E-SAVJETOVANJA

NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA TROŠKOVA PROIZVODNJE U SEKTORU RATARSKIH KULTURA

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=25174

Savjetovanje je otvoreno do: 05.10.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu voćnih vrsta i Sortnu listu loze

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25150

Savjetovanje je otvoreno do: 18.10.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25170

Savjetovanje je otvoreno do: 6.10.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25174

Savjetovanje je otvoreno do: 5.10.2023.

_________________________

Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25213

Savjetovanje je otvoreno do: 2.10.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25180

Savjetovanje je otvoreno do: 25.9.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25176

Savjetovanje je otvoreno do: 25.9.2023.

_________________________

Prijedlog Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25093

Savjetovanje je otvoreno do: 26.9.2023.

_________________________

Prijedlog programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2023. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25087

Savjetovanje je otvoreno do: 18.9.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje 2023. do 2027.godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25091

Savjetovanje je otvoreno do: 22.9.2023.

_________________________

Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25061

Savjetovanje je otvoreno do: 13.9.2023.

________________________

Pravilnik o provedbi mjera programa potpore uzgojnim udruženjima za provođenje genomskog vrednovanja kao nadogradnje genetskog vrednovanja grla za razdoblje od 2024. do 2026. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25026

Savjetovanje je otvoreno do: 30.9.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24782

Savjetovanje je otvoreno do: 29.8.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24890

Savjetovanje je otvoreno do: 25.8.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24888

Savjetovanje je otvoreno do: 25.8.2023.

_________________________

Prijedlog pravilnika o ribolovu jegulje (Anguilla anguilla)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24835

Savjetovanje je otvoreno do: 1.9.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24838

Savjetovanje je otvoreno do: 2.9.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi Programa potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24836

Savjetovanje je otvoreno do: 7.8.2023.

_________________________

Program potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24779

Savjetovanje je otvoreno do: 1.8.2023.

_________________________

Prijedlog Pravilnika o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2023. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24762

Savjetovanje je otvoreno do: 2.8.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt programa potpora za organizaciju skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24745

Savjetovanje je otvoreno do: 26.7.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj do 2030. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24433

Savjetovanje je otvoreno do: 16.7.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Akcijskog plana održavanja i izgradnje šumskih prometnica na području primorske Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2025.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24444

Savjetovanje je otvoreno do: 27.6.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24457

Savjetovanje je otvoreno do: 4.7.2023.

_________________________

Nacrt prijedloga Pravilnika o oznakama zdravstvene ispravnosti, identifikacijskim oznakama i posebnim oznakama hrane životinjskog podrijetla te utvrđivanju popisa objekata za umanjenje rizika od afričke svinjske kuge

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24544

Savjetovanje je otvoreno do: 6.7.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24576

Savjetovanje je otvoreno do: 12.7.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izvještavanju o stanju zaliha žitarica, uljarica, proizvoda od uljarica i certificiranog sjemena

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24545

Savjetovanje je otvoreno do: 19.7.2023.

_________________________

Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o naknadi štete od strogo zaštićenih životinja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24459

Savjetovanje je otvoreno do: 14.7.2023

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24372

Savjetovanje je otvoreno do: 2.7.2023.

_________________________

Uredba o objavi Izmjene i dopune Dodatka A iz lipnja 2022. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24399

Savjetovanje je otvoreno do: 14.7.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere III.1. „Pripremna potpora“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24416

Savjetovanje je otvoreno do: 30.6.2023.

_________________________

Prijedlog uredbe o kriterijima za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja i uvjetima izdavanje energetskog odobrenja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24325

Savjetovanje je otvoreno do: 19.6.2023.

_________________________

Prijedlog pravilnika o Upisniku maslinika

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24318

Savjetovanje je otvoreno do: 5.7.2023.

_________________________

Nacrt Pravilnika o provedbi Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24193

Savjetovanje je otvoreno do: 3.6.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt Programa podrške poljoprivrednicima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24196

Savjetovanje je otvoreno do: 2.6.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vinarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24192

Savjetovanje je otvoreno do: 25.6.2023.

_________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24184

Savjetovanje je otvoreno do: 25.6.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24148

Savjetovanje je otvoreno do: 23.6.2023.

_________________________

Program potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2023. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24108

Savjetovanje je otvoreno do: 7.6.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24222

Savjetovanje je otvoreno do: 30.6.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24210

Savjetovanje je otvoreno do: 30.6.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24117

Savjetovanje je otvoreno do: 23.5.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o stručnom osposobljavanju ovlaštenih osoba u slatkovodnom ribarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24115

Savjetovanje je otvoreno do: 2.6.2023.

_________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o provedbi Programa Školski medni dan s hrvatksih pčelinjaka za 2023. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24053

Savjetovanje je otvoreno do: 11.6.2023.

_________________________

PRAVILNIK O IZOBRAZBI ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRAVILNU PRIMJENU PESTICIDA

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24043

Savjetovanje je otvoreno do: 12.6.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o popisu trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23987

Savjetovanje je otvoreno do: 2.6.2023.

_________________________

Prijedlog Pravilnika za provedbu intervencije 77.06. „Potpora LEADER (CLLD) pristupu“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24111

Savjetovanje je otvoreno do: 1.6.2023.

_________________________

Program potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2023. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24108

Savjetovanje je otvoreno do: 7.6.2023.

_________________________

Nacrt Programa potpore uzgojnim udruženjima za provođenje genomskog vrednovanja kao nadogradnje genetskog vrednovanja grla u razdoblju od 2024. do 2026. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24050

Savjetovanje je otvoreno do: 22.5.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi Mjere 1. iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24077

Savjetovanje je otvoreno do: 18.5.2023.

_________________________

Nacrt Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23978

Savjetovanje je otvoreno do: 17.5.2023.

_________________________

Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23973

Savjetovanje je otvoreno do: 12.5.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Nacionalnoj mreži Zajedničke poljoprivredne politike

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23935

Savjetovanje je otvoreno do: 9.5.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Akcijskog plana održavanja i izgradnje šumskih prometnica na području primorske Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2025.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23942

Savjetovanje je otvoreno do: 9.5.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23822

Savjetovanje je otvoreno do: 22.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o Registru plovila u akvakulturi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23827

Savjetovanje je otvoreno do: 7.5.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23832

Savjetovanje je otvoreno do: 8.5.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23847

Savjetovanje je otvoreno do: 12.5.2023.

_________________________

Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23888

Savjetovanje je otvoreno do: 25.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošču za prijedlog Programa potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23904

Savjetovanje je otvoreno do: 29.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prijavi bolesti životinja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23919

Savjetovanje je otvoreno do: 5.5.2023.

_________________________

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23784

Savjetovanje je otvoreno do: 10.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23790

Savjetovanje je otvoreno do: 18.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o određivanju ulaznih točaka za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23796

Savjetovanje je otvoreno do: 19.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus Thynnus)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23782

Savjetovanje je otvoreno do: 30.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima i načinu rada ovlaštenih promatrača u ribarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23772

Savjetovanje je otvoreno do: 13.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama u 2021. i 2022. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23754

Savjetovanje je otvoreno do: 12.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama u 2021. i 2022. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23756

Savjetovanje je otvoreno do: 12.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere I.9 „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23760

Savjetovanje je otvoreno do: 12.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama u 2022. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23758

Savjetovanje je otvoreno do: 12.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23691

Savjetovanje je otvoreno do: 30.4.2023.

