Pravilnik o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
NN 65/2019, (1280), pravilnik, 5.7.2019.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine
NN 64/2019, (1263), pravilnik, 3.7.2019.
Zakon o slatkovodnom ribarstvu
NN 63/2019, (1232), zakon, 28.6.2019.

Zakon o Popisu poljoprivrede 2020.
NN 63/2019, (1233), zakon, 28.6.2019.

Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
NN 63/2019, (1248), naredba, 28.6.2019.

Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika
NN 62/2019, (1219), pravilnik, 26.6.2019.

Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
NN 62/2019, (1220), pravilnik, 26.6.2019.

Pravilnik o ugovornim odnosima pri otkupu pšenice
NN 62/2019, (1221), pravilnik, 26.6.2019.
Odluka o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022.
NN 61/2019, (1169), odluka, 21.6.2019.
Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
NN 56/2019, (1065), pravilnik, 5.6.2019.
Uredba o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
NN 55/2019, (1045), uredba, 31.5.2019.
Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede
NN 55/2019, (1048), odluka, 31.5.2019.
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini
NN 54/2019, (1034), pravilnik, 29.5.2019.

Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
NN 54/2019, (1035), pravilnik, 29.5.2019.
Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava
NN 54/2019, (1036), pravilnik, 29.5.2019.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama
NN 54/2019, (1037), pravilnik, 29.5.2019.
Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini
NN 54/2019, (1038), naredba, 29.5.2019.
Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini
NN 54/2019, (1038), naredba, 29.5.2019.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu
NN 53/2019, (1018), pravilnik, 24.5.2019.
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Lički škripavac« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
NN 52/2019, (997), ostalo, 22.5.2019.
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Bračko maslinovo ulje« zaštićena oznaka izvornosti
NN 52/2019, (998), ostalo, 22.5.2019.
Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Slavonska kobasica« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
NN 52/2019, (999), ostalo, 22.5.2019.
Pravilnik o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima
NN 50/2019, (976), pravilnik, 17.5.2019.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji
NN 50/2019, (977), pravilnik, 17.5.2019.

Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2019. godini
NN 50/2019, (978), odluka, 17.5.2019.
Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 47/2019, (917), pravilnik, 10.5.2019.


Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta
NN 47/2019, (918), pravilnik, 10.5.2019.
Pravilnik o sokolarstvu
NN 47/2019, (919), pravilnik, 10.5.2019.
Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote
NN 46/2019, (907), pravilnik, 8.5.2019.

Pravilnik o službenoj iskaznici ribarskog inspektora i ovlaštenih osoba, znački i odori ribarskog inspektora, voditelja brodice i mornara
NN 46/2019, (908), pravilnik, 8.5.2019.

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije postupanja ribarskih inspektora i ovlaštenih osoba
NN 46/2019, (909), pravilnik, 8.5.2019.
Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava – tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine
NN 45/2019, (899), pravilnik, 3.5.2019.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2019. godine
NN 45/2019, (900), pravilnik, 3.5.2019.
Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine
NN 44/2019, (885), pravilnik, 30.4.2019.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi
NN 44/2019, (886), pravilnik, 30.4.2019.
Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2019. godini
NN 42/2019, (866), odluka, 26.4.2019.
Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla
NN 41/2019, (844), ostalo, 24.4.2019.
Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete »planinski proizvod«
NN 38/2019, (786), pravilnik, 12.4.2019.

Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima
NN 38/2019, (787), pravilnik, 12.4.2019.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«
NN 38/2019, (788), pravilnik, 12.4.2019.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica
NN 38/2019, (789), pravilnik, 12.4.2019.
Naredbu o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2019. godini
NN 38/2019, (790), naredba, 12.4.2019.
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Meso crne slavonske svinje« zaštićena oznaka izvornosti
NN 38/2019, (791), ostalo, 12.4.2019.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe uz Dugi otok, između rtova Žman i Gubac
NN 35/2019, (734), odluka, 5.4.2019.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)
NN 35/2019, (737), pravilnik, 5.4.2019.
Pravilnik o povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u državnom vlasništvu
NN 34/2019, (717), pravilnik, 4.4.2019.
Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine
NN 33/2019, (701), pravilnik, 3.4.2019.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji
NN 33/2019, (702), pravilnik, 3.4.2019.
Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Malostonska kamenica«, zaštićena oznaka izvornosti
NN 33/2019, (703), ostalo, 3.4.2019.
Odluka o određivanju kriterija i relativnih pondera za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u kojima su predmet nabave poljoprivredno-prehrambeni proizvodi i hrana
NN 33/2019, (704), odluka, 3.4.2019.
Zakon o vinu
NN 32/2019, (641), zakon, 29.3.2019.

