PRAVNI AKTI REPUBLIKE HRVATSKE

NN 58/2018

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2018. godini
NN 58/2018, (1198), pravilnik, 30.6.2018.
 

 

NN 57/2018

Odluka o usvajanju Programa »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj«
NN 57/2018, (1161), odluka, 27.6.2018.
Odluka o usvajanju Programa »Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj«
NN 57/2018, (1162), odluka, 27.6.2018.
 

 

 

Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja
NN 57/2018, (1165), odluka, 27.6.2018.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
NN 57/2018, (1172), pravilnik, 27.6.2018.

NN 56/2018

Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva »Dalmatinska pečenica« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
NN 56/2018, (1144), ostalo, 20.6.2018.

 

NN 55/2018
Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

NN 55/2018, (1095), odluka, 15.6.2018.

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva » Dalmatinska panceta« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

NN 55/2018, (1096), ostalo, 15.6.2018.

NN 53/2018

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
NN 53/2018, (1059), pravilnik, 8.6.2018.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
NN 53/2018, (1060), pravilnik, 8.6.2018.

NN 50/2018

Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
NN 50/2018, (991), uredba, 1.6.2018.

NN 49/2018

Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
NN 49/2018, (971), pravilnik, 30.5.2018.
Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
NN 49/2018, (972), pravilnik, 30.5.2018.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

NN 49/2018, (973), pravilnik, 30.5.2018.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama
NN 49/2018, (974), pravilnik, 30.5.2018.
Naredba o izmjeni Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja štetnog organizma Corythucha arcuata (Say, 1832) – hrastova mrežasta stjenica
NN 49/2018, (975), naredba, 30.5.2018.
NN 48/2018
Pravilnik o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
NN 48/2018, (918), pravilnik, 25.5.2018.
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
NN 48/2018, (919), naredba, 25.5.2018.
Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u dijelovima ribolovnog mora u 2018. godini
NN 48/2018, (920), naredba, 25.5.2018.
Ispravak Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru
NN 48/2018, (932), ostalo, 25.5.2018.

NN 47/2018

Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2018. godini
NN 47/2018, (898), odluka, 23.5.2018.

NN 46/2018

Zakon o izmjenama Zakona o patentu
NN 46/2018, (862), zakon, 18.5.2018.
Zakon o izmjenama Zakona o žigu
NN 46/2018, (863), zakon, 18.5.2018.

Zakon o izmjenama Zakona o industrijskom dizajnu

NN 46/2018, (864), zakon, 18.5.2018.
Zakon o izmjenama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga
NN 46/2018, (865), zakon, 18.5.2018.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

NN 46/2018, (867), zakon, 18.5.2018.
Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
NN 46/2018, (882), pravilnik, 18.5.2018.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama

NN 46/2018, (883), pravilnik, 18.5.2018.
NN 45/2018

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu
NN 45/2018, (853), pravilnik, 16.5.2018.

NN 43/2018

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o pomorskom peljarenju
NN 43/2018, (838), pravilnik, 11.5.2018.

NN 42/2018

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije

NN 42/2018, (808), odluka, 9.5.2018.

NN 41/2018

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište«

NN 41/2018, (794), pravilnik, 4.5.2018.

NN 40/2018

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2018. godine

NN 40/2018, (774), pravilnik, 2.5.2018.

NN 39/2018

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)
NN 39/2018, (753), pravilnik, 27.4.2018.
Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
NN 39/2018, (754), pravilnik, 27.4.2018.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
NN 39/2018, (755), pravilnik, 27.4.2018.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
NN 39/2018, (756), pravilnik, 27.4.2018.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
NN 39/2018, (757), pravilnik, 27.4.2018.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
NN 39/2018, (758), pravilnik, 27.4.2018.

NN 38/2018


Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

NN 38/2018, (730), pravilnik, 25.4.2018.

NN 37/2018


Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

NN 37/2018, (718), pravilnik, 20.4.2018.

NN 35/2018

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.2 Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 35/2018, (684), pravilnik, 13.4.2018.

NN 34/2018

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o lovostaju

NN 34/2018, (657), pravilnik, 11.4.2018.

NN 30/2018

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom
NN 30/2018, (614), pravilnik, 30.3.2018.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
NN 30/2018, (615), pravilnik, 30.3.2018.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu«
NN 30/2018, (616), pravilnik, 30.3.2018.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno
NN 30/2018, (617), pravilnik, 30.3.2018.

Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2018. godini
NN 30/2018, (618), odluka, 30.3.2018.

Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
NN 31/2018, (628), pravilnik, 4.4.2018.

NN 29/2018

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
NN 29/2018, (585), zakon, 28.3.2018.
Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu
NN 29/2018, (591), pravilnik, 28.3.2018.
Pravilnik o provedbi mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
NN 29/2018, (593), pravilnik, 28.3.2018.
Pravilnik o lovostaju trpova (Holothuroidea)
NN 29/2018, (594), pravilnik, 28.3.2018.

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica
NN 29/2018, (595), pravilnik, 28.3.2018.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka
NN 29/2018, (596), pravilnik, 28.3.2018.

NN 28/2018

Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina
NN 28/2018, (579), pravilnik, 23.3.2018.,

NN 27/2018

Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
NN 27/2018, (555), pravilnik, 21.3.2018.

NN 25/2018

Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva
NN 25/2018, (476), zakon, 14.3.2018.

NN 24/2018

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodjeli potpore za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
NN 24/2018, (464), pravilnik, 9.3.2018.

NN 21/2018

Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«, i tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
NN 21/2018, (426), pravilnik, 2.3.2018.

NN 20/2018

Zakon o poljoprivrednom zemljištu
NN 20/2018, (402), zakon, 1.3.2018.

NN 19/2018

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu
NN 19/2018, (396), pravilnik, 28.2.2018.NN 17/2018

Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

NN 17/2018, (357), pravilnik, 21.2.2018.

Pravilnik o dozvoli za akvakulturu

NN 17/2018, (358), pravilnik, 21.2.2018.

Pravilnik o provedbi podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 17/2018, (359), pravilnik, 21.2.2018.

Pravilnik o malom obalnom ribolovu

NN 17/2018, (360), pravilnik, 21.2.2018.

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Malostonska kamenica« zaštićena oznaka izvornosti
NN 17/2018, (361), ostalo, 21.2.2018.
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Creska janjetina« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
NN 17/2018, (362), ostalo, 21.2.2018.

NN 16/2018


Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe i školjaka u akvatoriju Vrgadskog kanala – polje 1
NN 16/2018, (340), odluka, 16.2.2018.
 NN 15/2018


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

NN 15/2018, (316), zakon, 14.2.2018.

NN 12/2018

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša
NN 12/2018, (264), zakon, 7.2.2018.NN 10/2018

Pravilnik o Registru dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, Registru unosa i prijenosa i Popisu zatvorenih objekata akvakulture
NN 10/2018, (237), pravilnik, 31.1.2018.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2018. godine
NN 10/2018, (238), pravilnik, 31.1.2018.
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2018. godini
NN 10/2018, (239), naredba, 31.1.2018.
NN 9/2018
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 9/2018, (221), pravilnik, 26.1.2018.

NN 8/2018

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

NN 8/2018, (199), pravilnik, 24.1.2018.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kazeinima i kazeinatima namijenjenim prehrani ljudi

NN 8/2018, (200), pravilnik, 24.1.2018.

NN 6/2018

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini

NN 6/2018, (169), pravilnik, 17.1.2018.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka

NN 6/2018, (170), pravilnik, 17.1.2018.

Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2017. Godine

NN 6/2018, (171), ostalo, 17.1.2018.


Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2017. godine

NN 6/2018, (172), ostalo, 17.1.2018.

Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva »Slavonska kobasica« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

NN 6/2018, (173), ostalo, 17.1.2018.

NN 3/2018

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

NN 3/2018, (117), pravilnik, 10.1.2018.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2018. godine

NN 3/2018, (118), pravilnik, 10.1.2018.

Pravilnik o lovostaju igluna (Xiphias gladius)

NN 3/2018, (119), pravilnik, 10.1.2018.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

NN 3/2018, (120), pravilnik, 10.1.2018.

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja

NN 3/2018, (122), odluka, 10.1.2018.

NN 2/2018

Uredba o izmjeni Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida

NN 2/2018, (58), uredba, 5.1.2018.

Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2018. – 2020.

NN 2/2018, (60), odluka, 5.1.2018.

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

NN 2/2018, (61), odluka, 5.1.2018.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN 2/2018, (70), pravilnik, 5.1.2018.

NN 1/2018

Pravilnik o Registru koncesija

NN 1/2018, (29), pravilnik, 3.1.2018.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

NN 1/2018, (30), pravilnik, 3.1.2018.

Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

NN 1/2018, (39), ostalo, 3.1.2018.