_________________________

Nacrt Plana upravljanja vodnim područjima 2022.-2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23224

Savjetovanje je otvoreno do: 8.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23691

Savjetovanje je otvoreno do: 30.4.2023.

_________________________

Prijedlog Odluke o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23674

Savjetovanje je otvoreno do: 19.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog javnog poziva za sufinanciranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u Republici Hrvatskoj u 2023. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23648

Savjetovanje je otvoreno do: 17.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23623

Savjetovanje je otvoreno do: 29.3.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23610

Savjetovanje je otvoreno do: 30.3.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Izmjena Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23583

Savjetovanje je otvoreno do: 16.3.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura u 2023. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23314

Savjetovanje je otvoreno do: 20.2.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23324

Savjetovanje je otvoreno do: 24.2.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23337

Savjetovanje je otvoreno do: 23.2.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetovanosti

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23291

Savjetovanje je otvoreno do: 20.2.2023.

_________________________

PRIJEDLOG UREDBE O SMJERNICAMA ZA IZRADU AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA OD NACIONALNOG ZNAČAJA I OD ZNAČAJA ZA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23268

Savjetovanje je otvoreno do: 17.2.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o dodatnim uvjetima za pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu i neprofesionalnim korisnicima

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23225

Savjetovanje je otvoreno do: 22.2.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o doradi sjemena s poljoprivrednog gospodarstva

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23221

Savjetovanje je otvoreno do: 22.2.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Naputka o uvjetima za unos hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja radi stavljanja na tržište Unije

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23206

Savjetovanje je otvoreno do: 20.2.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23177

Savjetovanje je otvoreno do: 28.1.2023.

_________________________

Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2023. za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23183

Savjetovanje je otvoreno do: 27.1.2023

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23180

Savjetovanje je otvoreno do: 17.1.2023.

_________________________

Prijedlog Pravilnika o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23165

Savjetovanje je otvoreno do: 10.2.2023.

_________________________

Prijedlog Pravilnika o dokumentaciji i postupku provođenja javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23153

Savjetovanje je otvoreno do: 15.1.2023.

_________________________

Nacrt natječaja za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ – „MSP-ovi“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23129

Savjetovanje je otvoreno do: 19.1.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23048

Savjetovanje je otvoreno do: 28.1.2023.

_________________________

Nacrt natječaja za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ – „POLJOPRIVREDNICI“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23126

Savjetovanje je otvoreno do: 19.1.2023.

_________________________

Prijedlog Pravilnika o pristupu sobi s podacima i korištenju podataka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23135

Savjetovanje je otvoreno do: 7.2.2023.

_________________________

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog nacrta Natječaja za provedbu podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – provedba tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23017

Savjetovanje je otvoreno do: 9.1.2023.

_________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22914

Savjetovanje je otvoreno do: 23.12.2022.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22944

Savjetovanje je otvoreno do: 26.12.2022.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22957

Savjetovanje je otvoreno do: 26.12.2022.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2023. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22950

Savjetovanje je otvoreno do: 2.1.2023

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22962

Savjetovanje je otvoreno do: 3.1.2023

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22857

Savjetovanje je otvoreno do: 21.12.2022.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Obrazac naknadne procjene učinka propisa za prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o šumama koji je donesen u 2020. godini (NN br. 145/20)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22756

Savjetovanje je otvoreno do: 5.1.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o naknadama za poslove biljnog zdravstva

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22713

Savjetovanje je otvoreno do: 20.12.2022.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Pravilnika o popisu trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22482

Savjetovanje je otvoreno do: 16.12.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. – 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22790

Savjetovanje je otvoreno do: 11.12.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22775

Savjetovanje je otvoreno do: 13.12.2022.

__________________________

Nacrt Javnog poziva za provođenje komasacije na određenom području u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22720

Savjetovanje je otvoreno do: 10.12.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22714

Savjetovanje je otvoreno do: 7.12.2022.

__________________________

Prijedlogu Urede o izmjeni Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22671

Savjetovanje je otvoreno do: 9.12.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete od suše u 2022. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22593

Savjetovanje je otvoreno do: 1.12.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22578

Savjetovanje je otvoreno do: 30.11.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o radu Povjerenstva za komasaciju poljoprivrednog zemljišta

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22322

Savjetovanje je otvoreno do: 25.11.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o sokolarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22288

Savjetovanje je otvoreno do: 9.12.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o odštetnom cjeniku

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22290

Savjetovanje je otvoreno do: 9.12.2022.

__________________________

Prijedlog uredbe o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22212

Savjetovanje je otvoreno do: 18.11.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2023.-2028.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22025

Savjetovanje je otvoreno do: 19.11.2022.

__________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22101

Savjetovanje je otvoreno do: 7.11.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija”

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22130

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog nacrta Natječaja za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22144

Savjetovanje je otvoreno do: 2.11.2022.

__________________________

Prijedlog Pravilnika o postupku javnog nadmetanja kod natječaja za zakup, natječaja za prodaju i kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22090

Savjetovanje je otvoreno do: 5.11.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21850

Savjetovanje je otvoreno do: 17.10.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti u svrhu priznavanja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21933

Savjetovanje je otvoreno do: 5.11.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21947

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21956

Savjetovanje je otvoreno do: 17.10.2022.

__________________________

PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE ZA 2023. GODINU

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22004

Savjetovanje je otvoreno do: 28.10.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju naknada na šumi i šumskom zemljištu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21827

Savjetovanje je otvoreno do: 28.10.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2022. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21815

Savjetovanje je otvoreno do: 2.10.2022.

__________________________

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21809

Savjetovanje je otvoreno do: 12.10.2022.

__________________________

Obrazac prethodne procjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21772

Savjetovanje je otvoreno do: 6.10.2022.

__________________________

Nacrt Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21783

Savjetovanje je otvoreno do: 28.9.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21775

Savjetovanje je otvoreno do: 26.9.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21720

Savjetovanje je otvoreno do: 27.9.2022.

__________________________

Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ureda za zakonodavstvo za 2023. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21768

Savjetovanje je otvoreno do: 30.9.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjena pravilnika o akreditaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21732

Savjetovanje je otvoreno do: 16.10.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura u 2022. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21673

Savjetovanje je otvoreno do: 20.9.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21712

Savjetovanje je otvoreno do: 23.9.2022.

__________________________

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21577

Savjetovanje je otvoreno do: 12.9.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2022.godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21420

Savjetovanje je otvoreno do: 26.8.2022.

__________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o hrani

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21433

Savjetovanje je otvoreno do: 28.8.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o priznavanju ribarskih zadruga

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21618

Savjetovanje je otvoreno do: 19.9.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21475

Savjetovanje je otvoreno do: 13.8.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Zakonao izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21474

Savjetovanje je otvoreno do: 13.8.2022.