Zakon o izmjenama Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje
NN 32/2019, (650), zakon, 29.3.2019.

Zakon o izmjeni Zakona o duhanu
NN 32/2019, (651), zakon, 29.3.2019.
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla
NN 32/2019, (652), zakon, 29.3.2019.
Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima
NN 32/2019, (653), zakon, 29.3.2019.
Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja
NN 32/2019, (654), zakon, 29.3.2019.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti životinja
NN 32/2019, (656), zakon, 29.3.2019.
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja
NN 32/2019, (657), zakon, 29.3.2019.

Zakon o izmjenama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
NN 32/2019, (658), zakon, 29.3.2019.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu
NN 32/2019, (659), zakon, 29.3.2019.

Zakon o izmjenama Zakona o lovstvu
NN 32/2019, (660), zakon, 29.3.2019.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja
NN 32/2019, (661), zakon, 29.3.2019.
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Goranski medun« zaštićena oznaka izvornosti
NN 31/2019, (622), ostalo, 27.3.2019.

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Novigradska dagnja« zaštićena oznaka izvornosti
NN 31/2019, (623), ostalo, 27.3.2019.

Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi
NN 28/2019, (592), pravilnik, 22.3.2019.
Statut Hrvatske poljoprivredne komore

NN 28/2019, (600), statut, 22.3.2019.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu
NN 27/2019, (556), pravilnik, 20.3.2019.
Odluka o Popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja

NN 26/2019, (531), odluka, 15.3.2019.

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini
NN 26/2019, (532), naredba, 15.3.2019.
Ispravak Pravilnika o Upisniku privatnih šumoposjednika

NN 26/2019, (547), pravilnik, 15.3.2019.


Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta
NN 23/2019, (470), pravilnik, 8.3.2019.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2019. godini
NN 22/2019, (451), pravilnik, 6.3.2019.
Pravilnik o agrotehničkim mjerama

NN 22/2019, (452), pravilnik, 6.3.2019.

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta
NN 22/2019, (453), pravilnik, 6.3.2019.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture
NN 22/2019, (454), pravilnik, 6.3.2019.

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu
NN 21/2019, (439), pravilnik, 1.3.2019.
Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
NN 21/2019, (440), pravilnik, 1.3.2019.

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla
NN 21/2019, (441), pravilnik, 1.3.2019.

Pravilnik o Upisniku privatnih šumoposjednika
NN 20/2019, (418), pravilnik, 27.2.2019.
Pravilnik o cjeniku divljači

NN 20/2019, (419), pravilnik, 27.2.2019.

Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote
NN 20/2019, (420), pravilnik, 27.2.2019.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore »Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti« – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci
NN 20/2019, (421), pravilnik, 27.2.2019.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu
NN 20/2019, (422), pravilnik, 27.2.2019.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom

NN 20/2019, (423), pravilnik, 27.2.2019.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
NN 20/2019, (424), pravilnik, 27.2.2019.
Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja kalifornijske pastrve na području Velebitskog kanala
NN 18/2019, (389), odluka, 22.2.2019.
Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
NN 18/2019, (392), pravilnik, 22.2.2019.

Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
NN 16/2019, (339), pravilnik, 15.2.2019.

Pravilnik o popisu biljnih vrsta za osnivanje drvenastih kultura kratkih ophodnji te načinu i uvjetima pod kojima se mogu uzgajati
NN 16/2019, (340), pravilnik, 15.2.2019.

Pravilnik o lovočuvarskoj službi
NN 16/2019, (341), pravilnik, 15.2.2019.

Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2018. godine
NN 16/2019, (342), ostalo, 15.2.2019.
Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i načinu označavanja divljači
NN 15/2019, (306), pravilnik, 13.2.2019.

Pravilnik o odobrenju za obavljanje djelatnosti akvakulture na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
NN 15/2019, (305), pravilnik, 13.2.2019.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

NN 14/2019, (282), zakon, 7.2.2019.


