E-SAVJETOVANJA

Pravilnik o zaštiti i očuvanja Parka prirode “Telašćica”

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19138

Savjetovanje je otvoreno do: 12.12.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Operativnog programa jačanja tržišnog kapaciteta sektora voća i povrća za razdoblje 2021. – 2026.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19162

Savjetovanje je otvoreno do: 26.11.2021.

_____________________________

Nacrt prijedloga Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19193

Savjetovanje je otvoreno do: 1.12.2021.

_____________________________

Prijedlog Programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19121

Savjetovanje je otvoreno do: 15.12.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19249

Savjetovanje je otvoreno do: 24.11.2021.

_____________________________

Nacrt Pravilnika o načinu vrednovanja zahtjeva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava, načinu rada te sastavu i broju članova povjerenstva za provedbu javnog poziva za promociju programa „Hrvatski otočni proizvod“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19079

Savjetovanje je otvoreno do: 19.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o provedbi programa „Hrvatski otočni proizvod“ u vezi s djelokrugom, brojem članova i sastavom stručnih povjerenstava za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“, načinu vođenja evidencije subjekata kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ i načinu provođenja kontrole nad korištenjem oznake „Hrvatski otočni proizvod“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19082

Savjetovanje je otvoreno do: 4.12.2021.

_____________________________

Izmjene i dopune Zakona o zaštiti zraka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19096

Savjetovanje je otvoreno do: 21.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje o Odluci VRH o donošenju Programa financiranja ekološke mreže Natura 2000 i Prioritetnog akcijskog okvir (PAO) za mrežu Natura 2000 u Republici Hrvatskoj

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19086

Savjetovanje je otvoreno do: 7.12.2021.

_____________________________

Prijedlog Zakona o strateškim robnim zalihama

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19126

Savjetovanje je otvoreno do: 22.11.2021.

_____________________________

Nacrt prijedloga Uredbe o izmjeni uredbe o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19131

Savjetovanje je otvoreno do: 23.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Ažurirani Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede za 2022. godinu s obrascem prethodne procjene

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18968

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje o ključnim elementima Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije”

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18883

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2021.

_____________________________

Ažurirani Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18970

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore proizvođačima šećerne repe zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18972

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima distribucije i prodaje pesticida

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18996

Savjetovanje je otvoreno do: 22.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Programa dodjele potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19002

Savjetovanje je otvoreno do: 6.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa sufinanciranja analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) za 2021. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19040

Savjetovanje je otvoreno do: 10.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom Covid-19

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19049

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2021.

_____________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19056

Savjetovanje je otvoreno do: 16.11.2021.

_____________________________

Pravilnik o izmjenama pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim teproizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18935

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2021.

_____________________________

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18856

Savjetovanje je otvoreno do: 12.11.2021

_____________________________

Nacrt prijedloga Programa dodjele potpora male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima za troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom u 2021. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18950

Savjetovanje je otvoreno do: 30.10.2021.

______________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18955

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2021.

______________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o državnoj mreži meteorološkog i hidrološkog motriteljskog sustava

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18962

Savjetovanje je otvoreno do: 19.11.2021.

______________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o odnosu državne mreže i drugih meteoroloških i hidroloških mreža

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18964

Savjetovanje je otvoreno do: 19.11.2021.

______________________________

Nacrt prijedloga Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18845

Savjetovanje je otvoreno do: 13.10.2021.

______________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18843

Savjetovanje je otvoreno do: 5.11.2021.

______________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o granicama i površini ribolovnih područja i ribolovnih zona za slatkovodni ribolov te o dopuštenosti i ograničenjima ribolova

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18842

Savjetovanje je otvoreno do: 5.11.2021.

_______________________________

Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o otočnim razvojnim pokazateljima i postupku vrednovanja razvijenosti otoka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18853

Savjetovanje je otvoreno do: 7.11.2021.

_______________________________

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17628

Savjetovanje je otvoreno do: 27.10.2021.

_______________________________

Savjetovanje o prijedlogu Uredbe o osnivanju Europskog centra za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17637

Savjetovanje je otvoreno do: 14.10.2021.

_________________________________

OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2022. GODINU I OBRAZCI PRETHODNE PROCJENE

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17644

Savjetovanje je otvoreno do: 15.10.2021.

______________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Akcijskog plana za razdoblje od 2021. do 2023. godine za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18653

Savjetovanje je otvoreno do: 29.10.2021.