__________________________

Prijedlog Pravilnika o držanju pčela

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21258

Savjetovanje je otvoreno do: 20.8.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21277

Savjetovanje je otvoreno do: 19.8.2022.

__________________________

Nacrt Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova koji se koriste u veterinarskoj medicini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21271

Savjetovanje je otvoreno do: 18.8.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21289

Savjetovanje je otvoreno do: 6.8.2022.

__________________________

Prijedlog Pravilnika o postupku i mjerilima objave javnog poziva za provođenje komasacije te mjerilima za odabir određenog područja prema javnom pozivu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21316

Savjetovanje je otvoreno do: 10.8.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21409

Savjetovanje je otvoreno do: 11.8.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2022. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21420

Savjetovanje je otvoreno do: 26.8.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21243

Savjetovanje je otvoreno do: 17.8.2022.

__________________________

Nacrt prijedloga Programa “Hrvatski otočni proizvod”

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21225

Savjetovanje je otvoreno do: 15.8.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21193

Savjetovanje je otvoreno do: 29.7.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21148

Savjetovanje je otvoreno do: 23.7.2022.

__________________________

Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21144

Savjetovanje je otvoreno do: 7.8.2022.

__________________________

Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21123

Savjetovanje je otvoreno do: 23.7.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene Zakona o označavanju hrane proizvedene bez genetski modificiranih organizama

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21106

Savjetovanje je otvoreno do: 22.7.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 19.1. »Pripremna pomoć« – tip operacije 19.3.1. »Pripremna pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21093

Savjetovanje je otvoreno do: 20.7.2022.

__________________________

Prijedlog izmjena Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21204

Savjetovanje je otvoreno do: 21.7.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi Programa sufinanciranja analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) za razdoblje od 2022. do 2024. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20984

Savjetovanje je otvoreno do: 15.7.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21024

Savjetovanje je otvoreno do: 20.7.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća od 2021. do 2023. godine.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21056

Savjetovanje je otvoreno do: 10.7.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21073

Savjetovanje je otvoreno do: 11.7.2022.

__________________________

e-Savjetovanje za Nacrt Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.15.R4.I1-Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20890

Savjetovanje je otvoreno do: 23.6.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20936

Savjetovanje je otvoreno do: 10.7.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta”

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20911

Savjetovanje je otvoreno do: 10.7.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akvakulturi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20941

Savjetovanje je otvoreno do: 10.7.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa izvanredne potpore za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20947

Savjetovanje je otvoreno do: 17.6.2022.

__________________________

Savjetovanje o Obrascu naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama Zakona o slobodnim zonama

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20950

Savjetovanje je otvoreno do: 13.7.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Program za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20952

Savjetovanje je otvoreno do: 23.6.2022.

__________________________

Savjetovanju o nacrtu prijedloga pravilnika o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20963

Savjetovanje je otvoreno do: 15.7.2022.

__________________________

Savjetovanje o nacrtu prijedloga pravilnika o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenih na daljinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20966

Savjetovanje je otvoreno do: 15.7.2022.

__________________________

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga pravilnika o sadržaju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20962

Svjetovanje je otvoreno do: 15.7.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog nacrta Natječaja za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Savjetovanje je otvoreno do: 8.6.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20839

__________________________

Naknadna procjena učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz („Narodne novine“, br. 94/18)

Savjetovanje je otvoreno do: 16.6.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20707

__________________________

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 68/18)

Savjetovanje je otvoreno do: 18.6.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20736

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu za provedbu Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – tip operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.6.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20749

__________________________

Prijedlog Šestog izvješća o provedbi Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj 2020. – prosinac 2021. godine

Savjetovanje je otvoreno do: 22.6.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20758

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedloga pravilnika o stavljanju na tržište sjemena repa

Savjetovanje je otvoreno do: 23.6.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20772

__________________________

Program potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2022. godini

Savjetovanje je otvoreno do: 5.6.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20785

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja

Savjetovanje je otvoreno do: 30.6.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20821

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog nacrta Natječaja za provedbu podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“

Savjetovanje je otvoreno do: 17.6.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20829

__________________________

Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o Žitaricama i proizvodima od žitarica

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20698

Savjetovanje je otvoreno do: 9.6.2022.

__________________________

Naknadna procjena učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz („Narodne novine“, br. 94/18)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20707

Savjetovanje je otvoreno do: 16.6.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu za provedbu Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – tip operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20749

Savjetovanje je otvoreno do: 6.6.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedloga pravilnika o stavljanju na tržište sjemena repa

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20772

Savjetovanje je otvoreno do: 23.6.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20664

Savjetovanje je otvoreno do: 31.5.2022.
__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20679

Savjetovanje je otvoreno do: 2.6.2022.
__________________________

Savjetovanje s javnošću za : Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20688

Savjetovanje je otvoreno do: 26.5.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja RH za razdoblje od 2022. do 2030. godine i Nacrt prijedloga Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2024.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20631

Savjetovanje je otvoreno do: 10.6.2022.

__________________________

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20602

Savjetovanje je otvoreno do: 14.6.2022.

__________________________

Nacrt Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20657

Savjetovanje je otvoreno do: 11.6.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2022. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20658

Savjetovanje je otvoreno do: 22.5.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20664

Savjetovanje je otvoreno do: 31.5.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20578

Savjetovanje je otvoreno do: 18.5.2022.

__________________________

Prijedlog nacrta Pravilnika o žitaricama i proizvodima od žitarica

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20570

Savjetovanje je otvoreno do: 10.5.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodijelu individualne plivaričarske kvote

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20616

Savjetovanje je otvoreno do: 15.5.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus thynnus)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20624

Savjetovanje je otvoreno do: 16.5.2022.

__________________________

Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova u područjima ekološke mreže

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20528

Savjetovanje je otvoreno do: 27.5.2022.

__________________________

Prijedlog teksta Odluke o visini naknada za propisane veterinarske usluge

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20534

Savjetovanje je otvoreno do: 29.5.2022.

__________________________

Prijedlog uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20562

Savjetovanje je otvoreno do: 17.5.2022.

__________________________

Prijedlog uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20565

Savjetovanje je otvoreno do: 17.5.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20473

Savjetovanje je otvoreno do: 25.4.2022.

__________________________

Prijedlog Pravilnika o mikrobiološkoj klasifikaciji i posebnim pravilima higijene živih školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20343

Savjetovanje je otvoreno do: 9.5.2022.

__________________________

Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20353

Savjetovanje je otvoreno do: 26.4.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu obalnim mrežama potegačama

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20347

Savjetovanje je otvoreno do: 3.5.2022.

__________________________

Obrazac prethodne procjena za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20435

Savjetovanje je otvoreno do: 4.5.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20439

Savjetovanje je otvoreno do: 4.5.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20443

Savjetovanje je otvoreno do: 26.4.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću na Nacrt Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20466

Savjetovanje je otvoreno do: 25.4.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću na Nacrt Pravilnika o provedbi Programa potpore poljoprivrednicima na području Sisačko – moslavačke županije

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20465

Savjetovanje je otvoreno do: 25.4.2022.