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom
NN 14/2019, (277), zakon, 7.2.2019.

Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti prirode
NN 14/2019, (276), zakon, 7.2.2019.

Odluka o rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu
NN 13/2019, (255), odluka, 6.2.2019.

Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi
NN 13/2019, (254), pravilnik, 6.2.2019.
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.3. »Partnerstva između znanstvenika i ribara«
NN 13/2019, (253), pravilnik, 6.2.2019.
Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
NN 13/2019, (252), pravilnik, 6.2.2019.
Pravilnik o jestivim uljima i mastima

NN 11/2019, (229), pravilnik, 30.1.2019.


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti
NN 9/2019, (195), pravilnik, 25.1.2019.
Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture
NN 8/2019, (172), pravilnik, 23.1.2019.
Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
NN 8/2019, (171), pravilnik, 23.1.2019.

Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini
NN 5/2019, (92), naredba, 16.1.2019.

Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske
NN 5/2019, (91), pravilnik, 16.1.2019.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2019. godine
NN 5/2019, (90), pravilnik, 16.1.2019.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. »Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja«
NN 5/2019, (89), pravilnik, 16.1.2019.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. »Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja«
NN 5/2019, (89), pravilnik, 16.1.2019.
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Zagorski bagremov med« zaštićena oznaka izvornosti
NN 3/2019, (62), ostalo, 9.1.2019.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo
NN 2/2019, (42), pravilnik, 4.1.2019.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo
NN 2/2019, (42), pravilnik, 4.1.2019.

Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu
NN 1/2019, (2), pravilnik, 2.1.2019.

NN 119/2018

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

NN 119/2018, (2388), pravilnik, 28.12.2018.

 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu

NN 119/2018, (2389), pravilnik, 28.12.2018.

 
NN 118/2018

Zakon o brdsko-planinskim područjima

NN 118/2018, (2341), zakon, 27.12.2018.

Zakon o potpomognutim područjima 

NN 118/2018, (2342), zakon, 27.12.2018.

Zakon o poljoprivredi
NN 118/2018, (2343), zakon, 27.12.2018.
Zakon o izmjenama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
NN 118/2018, (2344), zakon, 27.12.2018.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša  
NN 118/2018, (2345), zakon, 27.12.2018.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka  
NN 118/2018, (2346), zakon, 27.12.2018.

NN 116/2018

Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište

NN 116/2018, (2298), uredba, 21.12.2018.

 
Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija

NN 116/2018, (2300), uredba, 21.12.2018.

 
Uredba o izmjenama Uredbe o visini naknade za zaštitu voda

NN 116/2018, (2303), uredba, 21.12.2018.

 
Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2019. godinu

NN 116/2018, (2316), odluka, 21.12.2018

 
NN 115/2018 .
Zakon o uzgoju domaćih životinja

NN 115/2018, (2241), zakon, 20.12.2018.

 
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida

NN 115/2018, (2245), zakon, 20.12.2018.

 
Zakon o izmjenama Zakona o biljnom zdravstvu

NN 115/2018, (2246), zakon, 20.12.2018

 
Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla  
NN 115/2018, (2247), zakon, 20.12. 2018.
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja  
NN 115/2018, (2248), zakon, 20.12.2018.
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o šumama  
NN 115/2018, (2249), zakon, 20.12.2018.
Zakon o izmjenama Zakona o hrani  
NN 115/2018, (2250), zakon, 20.12.2018.
Zakon o izmjenama Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu  
NN 115/2018, (2251), zakon, 20.12.2018.
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o veterinarstvu  
NN 115/2018, (2252), zakon, 20.12.2018.
Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu  
NN 115/2018, (2253), zakon, 20.12.2018.
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o genetski modificiranim organizmima  
NN 115/2018, (2259), zakon, 20.12.2018.
Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda

NN 115/2018, (2261), zakon, 20.12.2018.

 
Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači

NN 115/2018, (2281), naredba, 20.12.2018.

 
N 114/2018

Zakon o izmjenama Zakona o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja

NN 114/2018, (2208), zakon, 19.12.2018.

 
Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ

NN 114/2018, (2212), zakon, 19.12.2018.

 
Zakon o izmjenama Zakona o zadrugama  
NN 114/2018, (2213), zakon, 19.12.2018.