_________________________________

Savjetovanje sa zaineresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17642

Savjetovanje je otvoreno do: 29.10.2021.

_________________________________

Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede za 2022. godinu s pripadajućim obrascima prethodne procjene

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18658

Savjetovanje je otvoreno do: 14.10.2021.

_________________________________

Nacrt prijedloga Programa održivog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17650

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2021.

_______________________________

Nacrt prijedloga Programa razvoja brdsko-planinskih područja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17652

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2021.

_________________________________

Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18817

Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2021.

_________________________________

Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18815

Savjetovanje je otvoreno do: 30.10.2021.

_________________________________

Savjetovanje o obrascu Prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18821

Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2021.

_________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17606

Savjetovanje je otvoreno do: 2.10.2021.

_________________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o kriterijima za izricanje novčane kazne

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17610

Savjetovanje je otvoreno do: 23.10.2021.

_________________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o kriterijima za oslobođenje ili umanjenje novčane kazne

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17611

Savjetovanje je otvoreno do: 23.10.2021.

__________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Državnog hidrometeorološkog zavoda za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17575

Savjetovanje je otvoreno do: 5.10.2021.

__________________________________

Savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17577

Savjetovanje je otvoreno do: 5.10.2021.

__________________________________

Nacrt Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17578

Savjetovanje je otvoreno do: 27.9.2021.

__________________________________

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namjenjenih prodaji

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17503

Savjetovanje je otvoreno do: 13.10.2021.

__________________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.2 „Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17521

Savjetovanje je otvoreno do: 30.9.2021.

__________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17500

Savjetovanje je otvoreno do: 16.9.2021.

__________________________________

Nacrt prijedloga uredbe o uslužnim područjima

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17497

Savjetovanje je otvoreno do: 11.10.2021.

__________________________________

Nacrt prijedloga Programa potpore primarnim proizvođačima mlijeka zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom Covid-19

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17466

Savjetovanje je otvoreno do: 13.9.2021.

__________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17471

Savjetovanje je otvoreno do: 14.9.2021.

__________________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17475

Savjetovanje je otvoreno do: 7.10.2021.

__________________________________

Nacrt prijedloga Programa potpore za uređenje sabirališta mlijeka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17468

Savjetovanje je otvoreno do: 14.9.2021.

__________________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedloga Pravilnikao provedbi Programa potpore pčelarima zbog gubitaka medonosnog potencijala

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17317

Savjetovanje je otvoreno do: 1.9.2021.

__________________________________

Akcijski plan o putovima unosa invazivnih stranih vrsta spontanim širenjem

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17274

Savjetovanje je otvoreno do: 16.9.2021.

__________________________________

Akcijski plan o putovima unosa invazivnih stranih vrsta vezanim uz transport

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17257

Savjetovanje je otvoreno do: 16.9.2021.

__________________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17290

Savjetovanje je otvoreno do: 17.9.2021.

__________________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17269

Savjetovanje je otvoreno do: 31.8.2021.

__________________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 6.1.1 „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17263

Savjetovanje je otvoreno do: 31.8.2021.

__________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore „Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti“ – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17247

Savjetovanje je otvoreno do: 8.9.2021.

__________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. „Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17246

Savjetovanje je otvoreno do: 8.9.2021.

__________________________________

Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o strateškim robnim zalihama

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17242

Savjetovanje je otvoreno do: 18.8.2021.

__________________________________

Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17231

Savjetovanje je otvoreno do: 18.8.2021.

___________________________________

Savjetovanje o ključnim elementima Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije”

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17201

Savjetovanje je otvoreno do: 11.8.2021.

___________________________________

Savjetovanje o ključnim elementima Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Proizvodnja energije iz mora”

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17199

Savjetovanje je otvoreno do: 11.8.2021.

___________________________________

Nacrt prijedloga Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17226

Savjetovanje je otvoreno do: 2.9.2021.

___________________________________

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva iz Nuklearne elektrane Krško

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17224

Savjetovanje je otvoreno do: 1.9.2021.

___________________________________

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17209

Savjetovanje je otvoreno do: 1.9.2021.

___________________________________

Nacrt natječaja za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17184

Savjetovanje je otvoreno do: 13.8.2021.

____________________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17169

Savjetovanje je otvoreno do: 30.8.2021.

_____________________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17145

Savjetovanje je otvoreno do: 29.8.2021.

_____________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o opasnim, moguće opasnim i psima iz nekontroliranog uzgoja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17138

Savjetovanje je otvoreno do: 26.8.2021.