_________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – male klaonice iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20328

Savjetovanje je otvoreno do: 22.4.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20292

Savjetovanje je otvoreno do: 9.5.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga Programa potpore za zbrinjavanje napuštenih, izgubljenih ili privremeno oduzetih domaćih životinja za 2022. godinu.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20325

Savjetovanje je otvoreno do: 17.4.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20320

Savjetovanje je otvoreno do: 26.4.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20309

Savjetovanje je otvoreno do: 26.4.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20306

Savjetovanje je otvoreno do: 26.4.2022.

__________________________

Nacrt Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20304

Savjetovanje je otvoreno do: 20.4.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20215

Savjetovanje je otvoreno do: 19.4.2022.

__________________________

Prijedlog Pravilnika o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koje sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluoriranie stakleničke plinove ili o njima ovise

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20233

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o sokolarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20231

Savjetovanje je otvoreno do: 22.4.2022.

__________________________

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20239

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20243

Savjetovanje je otvoreno do: 24.4.2022.

__________________________

Nacrt prijedloga Zakona o poticanju ulaganja, s Konačnim prijedlogom zakona

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20245

Savjetovanje je otvoreno do: 9.4.2022.

__________________________

Prijedlog Pravilnika o odlagalištima otpada

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20249

Savjetovanje je otvoreno do: 27.4.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20263

Savjetovanje je otvoreno do: 15.4.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20270

Savjetovanje je otvoreno do: 15.4.2022.

__________________________

Prijedlog Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20157

Savjetovanje je otvoreno do: 31.3.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ulaganje C.1.5. R1 – I1 – Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20171

Savjetovanje je otvoreno do: 25.3.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o tržišnim standardima za meso peradi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20146

Savjetovanje je otvoreno do: 15.4.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20215

Savjetovanje je otvoreno do: 25.3.2022.

__________________________

Nacrt Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20218

Savjetovanje je otvoreno do: 6.4.2022.

__________________________

Odluka o određivanju osjetljivih područja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20109

Savjetovanje je otvoreno do: 10.4.2022.

__________________________

Prijedlog uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi u razdoblju 2023.-2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20102

Savjetovanje je otvoreno do: 23.3.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt Programa razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj do 2030. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20093

Savjetovanje je otvoreno do: 9.4.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20118

Savjetovanje je otvoreno do: 15.3.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20121

Savjetovanje je otvoreno do: 10.4.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20126

Savjetovanje je otvoreno do: 15.3.2022.

__________________________

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20036

Savjetovanje je otvoreno do: 31.3.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o lovostaju tunja dugokrilca (Thunnus alalunga)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19903

Savjetovanje je otvoreno do: 16.3.2022.

__________________________

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, s Konačnim prijedlogom zakona

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20082

Savjetovanje je otvoreno do: 10.3.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus thynnus)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20048

Savjetovanje je otvoreno do: 10.3.2022.

__________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20051

Savjetovanje je otvoreno do: 18.3.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20061

Savjetovanje je otvoreno do: 18.3.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa sufinanciranja analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) za razdoblje od 2022. do 2024. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20072

Savjetovanje je otvoreno do: 5.4.2022.

__________________________

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19974

Savjetovanje je otvoreno do: 5.3.2022.

__________________________

Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20034

Savjetovanje je otvoreno do: 17.3.2022.

__________________________

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20036

Savjetovanje je otvoreno do: 31.3.2022.

__________________________

Savjetovanje o nacrtu Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19950

Savjetovanje je otvoreno do: 28.2.2022.

__________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Naputka o Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19965

Savjetovanje je otvoreno do: 24.3.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih tipa gospodarstava“ – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19958

Savjetovanje je otvoreno do: 28.2.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19905

Savjetovanje je otvoreno do: 23.2.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19941

Savjetovanje je otvoreno do: 23.2.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19943

Savjetovanje je otvoreno do: 23.2.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o lovostaju tunja dugokrilca (Thunnus alalunga)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19903

Savjetovanje je otvoreno do: 16.3.2022.

__________________________

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o praćenju, mjerenju i verifikaciji ušteda energije

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19862

Savjetovanje je otvoreno do: 21.2.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19865

Savjetovanje je otvoreno do: 7.3.2022.

__________________________

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19877

Savjetovanje je otvoreno do: 10.3.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o vinarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19887

Savjetovanje je otvoreno do: 13.3.2022.

__________________________

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19889

Savjetovanje je otvoreno do: 15.2.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za provedbu proljetne sjetve

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19855

Savjetovanje je otvoreno do: 21.2.2022.

__________________________

Prijedlog Pravilnika o vinogradarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19852

Savjetovanje je otvoreno do: 7.3.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 5.2.1 „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19830

Savjetovanje je otvoreno do: 17.2.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore poljoprivrednicima na području Sisačko-moslavačke županije

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19754

Savjetovanje je otvoreno do: 15.2.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi sustava knjigovodstvenih podataka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19737

Savjetovanje je otvoreno do: 26.2.2022.

__________________________

Prijedlog Hrvatske strategije za vodik od 2021. do 2050. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19706

Savjetovanje je otvoreno do: 27.2.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Uredbe o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2021. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19720

Savjetovanje je otvoreno do: 28.1.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19716

Savjetovanje je otvoreno do: 31.1.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19693

Savjetovanje je otvoreno do: 7.2.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt programa potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19673

Savjetovanje je otvoreno do: 14.2.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19667

Savjetovanje je otvoreno do: 18.1.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19659

Savjetovanje je otvoreno do: 31.1.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2022. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19654

Savjetovanje je otvoreno do: 23.1.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19652

Savjetovanje je otvoreno do: 28.1.2022.

__________________________

PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI I VOĐENJU REGISTRA IZDANIH I ODUZETIH DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19640

Savjetovanje je otvoreno do: 9.2.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19597

Savjetovanje je otvoreno do: 14.1.2022.

__________________________

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19562

Savjetovanje je otvoreno do: 13.1.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice iz Programa ruralnom razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19588

Savjetovanje je otvoreno do: 14.1.2021.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19597

Savjetovanje je otvoreno do: 14.1.2022.

__________________________

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19562

Savjetovanje je otvoreno do: 13.1.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o provedbi Programa potpore za uređenje sabirališta

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19566

Savjetovanje je otvoreno do 30.01.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19512

Savjetovanje je otvoreno do: 5.1.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19510

Savjetovanje je otvoreno do: 19.1.2022.

__________________________

Plan upravljanja ciganskim perjem (Asclepias syriaca L.)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19538

Savjetovanje je otvoreno do: 5.1.2022.

__________________________

Plan upravljanja žljezdastim nedirkom (Impatiens glandulifera Royle)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19544

Savjetovanje je otvoreno do: 5.1.2022.

__________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog uredbe o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19557

Savjetovanje je otvoreno do: 16.1.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19554

Savjetovanje je otvoreno do: 10.1.2022.

__________________________

Plan upravljanja risom (Lynx lynx) s akcijskim planom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19547

Savjetovanje je otvoreno do: 26.1.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19500

Savjetovanje je otvoreno do: 2.1.2022.