NN 112/2018

Pravilnik o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija  
NN 112/2018, (2177), pravilnik, 14.12.2018.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja  
NN 112/2018, (2178), pravilnik, 14.12.2018.

NN111/2018

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  
NN 111/2018, (2154), pravilnik, 12.12.2018.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica

NN 111/2018, (2155), pravilnik, 12.12.2018.

 
Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske  
NN 111/2018, (2157), naredba, 12.12.2018 .

NN 106/2018

Zakon o trošarinama

NN 106/2018, (2058), zakon, 30.11.2018.

 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost  
NN 106/2018, (2059), zakon, 30.11.2018.

NN 101/2018

Pravilnik o veterinarskim pregledima određenih živih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije  
NN 101/2018, (1978), pravilnik, 16.11.2018.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi  
NN 101/2018, (1979), pravilnik, 16.11.2018.
Dopuna Popisa izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potreban broj  
NN 101/2018, (1980), ostalo, 16.11.2018.
NN 100/2018

Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

 
NN 100/2018, (1953), uredba, 14.11.2018 .
NN 99/2018

Zakon o lovstvu

 
NN 99/2018, (1913), zakon, 9.11.2018.

NN 93/2018

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda  
NN 93/2018, (1809), pravilnik, 19.10.2018.
Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  
NN 92/2018, (1800)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  
NN 92/2018, (1801), pravilnik, 17.10.2018.

NN 91/2018

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  
NN 91/2018, (1775), pravilnik, 12.10.2018.

NN 90/2018

Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  
NN 90/2018, (1757), pravilnik, 10.10.2018.

NN 89/2018

Uredba o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture  
NN 89/2018, (1747), uredba, 5.10.2018 .
Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  
NN 89/2018, (1748), uredba, 5.10.2018.

NN 84/2018

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  
NN 84/2018, (1672), pravilnik, 21.9.2018.

NN 83/2018

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. »Inovacije«  
NN 83/2018, (1654), pravilnik, 19.9.2018
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. »Inovacije«  
NN 83/2018, (1655), pravilnik, 19.9.2018.
NN 82/2018

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2018. godine

 
NN 82/2018, (1642), pravilnik, 14.9.2018.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja  
NN 82/2018, (1643), pravilnik, 14.9.2018.

NN 77/2018

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« za razdoblje 2017. – 2020.  
NN 77/2018, (1567), pravilnik, 29.8.2018.
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Brački varenik« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla  
NN 77/2018, (1568), ostalo, 29.8.2018.

NN 73

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann)  
NN 73/2018, (1515), naredba, 10.8.2018.

NN 72/2018

Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske  
NN 72/2018, (1472), pravilnik, 8.8.2018.
Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine  
NN 72/2018, (1473), pravilnik, 8.8.2018.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama kontrole newcastleske bolesti  
NN 72/2018, (1474), pravilnik, 8.8.2018.
Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske  
NN 72/2018, (1475), ostalo, 8.8.2018.
Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske  
NN 72/2018, (1476), ostalo, 8.8.2018.

NN 71/2018

Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci  
NN 71/2018, (1464), pravilnik, 4.8.2018.

NN 70/2018

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu  
NN 70/2018, (1424), pravilnik, 1.8.2018.
NN 69/2018
Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
 
NN 69/2018, (1410), pravilnik, 31.7.2018.

NN 68/2018

Zakon o šumama  
NN 68/2018, (1392), zakon, 27.7.2018.
Pravilnik o provedbi mjere 9 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  
NN 68/2018, (1405), pravilnik, 27.7.2018.

NN 64/2018

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  
NN 64/2018, (1314), pravilnik, 18.7.2018.

NN 61/2018

Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori  
NN 61/2018, (1264), zakon, 11.7.2018.
Pravilnik o provedbi mjere 3 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, podmjere 3.1. »Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  
NN 61/2018, (1274), pravilnik, 11.7.2018.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2018. godine  
NN 61/2018, (1276), pravilnik, 11.7.2018.

NN 60/2018

Pravilnik o provedbi podmjere 4.4. Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  

NN 60/2018, (1256), pravilnik, 6.7.2018.

NN 58/2018

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2018. godini
NN 58/2018, (1198), pravilnik, 30.6.2018.