_______________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za privremeni smještaj kućnih ljubimaca

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17137

Savjetovanje je otvoreno do: 26.8.2021.

_______________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17096

Savjetovanje je otvoreno do: 28.7.2021.

_______________________________________

Nacrt prijedloga pravilnika o polaganju ispita za vodočuvara i vodočuvarskoj iskaznici

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17084

Savjetovanje je otvoreno do: 22.8.2021.

_______________________________________

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17087

Savjetovanje je otvoreno do: 4.8.2021.

________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17072

Savjetovanje je otvoreno do: 25.7.2021.

________________________________________

Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17013

Savjetovanje je otvoreno do: 31.7.2021.

________________________________________

Pravilnik o izmjeni pravilnika o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17056

Savjetovanje je otvoreno do: 31.7.2021.

________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o zabrani uvoza koža i proizvoda od koža mladunaca određenih vrsta tuljana

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17052

Savjetovanje je otvoreno do: 14.8.2021.

________________________________________

Uredba o proglašenju posebnog rezervata “Lokve u Majkovima”

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17046

Savjetovanje je otvoreno do: 15.8.2021.

________________________________________

Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17044

Savjetovanje je otvoreno do: 15.8.2021.

________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o tehničkim zahtjevima za drvne ploče

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17034

Savjetovanje je otvoreno do: 12.8.2021

________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Obrazac prethodne procijene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17025

Savjetovanje je otvoreno do: 11.8.2021.

________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17022

Savjetovanje je otvoreno do: 23.7.2021.

________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17018

Savjetovanje je otvoreno do: 22.7.2021.

________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uređivanju šuma

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17015

Savjetovanje je otvoreno do: 12.8.2021.

________________________________________

Prijedlog Pravilnika o izvješćivanju Europske komisije i minimalnim ciljevima u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16980

Savjetovanje je otvoreno do: 21.7.2021.

________________________________________

Savjetovanje o Nacrtu natječaja za provedbu podmjere 19.1. » Pripremna pomoć « – provedba tipa operacije 19.1.1. » Pripremna pomoć «

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16970

Savjetovanje je otvoreno do: 19.7.2021.

________________________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni zakona o trgovini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16945

Savjetovanje je otvoreno do: 1.8.2021.

________________________________________

Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16962

Savjetovanje je otvoreno do: 17.7.2021.

________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za sanaciju šteta u poljoprivredi uzrokovanih poplavom na području grada Vrgorca

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16943

Savjetovanje je otvoreno do: 16.7.2021.

________________________________________

Plan upravljanja kornjačom Trachemys scripta

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16908

Savjetovanje je otvoreno do: 25.7.2021.

________________________________________

Plan upravljanja mungosom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16911

Savjetovanje je otvoreno do: 25.7.2021.

___________________________________________

Prijedlog Pravilnika o postupku plombiranja i postupanju s privremeno oduzetim proizvodima ribarstva, ribolovnim alatima i opremom te drugim predmetima kojima je počinjen prekršaj

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16927

Savjetovanje je otvoreno do: 24.7.2021.

___________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16926

Savjetovanje je otvoreno do: 30.6.2021.

___________________________________________

Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o službenoj iskaznici ribarskog inspektora i ovlaštenih osoba, znački i odori ribarskog inspektora, voditelja brodice i mornara

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16921

Savjetovanje je otvoreno do: 29.6.2021.

___________________________________________

Pravilnik o provedbi Programa poticanja razvoja civilnoga društva na otocima

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16896

Savjetovanje je otvoreno do: 18.7.2021

___________________________________________

Nacrt Programa poticanja razvoja civilnoga društva na otocima 2021.-2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16895

Savjetovanje je otvoreno do: 18.7.2021.

___________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore pčelarima zbog gubitaka medonosnog potencijala

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16892

Savjetovanje je otvoreno do: 25.6.2021.

___________________________________________

Pravilnik o načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije i načinu provođenja projekata smanjenja emisija nastalih istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16888

Savjetovanje je otvoreno do: 02.07.2021.

____________________________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o zaštiti potrošača

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16882

Savjetovanje je otvoreno do: 18.07.2021.