__________________________

Prijedlog uredbe o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19490

Savjetovanje je otvoreno do: 22.12.2021.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19469

Savjetovanje je otvoreno do: 29.12.2021.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Kontrolnu listu i Kriterije vrednovanja dobavljača (voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvodi) u okviru programa Školske sheme u školskoj godini 2021./2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19448

Savjetovanje je otvoreno do: 27.12.2021.

__________________________

Savjetovanje o nacrtu Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19426

Savjetovanje je otvoreno do: 3.1.2022.

__________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19421

Savjetovanje je otvoreno do: 7.1.2022.

__________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19422

Savjetovanje je otvoreno do: 7.1.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 8.6.2 »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19413

Savjetovanje je otvoreno do: 23.12.2021.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.3 »Korištenje obnovljivih izvora energije«

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19394

Savjetovanje je otvoreno do: 20.12.2021.

_________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.2 „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19389

Savjetovanje je otvoreno do: 20.12.2021.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o upisu u Upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijal

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19368

Savjetovanje je otvoreno do: 20.12.2021.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti u svrhu priznavanja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?Entit

Savjetovanje je otvoreno do: 13.12.2021.

_____________________________

Prijedlog Programa mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=193

Savjetovanje je otvoreno do: 29.12.2021

_____________________________

Prijedlog Uredbe o utvrđivanju popisa i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka i mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19284

Savjetovanje je otvoreno do: 29.12.2021.

_____________________________

Nacrt prijedloga Zakona o zdravlju životinja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19262

Savjetovanje je otvoreno do: 8.12.2021

_____________________________

Prijedlog plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine – revizija za razdoblje 2022. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19157

Savjetovanje je otvoreno do: 4.12.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje od 2021. – 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?En

Savjetovanje je otvoreno do: 10.12.2021.

_____________________________

Prijedlog Programa energetske učinkovitosti za dekarbonizaciju energetskog sektora

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19287

Savjetovanje je otvoreno do: 3.12.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19307

Savjetovanje je otvoreno do: 1.12.2021.

_____________________________

Pravilnik o zaštiti i očuvanja Parka prirode “Telašćica”

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19138

Savjetovanje je otvoreno do: 12.12.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Operativnog programa jačanja tržišnog kapaciteta sektora voća i povrća za razdoblje 2021. – 2026.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19162

Savjetovanje je otvoreno do: 26.11.2021.

_____________________________

Nacrt prijedloga Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19193

Savjetovanje je otvoreno do: 1.12.2021.

_____________________________

Prijedlog Programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19121

Savjetovanje je otvoreno do: 15.12.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19249

Savjetovanje je otvoreno do: 24.11.2021.

_____________________________

Nacrt Pravilnika o načinu vrednovanja zahtjeva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava, načinu rada te sastavu i broju članova povjerenstva za provedbu javnog poziva za promociju programa „Hrvatski otočni proizvod“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19079

Savjetovanje je otvoreno do: 19.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o provedbi programa „Hrvatski otočni proizvod“ u vezi s djelokrugom, brojem članova i sastavom stručnih povjerenstava za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“, načinu vođenja evidencije subjekata kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ i načinu provođenja kontrole nad korištenjem oznake „Hrvatski otočni proizvod“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19082

Savjetovanje je otvoreno do: 4.12.2021.

_____________________________

Izmjene i dopune Zakona o zaštiti zraka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19096

Savjetovanje je otvoreno do: 21.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje o Odluci VRH o donošenju Programa financiranja ekološke mreže Natura 2000 i Prioritetnog akcijskog okvir (PAO) za mrežu Natura 2000 u Republici Hrvatskoj

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19086

Savjetovanje je otvoreno do: 7.12.2021.

_____________________________

Prijedlog Zakona o strateškim robnim zalihama

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19126

Savjetovanje je otvoreno do: 22.11.2021.

_____________________________

Nacrt prijedloga Uredbe o izmjeni uredbe o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19131

Savjetovanje je otvoreno do: 23.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Ažurirani Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede za 2022. godinu s obrascem prethodne procjene

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18968

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje o ključnim elementima Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije”

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18883

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2021.

_____________________________

Ažurirani Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18970

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore proizvođačima šećerne repe zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18972

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima distribucije i prodaje pesticida

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18996

Savjetovanje je otvoreno do: 22.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Programa dodjele potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19002

Savjetovanje je otvoreno do: 6.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa sufinanciranja analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) za 2021. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19040

Savjetovanje je otvoreno do: 10.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom Covid-19

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19049

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2021.

_____________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19056

Savjetovanje je otvoreno do: 16.11.2021.

_____________________________

Pravilnik o izmjenama pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim teproizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18935

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2021.

_____________________________

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18856

Savjetovanje je otvoreno do: 12.11.2021

_____________________________

Nacrt prijedloga Programa dodjele potpora male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima za troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom u 2021. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18950

Savjetovanje je otvoreno do: 30.10.2021.

______________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18955

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2021.

______________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o državnoj mreži meteorološkog i hidrološkog motriteljskog sustava

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18962

Savjetovanje je otvoreno do: 19.11.2021.

______________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o odnosu državne mreže i drugih meteoroloških i hidroloških mreža

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18964

Savjetovanje je otvoreno do: 19.11.2021.

______________________________

Nacrt prijedloga Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18845

Savjetovanje je otvoreno do: 13.10.2021.

______________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18843

Savjetovanje je otvoreno do: 5.11.2021.

______________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o granicama i površini ribolovnih područja i ribolovnih zona za slatkovodni ribolov te o dopuštenosti i ograničenjima ribolova

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18842

Savjetovanje je otvoreno do: 5.11.2021.

_______________________________

Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o otočnim razvojnim pokazateljima i postupku vrednovanja razvijenosti otoka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18853

Savjetovanje je otvoreno do: 7.11.2021.

_______________________________

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17628

Savjetovanje je otvoreno do: 27.10.2021.

_______________________________

Savjetovanje o prijedlogu Uredbe o osnivanju Europskog centra za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17637

Savjetovanje je otvoreno do: 14.10.2021.

_________________________________

OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2022. GODINU I OBRAZCI PRETHODNE PROCJENE

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17644

Savjetovanje je otvoreno do: 15.10.2021.

______________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Akcijskog plana za razdoblje od 2021. do 2023. godine za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18653

Savjetovanje je otvoreno do: 29.10.2021.

_________________________________

Savjetovanje sa zaineresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17642

Savjetovanje je otvoreno do: 29.10.2021.

_________________________________

Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede za 2022. godinu s pripadajućim obrascima prethodne procjene

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18658

Savjetovanje je otvoreno do: 14.10.2021.

_________________________________

Nacrt prijedloga Programa održivog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17650

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2021.

_______________________________

Nacrt prijedloga Programa razvoja brdsko-planinskih područja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17652

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2021.

_________________________________

Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18817

Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2021.

_________________________________

Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18815

Savjetovanje je otvoreno do: 30.10.2021.

_________________________________

Savjetovanje o obrascu Prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18821

Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2021.

_________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17606

Savjetovanje je otvoreno do: 2.10.2021.