NN 57/2018

Odluka o usvajanju Programa »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj«
NN 57/2018, (1161), odluka, 27.6.2018.
Odluka o usvajanju Programa »Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj«
NN 57/2018, (1162), odluka, 27.6.2018.
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja
NN 57/2018, (1165), odluka, 27.6.2018.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
NN 57/2018, (1172), pravilnik, 27.6.2018.

NN 56/2018

Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva »Dalmatinska pečenica« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
NN 56/2018, (1144), ostalo, 20.6.2018.
NN 55/2018
Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

NN 55/2018, (1095), odluka, 15.6.2018.

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva » Dalmatinska panceta« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

NN 55/2018, (1096), ostalo, 15.6.2018.

NN 53/2018

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
NN 53/2018, (1059), pravilnik, 8.6.2018.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
NN 53/2018, (1060), pravilnik, 8.6.2018.

NN 50/2018

Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
NN 50/2018, (991), uredba, 1.6.2018.

NN 49/2018

Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
NN 49/2018, (971), pravilnik, 30.5.2018.
Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
NN 49/2018, (972), pravilnik, 30.5.2018.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

NN 49/2018, (973), pravilnik, 30.5.2018.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama
NN 49/2018, (974), pravilnik, 30.5.2018.
Naredba o izmjeni Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja štetnog organizma Corythucha arcuata (Say, 1832) – hrastova mrežasta stjenica
NN 49/2018, (975), naredba, 30.5.2018.
NN 48/2018
Pravilnik o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
NN 48/2018, (918), pravilnik, 25.5.2018.
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
NN 48/2018, (919), naredba, 25.5.2018.
Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u dijelovima ribolovnog mora u 2018. godini
NN 48/2018, (920), naredba, 25.5.2018.
Ispravak Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru
NN 48/2018, (932), ostalo, 25.5.2018.

NN 47/2018

Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2018. godini
NN 47/2018, (898), odluka, 23.5.2018.

NN 46/2018

Zakon o izmjenama Zakona o patentu
NN 46/2018, (862), zakon, 18.5.2018.
Zakon o izmjenama Zakona o žigu
NN 46/2018, (863), zakon, 18.5.2018.

Zakon o izmjenama Zakona o industrijskom dizajnu

NN 46/2018, (864), zakon, 18.5.2018.
Zakon o izmjenama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga
NN 46/2018, (865), zakon, 18.5.2018.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

NN 46/2018, (867), zakon, 18.5.2018.
Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
NN 46/2018, (882), pravilnik, 18.5.2018.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama

NN 46/2018, (883), pravilnik, 18.5.2018.
NN 45/2018

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu
NN 45/2018, (853), pravilnik, 16.5.2018.

NN 43/2018

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o pomorskom peljarenju
NN 43/2018, (838), pravilnik, 11.5.2018.

NN 42/2018

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije

NN 42/2018, (808), odluka, 9.5.2018.

NN 41/2018

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište«

NN 41/2018, (794), pravilnik, 4.5.2018.

NN 40/2018

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2018. godine

NN 40/2018, (774), pravilnik, 2.5.2018.

NN 39/2018

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)
NN 39/2018, (753), pravilnik, 27.4.2018.
Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
NN 39/2018, (754), pravilnik, 27.4.2018.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
NN 39/2018, (755), pravilnik, 27.4.2018.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
NN 39/2018, (756), pravilnik, 27.4.2018.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
NN 39/2018, (757), pravilnik, 27.4.2018.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
NN 39/2018, (758), pravilnik, 27.4.2018.

NN 38/2018


Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

NN 38/2018, (730), pravilnik, 25.4.2018.

NN 37/2018


Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

NN 37/2018, (718), pravilnik, 20.4.2018.

NN 35/2018

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.2 Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 35/2018, (684), pravilnik, 13.4.2018.

NN 34/2018

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o lovostaju

NN 34/2018, (657), pravilnik, 11.4.2018.

NN 30/2018

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom
NN 30/2018, (614), pravilnik, 30.3.2018.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
NN 30/2018, (615), pravilnik, 30.3.2018.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu«
NN 30/2018, (616), pravilnik, 30.3.2018.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno
NN 30/2018, (617), pravilnik, 30.3.2018.

Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2018. godini
NN 30/2018, (618), odluka, 30.3.2018.

Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
NN 31/2018, (628), pravilnik, 4.4.2018.