____________________________________________

Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16879

Savjetovanje je otvoreno do: 16.07.2021

_______________________________________________

Naredba o uklanjanju invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16840

Savjetovanje je otvoreno do: 15.07.2021

________________________________________________

Prijedlog pravilnika o dopuni pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16867

Savjetovanje je otvoreno do: 21.06.2021

________________________________________________

Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16827

Savjetovanje je otvoreno do: 10.07.2021

________________________________________________

Savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16811

Savjetovanje je otvoreno do: 25.06.2021

________________________________________________

Savjetovanje s javnošću na nacrt Pravilnika o Upisniku trgovaca voćem i povrćem

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16822

Savjetovanje je otvoreno do: 09.07.2021

________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16813

Savjetovanje je otvoreno do: 25.06.2021.

________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima i načinu lova

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16591

Savjetovanje je otvoreno do: 14.06.2021.

________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga Pravilnika o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica u objektima malog kapaciteta potrošnje

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16569

Savjetovanje je otvoreno do: 14.06.2021.

________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjena i dopuna Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16568

Savjetovanje je otvoreno do: 18.05.2021.

________________________________________________

Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodijeli Državne kvote u 2021. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16565

Savjetovanje je otvoreno do: 09.06.2021.

________________________________________________

Savjetovanje s javnošću na Nacrt Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16532

Savjetovanje je otvoreno do: 06.06.2021.

_________________________________________________

Nacrt Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16554

Savjetovanje je otvoreno do: 24.05.2021.

_________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16519

Savjetovanje je otvoreno do: 10.05.2021.

_________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16508

Savjetovanje je otvoreno do: 20.05.2021.

_________________________________________________

Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16464

Savjetovanje je otvoreno do: 18.05.2021.

_________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa sufinanciranja pripreme zalihe infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16483

Savjetovanje je otvoreno do: 17.05.2021.

_________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16469

Savjetovanje je otvoreno do: 18.05.2021.

_________________________________________________

Savjetovanje s javnošću na nacrt Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima za građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji u zatvorenom prostoru

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16461

Savjetovanje je otvoreno do: 02.06.2021.

_________________________________________________

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16450

Savjetovanje je otvoreno do: 13.05.2021.

_________________________________________________

Prijedlog Odluke o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2020. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16442

Savjetovanje je otvoreno do: 14.5.2021.

_________________________________________________

Savjetovanje s javnošću na Nacrt Izmjene i dopune Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16440

Savjetovanje je otvoreno do: 12.5.2021.

_________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16438

Savjetovanje je otvoreno do: 25.5.2021.

_________________________________________________

Pravilinik o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka Plitvička jezera

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16430

Savjetovanje je otvoreno do: 23.5.2021.

_________________________________________________

Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o pristupu povjerljivim podacima Državnog zavoda za statistiku unutar sustava službene statistike

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16429

Savjetovanje je otvoreno do: 24.5.2021

_________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16426

Savjetovanje je otvoreno do: 7.5.2021.

__________________________________________________

PRILOG 4. OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Zakon o tržištu električne energije

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16423

Savjetovanje je otvoreno do 21.5.2021.

__________________________________________________

Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o prihvatljivosti izdataka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16412

Savjetovanje je otvoreno do 7.5.2021.

__________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16403

Savjetovanje je otvoreno do 6.5.2021.

______________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16396

Savjetovanje je otvoreno do 20.5.2021.

______________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopuni pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16387

Savjetovanje je otvoreno do 20.5.2021.

______________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o lovostaju jegulje u 2021. godini.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16386

Savjetovanje je otvoreno do 20.5.2021.

______________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16377

Savjetovanje je otvoreno do 21.5.2021.

_______________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16378

Savjetovanje je otvoreno do 21.5.2021.

_____________________________________________________

Pravilnik o provedbi Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16370

Savjetovanje je otvoreno do 25.4.2021.

________________________________________________________

Prijedlog Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16275

Savjetovanje je otvoreno do 14.5.2021.

________________________________________________________

Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16342

Savjetovanje je otvoreno do: 24.4.2021.

________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o tržištu električne energije

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16312

Savjetovanje je otvoreno do: 2.5.2021

_______________________________________________________________

Obrazac naknadne procjene učinaka propisa Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16317

Savjetovanje je otvoreno do: 2.5.2021.

_______________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom  COVID-19

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16309

Savjetovanje je otvoreno do: 17.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Trećeg Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16319

Savjetovanje je otvoreno do 6.5.2021.

___________________________________________________________________

Obrazac prethodne procjene za prijedlog Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16240

Savjetovanje je otvoreno do: 5.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. – 1. dio

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16248

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. – 2.dio

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16228

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Strategije poljoprivrede do 2030. godine

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16231

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16263

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16259

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2021.