_________________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o kriterijima za izricanje novčane kazne

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17610

Savjetovanje je otvoreno do: 23.10.2021.

_________________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o kriterijima za oslobođenje ili umanjenje novčane kazne

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17611

Savjetovanje je otvoreno do: 23.10.2021.

__________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Državnog hidrometeorološkog zavoda za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17575

Savjetovanje je otvoreno do: 5.10.2021.

__________________________________

Savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17577

Savjetovanje je otvoreno do: 5.10.2021.

__________________________________

Nacrt Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17578

Savjetovanje je otvoreno do: 27.9.2021.

__________________________________

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namjenjenih prodaji

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17503

Savjetovanje je otvoreno do: 13.10.2021.

__________________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.2 „Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17521

Savjetovanje je otvoreno do: 30.9.2021.

__________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17500

Savjetovanje je otvoreno do: 16.9.2021.

__________________________________

Nacrt prijedloga uredbe o uslužnim područjima

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17497

Savjetovanje je otvoreno do: 11.10.2021.

__________________________________

Nacrt prijedloga Programa potpore primarnim proizvođačima mlijeka zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom Covid-19

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17466

Savjetovanje je otvoreno do: 13.9.2021.

__________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17471

Savjetovanje je otvoreno do: 14.9.2021.

__________________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17475

Savjetovanje je otvoreno do: 7.10.2021.

__________________________________

Nacrt prijedloga Programa potpore za uređenje sabirališta mlijeka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17468

Savjetovanje je otvoreno do: 14.9.2021.

__________________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedloga Pravilnikao provedbi Programa potpore pčelarima zbog gubitaka medonosnog potencijala

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17317

Savjetovanje je otvoreno do: 1.9.2021.

__________________________________

Akcijski plan o putovima unosa invazivnih stranih vrsta spontanim širenjem

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17274

Savjetovanje je otvoreno do: 16.9.2021.

__________________________________

Akcijski plan o putovima unosa invazivnih stranih vrsta vezanim uz transport

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17257

Savjetovanje je otvoreno do: 16.9.2021.

__________________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17290

Savjetovanje je otvoreno do: 17.9.2021.

__________________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17269

Savjetovanje je otvoreno do: 31.8.2021.

__________________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 6.1.1 „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17263

Savjetovanje je otvoreno do: 31.8.2021.

__________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore „Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti“ – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17247

Savjetovanje je otvoreno do: 8.9.2021.

__________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. „Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17246

Savjetovanje je otvoreno do: 8.9.2021.

__________________________________

Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o strateškim robnim zalihama

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17242

Savjetovanje je otvoreno do: 18.8.2021.

__________________________________

Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17231

Savjetovanje je otvoreno do: 18.8.2021.

___________________________________

Savjetovanje o ključnim elementima Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije”

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17201

Savjetovanje je otvoreno do: 11.8.2021.

___________________________________

Savjetovanje o ključnim elementima Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Proizvodnja energije iz mora”

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17199

Savjetovanje je otvoreno do: 11.8.2021.

___________________________________

Nacrt prijedloga Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17226

Savjetovanje je otvoreno do: 2.9.2021.

___________________________________

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva iz Nuklearne elektrane Krško

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17224

Savjetovanje je otvoreno do: 1.9.2021.

___________________________________

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17209

Savjetovanje je otvoreno do: 1.9.2021.

___________________________________

Nacrt natječaja za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17184

Savjetovanje je otvoreno do: 13.8.2021.

____________________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17169

Savjetovanje je otvoreno do: 30.8.2021.

_____________________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17145

Savjetovanje je otvoreno do: 29.8.2021.

_____________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o opasnim, moguće opasnim i psima iz nekontroliranog uzgoja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17138

Savjetovanje je otvoreno do: 26.8.2021.

_______________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za privremeni smještaj kućnih ljubimaca

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17137

Savjetovanje je otvoreno do: 26.8.2021.

_______________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17096

Savjetovanje je otvoreno do: 28.7.2021.

_______________________________________

Nacrt prijedloga pravilnika o polaganju ispita za vodočuvara i vodočuvarskoj iskaznici

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17084

Savjetovanje je otvoreno do: 22.8.2021.

_______________________________________

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17087

Savjetovanje je otvoreno do: 4.8.2021.

________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17072

Savjetovanje je otvoreno do: 25.7.2021.

________________________________________

Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17013

Savjetovanje je otvoreno do: 31.7.2021.

________________________________________

Pravilnik o izmjeni pravilnika o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17056

Savjetovanje je otvoreno do: 31.7.2021.

________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o zabrani uvoza koža i proizvoda od koža mladunaca određenih vrsta tuljana

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17052

Savjetovanje je otvoreno do: 14.8.2021.

________________________________________

Uredba o proglašenju posebnog rezervata “Lokve u Majkovima”

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17046

Savjetovanje je otvoreno do: 15.8.2021.

________________________________________

Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17044

Savjetovanje je otvoreno do: 15.8.2021.

________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o tehničkim zahtjevima za drvne ploče

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17034

Savjetovanje je otvoreno do: 12.8.2021

________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Obrazac prethodne procijene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17025

Savjetovanje je otvoreno do: 11.8.2021.

________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17022

Savjetovanje je otvoreno do: 23.7.2021.

________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17018

Savjetovanje je otvoreno do: 22.7.2021.

________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uređivanju šuma

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17015

Savjetovanje je otvoreno do: 12.8.2021.

________________________________________

Prijedlog Pravilnika o izvješćivanju Europske komisije i minimalnim ciljevima u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16980

Savjetovanje je otvoreno do: 21.7.2021.

________________________________________

Savjetovanje o Nacrtu natječaja za provedbu podmjere 19.1. » Pripremna pomoć « – provedba tipa operacije 19.1.1. » Pripremna pomoć «

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16970

Savjetovanje je otvoreno do: 19.7.2021.

________________________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni zakona o trgovini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16945

Savjetovanje je otvoreno do: 1.8.2021.

________________________________________

Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16962

Savjetovanje je otvoreno do: 17.7.2021.

________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za sanaciju šteta u poljoprivredi uzrokovanih poplavom na području grada Vrgorca

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16943

Savjetovanje je otvoreno do: 16.7.2021.

________________________________________

Plan upravljanja kornjačom Trachemys scripta

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16908

Savjetovanje je otvoreno do: 25.7.2021.

________________________________________

Plan upravljanja mungosom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16911

Savjetovanje je otvoreno do: 25.7.2021.

___________________________________________

Prijedlog Pravilnika o postupku plombiranja i postupanju s privremeno oduzetim proizvodima ribarstva, ribolovnim alatima i opremom te drugim predmetima kojima je počinjen prekršaj

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16927

Savjetovanje je otvoreno do: 24.7.2021.

___________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16926

Savjetovanje je otvoreno do: 30.6.2021.

___________________________________________

Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o službenoj iskaznici ribarskog inspektora i ovlaštenih osoba, znački i odori ribarskog inspektora, voditelja brodice i mornara

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16921

Savjetovanje je otvoreno do: 29.6.2021.