NN 29/2018

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
NN 29/2018, (585), zakon, 28.3.2018.
Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu
NN 29/2018, (591), pravilnik, 28.3.2018.
Pravilnik o provedbi mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
NN 29/2018, (593), pravilnik, 28.3.2018.
Pravilnik o lovostaju trpova (Holothuroidea)
NN 29/2018, (594), pravilnik, 28.3.2018.

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica
NN 29/2018, (595), pravilnik, 28.3.2018.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka
NN 29/2018, (596), pravilnik, 28.3.2018.

NN 28/2018

Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina
NN 28/2018, (579), pravilnik, 23.3.2018.,

NN 27/2018

Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
NN 27/2018, (555), pravilnik, 21.3.2018.

NN 25/2018

Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva
NN 25/2018, (476), zakon, 14.3.2018.

NN 24/2018

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodjeli potpore za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
NN 24/2018, (464), pravilnik, 9.3.2018.

NN 21/2018

Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«, i tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
NN 21/2018, (426), pravilnik, 2.3.2018.

NN 20/2018

Zakon o poljoprivrednom zemljištu
NN 20/2018, (402), zakon, 1.3.2018.

NN 19/2018

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu
NN 19/2018, (396), pravilnik, 28.2.2018.NN 17/2018

Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

NN 17/2018, (357), pravilnik, 21.2.2018.

Pravilnik o dozvoli za akvakulturu

NN 17/2018, (358), pravilnik, 21.2.2018.

Pravilnik o provedbi podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 17/2018, (359), pravilnik, 21.2.2018.

Pravilnik o malom obalnom ribolovu

NN 17/2018, (360), pravilnik, 21.2.2018.

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Malostonska kamenica« zaštićena oznaka izvornosti
NN 17/2018, (361), ostalo, 21.2.2018.
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Creska janjetina« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
NN 17/2018, (362), ostalo, 21.2.2018.

NN 16/2018


Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe i školjaka u akvatoriju Vrgadskog kanala – polje 1
NN 16/2018, (340), odluka, 16.2.2018.
 NN 15/2018


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

NN 15/2018, (316), zakon, 14.2.2018.

NN 12/2018

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša
NN 12/2018, (264), zakon, 7.2.2018.NN 10/2018

Pravilnik o Registru dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, Registru unosa i prijenosa i Popisu zatvorenih objekata akvakulture
NN 10/2018, (237), pravilnik, 31.1.2018.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2018. godine
NN 10/2018, (238), pravilnik, 31.1.2018.
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2018. godini
NN 10/2018, (239), naredba, 31.1.2018.
NN 9/2018
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 9/2018, (221), pravilnik, 26.1.2018.

NN 8/2018

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

NN 8/2018, (199), pravilnik, 24.1.2018.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kazeinima i kazeinatima namijenjenim prehrani ljudi

NN 8/2018, (200), pravilnik, 24.1.2018.

NN 6/2018

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini

NN 6/2018, (169), pravilnik, 17.1.2018.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka

NN 6/2018, (170), pravilnik, 17.1.2018.

Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2017. Godine

NN 6/2018, (171), ostalo, 17.1.2018.


Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2017. godine

NN 6/2018, (172), ostalo, 17.1.2018.

Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva »Slavonska kobasica« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

NN 6/2018, (173), ostalo, 17.1.2018.

NN 3/2018

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

NN 3/2018, (117), pravilnik, 10.1.2018.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2018. godine

NN 3/2018, (118), pravilnik, 10.1.2018.

Pravilnik o lovostaju igluna (Xiphias gladius)

NN 3/2018, (119), pravilnik, 10.1.2018.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

NN 3/2018, (120), pravilnik, 10.1.2018.

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja

NN 3/2018, (122), odluka, 10.1.2018.

NN 2/2018

Uredba o izmjeni Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida

NN 2/2018, (58), uredba, 5.1.2018.

Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2018. – 2020.

NN 2/2018, (60), odluka, 5.1.2018.

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

NN 2/2018, (61), odluka, 5.1.2018.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN 2/2018, (70), pravilnik, 5.1.2018.

NN 1/2018

Pravilnik o Registru koncesija

NN 1/2018, (29), pravilnik, 3.1.2018.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

NN 1/2018, (30), pravilnik, 3.1.2018.

Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

NN 1/2018, (39), ostalo, 3.1.2018.