___________________________________________________________________

Naknadna procjena učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz („Narodne novine“, br. 94/18)

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16017

Savjetovanje je otvoreno do: 24.3.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o tržišnim standardima za jaja za valenje i pomladak domaće peradi

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16188

Savjetovanje je otvoreno do: 10.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvijetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16200

Savjetovanje je otvoreno do: 11.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16193

Savjetovanje je otvoreno do: 26.3.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o tržnim standardima za jaja

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16186

Savjetovanje je otvoreno do: 10.4.2021.

___________________________________________________________________

Obrazac prethodne procjene za prijedlog Zakona o hrani

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16177

Savjetovanje je otvoreno do: 24.3.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci starosti

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16120

Savjetovanje je otvoreno do: 7.4.2021.

__________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15938

Savjetovanje je otvoreno do: 18.3.2021.

___________________________________________________________________

Program sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15970

Savjetovanje je otvoreno do: 24.2.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15978

Savjetovanje je otvoreno do: 20.3.2021.

___________________________________________________________________

Prijedlog Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15974

Savjetovanje je otvoreno do: 4.3.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15998

Savjetovanje je otvoreno do: 26.2.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15978

Savjetovanje je otvoreno do: 20.3.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15938

Savjetovanje je otvoreno do: 18.3.2021.

___________________________________________________________________

Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15905

Savjetovanje je otvoreno do: 13.3.2021.

____________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o akreditaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15898

Savjetovanje je otvoreno do: 26.2.2021.

____________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednihgospodarstava« – ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15908

Savjetovanje je otvoreno do: 25.2.2021.

____________________________________________________________________

Javno savjetovanje o nacrtu Rješenja o proglašavanju fosila dinosaura i njihovih nalazišra zaštićenim dijelovima prirode

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15852

Savjetovanje je otvoreno do: 3.3.2021.

____________________________________________________________________

Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15857

Savjetovanje je otvoreno do: 6.3.2021.

____________________________________________________________________

Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama Pravilnika o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15863

Savjetovanje je otvoreno do: 6.3.2021.

____________________________________________________________________

Savjetovanje o Prijedlogu naputka o ustroju, vođenju i korištenju podataka iz statističkih registara Državnog zavoda za statistiku

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15866

Savjetovanje je otvoreno do: 7.3.2021.

____________________________________________________________________

Javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o načinu rada i postupanja čuvara prirode

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15850

Savjetovanje je otvoreno do: 3.3.2021

____________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15877

Savjetovanje je otvoreno do: 14.2.2021.

______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o načinu vođenja registra evidencije ugovora i naplate

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15804

Savjetovanje je otvoreno do: 6.2.2021.

______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Uredbe o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2020. godini

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15801

Savjetovanje je otvoreno do: 27.1.2021.

______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. „Inovacije“

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15796

Savjetovanje je otvoreno do: 31.1.2021.

______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15767

Savjetovanje je otvoreno do: 29.1.2021.

______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Obrazac Prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o prestanku važenja Zakona o sustavu obrane od tuče

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15760

Savjetovanje je otvoreno do: 29.1.2021.

______________________________________________________________________

Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15697

Savjetovanje je otvoreno do: 19.1.2021.
______________________________________________________________________

Nacrt prijedloga Pravilnika o klanju životinja namijenjenih potrošnji u vlastitom kućanstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15718

Savjetovanje je otvoreno do: 22.1.2021.
______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode”, podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete”, tipa operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15722

Savjetovanje je otvoreno do: 15.1.2021.

____________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15344

Savjetovanje je otvoreno do 1.12.2020.

______________________________________________________________________

Nacrt Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19″ – MSP-ovi, objavljeno je izvješće s odgovorima na Vaše komentare.

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/EconReport?EntityId=15101
______________________________________________________________________

Nacrt Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19″ – POLJOPRIVREDNICI, objavljeno je izvješće s odgovorima na Vaše komentare.

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/EconReport?EntityId=15100

______________________________________________________________________

Tema savjetovanja je: Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15162

Savjetovanje je otvoreno do: 10.11.2020.

_____________________________________________________________________

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih ktivnosti – (samo)izolacija COVID-19“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15109

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2020.

_____________________________________________________________________

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15113

Savjetovanje je otvoreno do: 5.11.2020.

______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15108

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2020.

______________________________________________________________________

Tema savjetovanja je: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14964

Savjetovanje je otvoreno do: 28.10.2020.