___________________________________________

Pravilnik o provedbi Programa poticanja razvoja civilnoga društva na otocima

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16896

Savjetovanje je otvoreno do: 18.7.2021

___________________________________________

Nacrt Programa poticanja razvoja civilnoga društva na otocima 2021.-2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16895

Savjetovanje je otvoreno do: 18.7.2021.

___________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore pčelarima zbog gubitaka medonosnog potencijala

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16892

Savjetovanje je otvoreno do: 25.6.2021.

___________________________________________

Pravilnik o načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije i načinu provođenja projekata smanjenja emisija nastalih istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16888

Savjetovanje je otvoreno do: 02.07.2021.

____________________________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o zaštiti potrošača

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16882

Savjetovanje je otvoreno do: 18.07.2021.

____________________________________________

Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16879

Savjetovanje je otvoreno do: 16.07.2021

_______________________________________________

Naredba o uklanjanju invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16840

Savjetovanje je otvoreno do: 15.07.2021

________________________________________________

Prijedlog pravilnika o dopuni pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16867

Savjetovanje je otvoreno do: 21.06.2021

________________________________________________

Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16827

Savjetovanje je otvoreno do: 10.07.2021

________________________________________________

Savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16811

Savjetovanje je otvoreno do: 25.06.2021

________________________________________________

Savjetovanje s javnošću na nacrt Pravilnika o Upisniku trgovaca voćem i povrćem

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16822

Savjetovanje je otvoreno do: 09.07.2021

________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16813

Savjetovanje je otvoreno do: 25.06.2021.

________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima i načinu lova

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16591

Savjetovanje je otvoreno do: 14.06.2021.

________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga Pravilnika o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica u objektima malog kapaciteta potrošnje

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16569

Savjetovanje je otvoreno do: 14.06.2021.

________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjena i dopuna Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16568

Savjetovanje je otvoreno do: 18.05.2021.

________________________________________________

Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodijeli Državne kvote u 2021. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16565

Savjetovanje je otvoreno do: 09.06.2021.

________________________________________________

Savjetovanje s javnošću na Nacrt Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16532

Savjetovanje je otvoreno do: 06.06.2021.

_________________________________________________

Nacrt Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16554

Savjetovanje je otvoreno do: 24.05.2021.

_________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16519

Savjetovanje je otvoreno do: 10.05.2021.

_________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16508

Savjetovanje je otvoreno do: 20.05.2021.

_________________________________________________

Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16464

Savjetovanje je otvoreno do: 18.05.2021.

_________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa sufinanciranja pripreme zalihe infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16483

Savjetovanje je otvoreno do: 17.05.2021.

_________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16469

Savjetovanje je otvoreno do: 18.05.2021.

_________________________________________________

Savjetovanje s javnošću na nacrt Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima za građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji u zatvorenom prostoru

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16461

Savjetovanje je otvoreno do: 02.06.2021.

_________________________________________________

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16450

Savjetovanje je otvoreno do: 13.05.2021.

_________________________________________________

Prijedlog Odluke o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2020. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16442

Savjetovanje je otvoreno do: 14.5.2021.

_________________________________________________

Savjetovanje s javnošću na Nacrt Izmjene i dopune Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16440

Savjetovanje je otvoreno do: 12.5.2021.

_________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16438

Savjetovanje je otvoreno do: 25.5.2021.

_________________________________________________

Pravilinik o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka Plitvička jezera

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16430

Savjetovanje je otvoreno do: 23.5.2021.

_________________________________________________

Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o pristupu povjerljivim podacima Državnog zavoda za statistiku unutar sustava službene statistike

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16429

Savjetovanje je otvoreno do: 24.5.2021

_________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16426

Savjetovanje je otvoreno do: 7.5.2021.

__________________________________________________

PRILOG 4. OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Zakon o tržištu električne energije

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16423

Savjetovanje je otvoreno do 21.5.2021.

__________________________________________________

Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o prihvatljivosti izdataka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16412

Savjetovanje je otvoreno do 7.5.2021.

__________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16403

Savjetovanje je otvoreno do 6.5.2021.

______________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16396

Savjetovanje je otvoreno do 20.5.2021.

______________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopuni pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16387

Savjetovanje je otvoreno do 20.5.2021.

______________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o lovostaju jegulje u 2021. godini.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16386

Savjetovanje je otvoreno do 20.5.2021.

______________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16377

Savjetovanje je otvoreno do 21.5.2021.

_______________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16378

Savjetovanje je otvoreno do 21.5.2021.

_____________________________________________________

Pravilnik o provedbi Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16370

Savjetovanje je otvoreno do 25.4.2021.

________________________________________________________

Prijedlog Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16275

Savjetovanje je otvoreno do 14.5.2021.

________________________________________________________

Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16342

Savjetovanje je otvoreno do: 24.4.2021.

________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o tržištu električne energije

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16312

Savjetovanje je otvoreno do: 2.5.2021

_______________________________________________________________

Obrazac naknadne procjene učinaka propisa Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16317

Savjetovanje je otvoreno do: 2.5.2021.

_______________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom  COVID-19

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16309

Savjetovanje je otvoreno do: 17.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Trećeg Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16319

Savjetovanje je otvoreno do 6.5.2021.

___________________________________________________________________

Obrazac prethodne procjene za prijedlog Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16240

Savjetovanje je otvoreno do: 5.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. – 1. dio

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16248

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. – 2.dio

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16228

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Strategije poljoprivrede do 2030. godine

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16231

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16263

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16259

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2021.

___________________________________________________________________

Naknadna procjena učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz („Narodne novine“, br. 94/18)

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16017

Savjetovanje je otvoreno do: 24.3.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o tržišnim standardima za jaja za valenje i pomladak domaće peradi

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16188

Savjetovanje je otvoreno do: 10.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvijetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16200

Savjetovanje je otvoreno do: 11.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16193

Savjetovanje je otvoreno do: 26.3.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o tržnim standardima za jaja

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16186

Savjetovanje je otvoreno do: 10.4.2021.

___________________________________________________________________

Obrazac prethodne procjene za prijedlog Zakona o hrani

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16177

Savjetovanje je otvoreno do: 24.3.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci starosti

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16120

Savjetovanje je otvoreno do: 7.4.2021.

__________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15938

Savjetovanje je otvoreno do: 18.3.2021.

___________________________________________________________________

Program sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15970

Savjetovanje je otvoreno do: 24.2.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15978

Savjetovanje je otvoreno do: 20.3.2021.

___________________________________________________________________

Prijedlog Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15974

Savjetovanje je otvoreno do: 4.3.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15998

Savjetovanje je otvoreno do: 26.2.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15978

Savjetovanje je otvoreno do: 20.3.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15938

Savjetovanje je otvoreno do: 18.3.2021.

___________________________________________________________________

Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15905

Savjetovanje je otvoreno do: 13.3.2021.

____________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o akreditaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15898

Savjetovanje je otvoreno do: 26.2.2021.

____________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednihgospodarstava« – ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15908

Savjetovanje je otvoreno do: 25.2.2021.