_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15064

Savjetovanje je otvoreno do: 30.10.2020.

_______________________________________________________________________

Nacrt Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – POLJOPRIVREDNICI

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15100

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2020.

_______________________________________________________________________

Nacrt Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – MSP-ovi

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15101

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2020.

_______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« –provedba tipa operacije 4.1.2 »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«
Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14910

_______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva
Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14909

_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2020. godine
Savjetovanje je otvoreno do: 9.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14657
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Obrazac naknadne procjene učinaka Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori
Savjetovanje je otvoreno do: 24.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14631
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. „Diversifikacija i novi oblici prihoda“
Savjetovanje je otvoreno do: 10.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14570
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2020. godini
Savjetovanje je otvoreno do: 7.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14610
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
Savjetovanje je otvoreno do: 25.8.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14599
_______________________________________________________________________

Prijedlog Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u Međimurskoj županiji
Savjetovanje je otvoreno do: 3.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14573
_______________________________________________________________________

Prijedlog pravilnika o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom
Savjetovanje je otvoreno do: 1.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14580
_______________________________________________________________________

Prijedlog pravilnika o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Savjetovanje je otvoreno do: 1.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14576
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“
Savjetovanje je otvoreno do: 27.8.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14566
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova
Savjetovanje je otvoreno do: 27.8.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14492
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o žitaricama i proizvodima od žitarica
Savjetovanje je otvoreno do: 25.8.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14471
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Savjetovanje je otvoreno do: 31.7.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14448
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika
Savjetovanje je otvoreno do: 20.7.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14437
_______________________________________________________________________

Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Savjetovanje je otvoreno do: 14.7.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14432
_______________________________________________________________________

Prijedlog Pravilnika o provedbi mjera Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu
Savjetovanje je otvoreno do: 14.7.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14414
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“
Savjetovanje je otvoreno do: 5.7.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14404
_______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 16.4. „Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta“ – provedba tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“
Savjetovanje je otvoreno do: 26.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14371
_______________________________________________________________________

Pravilnik o načinu izrade plana upravljanja, revizije i dodatka plana upravljanja te programa praćenja stanja ribljeg fonda u slatkovodnom ribarstvu
Savjetovanje je otvoreno do: 29.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14365
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu
Savjetovanje je otvoreno do: 20.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14353
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Savjetovanje je otvoreno do: 8.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14321
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu
Savjetovanje je otvoreno do: 27.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14276
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“
Savjetovanje je otvoreno do: 6.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14298
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca
Savjetovanje je otvoreno do: 1.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14265
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“
Savjetovanje je otvoreno do: 6.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14268
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru
Savjetovanje je otvoreno do: 11.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14271
_______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Savjetovanje je otvoreno do: 4.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14255
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2020.
Savjetovanje je otvoreno do: 2.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14239
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine
Savjetovanje je otvoreno do: 4.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14210
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Uredbe o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Savjetovanje je otvoreno do: 20.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14186
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna
Savjetovanje je otvoreno do: 24.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14152
_______________________________________________________________________

Nacrt Natječaja za provedba tipa operacije 4.4.1. »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša«
Savjetovanje je otvoreno do: 17.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14135
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID 19″ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za svibanj/lipanj 2020. godine
Savjetovanje je otvoreno do: 10.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14096
_______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva” – provedba tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu”
Savjetovanje je otvoreno do: 22.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14099
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2020. godini
Savjetovanje je otvoreno do: 12.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14046
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2020. godine
Savjetovanje je otvoreno do: 27.4.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14021
_______________________________________________________________________

Nacrt Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2020. – 2022.
Savjetovanje je otvoreno do: 4.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14023
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini
Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13999
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. „Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja”
Savjetovanje je otvoreno do: 5.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13970
______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi”
Savjetovanje je otvoreno do: 24.4.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13970
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu
Savjetovanje je otvoreno do: 1.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13967
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13929
Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2020.
_______________________________________________________________________

Savjetovanje o Pravilniku za prijavu bolesti životinja
Savjetovanje je otvoreno do: 1.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13965
_______________________________________________________________________

Nacrt prijedloga Zakona o akvakulturi
Savjetovanje je otvoreno do: 15.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13961
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu
Savjetovanje je otvoreno do: 19.4.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13963
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19″ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama
Savjetovanje je otvoreno do: 11.4.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13897
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19″ pridnenim povlačnim mrežama – koćama
Savjetovanje je otvoreno do: 11.4.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13898