____________________________________________________________________

Javno savjetovanje o nacrtu Rješenja o proglašavanju fosila dinosaura i njihovih nalazišra zaštićenim dijelovima prirode

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15852

Savjetovanje je otvoreno do: 3.3.2021.

____________________________________________________________________

Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15857

Savjetovanje je otvoreno do: 6.3.2021.

____________________________________________________________________

Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama Pravilnika o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15863

Savjetovanje je otvoreno do: 6.3.2021.

____________________________________________________________________

Savjetovanje o Prijedlogu naputka o ustroju, vođenju i korištenju podataka iz statističkih registara Državnog zavoda za statistiku

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15866

Savjetovanje je otvoreno do: 7.3.2021.

____________________________________________________________________

Javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o načinu rada i postupanja čuvara prirode

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15850

Savjetovanje je otvoreno do: 3.3.2021

____________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15877

Savjetovanje je otvoreno do: 14.2.2021.

______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o načinu vođenja registra evidencije ugovora i naplate

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15804

Savjetovanje je otvoreno do: 6.2.2021.

______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Uredbe o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2020. godini

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15801

Savjetovanje je otvoreno do: 27.1.2021.

______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. „Inovacije“

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15796

Savjetovanje je otvoreno do: 31.1.2021.

______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15767

Savjetovanje je otvoreno do: 29.1.2021.

______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Obrazac Prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o prestanku važenja Zakona o sustavu obrane od tuče

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15760

Savjetovanje je otvoreno do: 29.1.2021.

______________________________________________________________________

Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15697

Savjetovanje je otvoreno do: 19.1.2021.
______________________________________________________________________

Nacrt prijedloga Pravilnika o klanju životinja namijenjenih potrošnji u vlastitom kućanstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15718

Savjetovanje je otvoreno do: 22.1.2021.
______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode”, podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete”, tipa operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15722

Savjetovanje je otvoreno do: 15.1.2021.

____________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15344

Savjetovanje je otvoreno do 1.12.2020.

______________________________________________________________________

Nacrt Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19″ – MSP-ovi, objavljeno je izvješće s odgovorima na Vaše komentare.

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/EconReport?EntityId=15101
______________________________________________________________________

Nacrt Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19″ – POLJOPRIVREDNICI, objavljeno je izvješće s odgovorima na Vaše komentare.

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/EconReport?EntityId=15100

______________________________________________________________________

Tema savjetovanja je: Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15162

Savjetovanje je otvoreno do: 10.11.2020.

_____________________________________________________________________

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih ktivnosti – (samo)izolacija COVID-19“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15109

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2020.

_____________________________________________________________________

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15113

Savjetovanje je otvoreno do: 5.11.2020.

______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15108

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2020.

______________________________________________________________________

Tema savjetovanja je: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14964

Savjetovanje je otvoreno do: 28.10.2020.

_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15064

Savjetovanje je otvoreno do: 30.10.2020.

_______________________________________________________________________

Nacrt Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – POLJOPRIVREDNICI

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15100

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2020.

_______________________________________________________________________

Nacrt Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – MSP-ovi

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15101

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2020.

_______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« –provedba tipa operacije 4.1.2 »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«
Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14910

_______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva
Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14909

_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2020. godine
Savjetovanje je otvoreno do: 9.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14657
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Obrazac naknadne procjene učinaka Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori
Savjetovanje je otvoreno do: 24.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14631
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. „Diversifikacija i novi oblici prihoda“
Savjetovanje je otvoreno do: 10.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14570
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2020. godini
Savjetovanje je otvoreno do: 7.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14610
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
Savjetovanje je otvoreno do: 25.8.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14599
_______________________________________________________________________

Prijedlog Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u Međimurskoj županiji
Savjetovanje je otvoreno do: 3.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14573
_______________________________________________________________________

Prijedlog pravilnika o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom
Savjetovanje je otvoreno do: 1.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14580
_______________________________________________________________________

Prijedlog pravilnika o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Savjetovanje je otvoreno do: 1.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14576
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“
Savjetovanje je otvoreno do: 27.8.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14566
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova
Savjetovanje je otvoreno do: 27.8.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14492
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o žitaricama i proizvodima od žitarica
Savjetovanje je otvoreno do: 25.8.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14471
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Savjetovanje je otvoreno do: 31.7.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14448
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika
Savjetovanje je otvoreno do: 20.7.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14437
_______________________________________________________________________

Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Savjetovanje je otvoreno do: 14.7.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14432
_______________________________________________________________________

Prijedlog Pravilnika o provedbi mjera Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu
Savjetovanje je otvoreno do: 14.7.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14414
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“
Savjetovanje je otvoreno do: 5.7.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14404
_______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 16.4. „Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta“ – provedba tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“
Savjetovanje je otvoreno do: 26.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14371
_______________________________________________________________________

Pravilnik o načinu izrade plana upravljanja, revizije i dodatka plana upravljanja te programa praćenja stanja ribljeg fonda u slatkovodnom ribarstvu
Savjetovanje je otvoreno do: 29.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14365
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu
Savjetovanje je otvoreno do: 20.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14353
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Savjetovanje je otvoreno do: 8.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14321
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu
Savjetovanje je otvoreno do: 27.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14276
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“
Savjetovanje je otvoreno do: 6.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14298
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca
Savjetovanje je otvoreno do: 1.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14265
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“
Savjetovanje je otvoreno do: 6.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14268
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru
Savjetovanje je otvoreno do: 11.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14271
_______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Savjetovanje je otvoreno do: 4.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14255
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2020.
Savjetovanje je otvoreno do: 2.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14239
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine
Savjetovanje je otvoreno do: 4.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14210
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Uredbe o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Savjetovanje je otvoreno do: 20.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14186
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna
Savjetovanje je otvoreno do: 24.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14152
_______________________________________________________________________

Nacrt Natječaja za provedba tipa operacije 4.4.1. »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša«
Savjetovanje je otvoreno do: 17.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14135
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID 19″ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za svibanj/lipanj 2020. godine
Savjetovanje je otvoreno do: 10.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14096
_______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva” – provedba tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu”
Savjetovanje je otvoreno do: 22.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14099
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2020. godini
Savjetovanje je otvoreno do: 12.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14046
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2020. godine
Savjetovanje je otvoreno do: 27.4.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14021
_______________________________________________________________________

Nacrt Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2020. – 2022.
Savjetovanje je otvoreno do: 4.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14023
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini
Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13999
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. „Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja”
Savjetovanje je otvoreno do: 5.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13970
______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi”
Savjetovanje je otvoreno do: 24.4.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13970
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu
Savjetovanje je otvoreno do: 1.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13967
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13929
Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2020.
_______________________________________________________________________

Savjetovanje o Pravilniku za prijavu bolesti životinja
Savjetovanje je otvoreno do: 1.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13965
_______________________________________________________________________

Nacrt prijedloga Zakona o akvakulturi
Savjetovanje je otvoreno do: 15.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13961
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu
Savjetovanje je otvoreno do: 19.4.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13963
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19″ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama
Savjetovanje je otvoreno do: 11.4.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13897
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19″ pridnenim povlačnim mrežama – koćama
Savjetovanje je otvoreno do: 11.4.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13898