E-SAVJETOVANJA

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=27448

Savjetovanje je otvoreno do: 5.6.2024.

_________________________

Prijedlog Pravilnika o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2024. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=27304

Savjetovanje je otvoreno do: 30.5.2024.

_________________________

Nacrt prijedloga Pravilnika o tržišnim standardima za jaja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=27205

Savjetovanje je otvoreno do: 28.5.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=27063

Savjetovanje je otvoreno do: 15.4.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=27064

Savjetovanje je otvoreno do: 15.4.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttp://Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

Savjetovanje je otvoreno do: 28.4.2024.

_________________________

Savjetovanje za Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=27017

Savjetovanje je otvoreno do: 10.4.2024.

_________________________

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere 1. iz programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26908

Savjetovanje je otvoreno do: 3.4.2024.

_________________________

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere 1. iz programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26908

Savjetovanje je otvoreno do: 3.4.2024.

_________________________

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u 2024.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26878

Savjetovanje je otvoreno do: 29.3.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 2. iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26875

Savjetovanje je otvoreno do: 29.3.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt Pravilnika o provedbi Programa državne potpore za proizvođače u sektorima voćarstva i ratarstva

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26866

Savjetovanje je otvoreno do: 25.3.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi Mjere 5. iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26856

Savjetovanje je otvoreno do: 31.3.2024.

_________________________

Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26829

Savjetovanje je otvoreno do: 2.4.2024.

_________________________

Prijedlog Programa potpora male vrijednosti za osiguranje likvidnosti poduzetnika u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26825

Savjetovanje je otvoreno do: 1.4.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26811

Savjetovanje je otvoreno do: 22.3.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa sufinanciranja pripreme zalihe infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini za 2024. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26787

Savjetovanje je otvoreno do: 26.3.2024.

_________________________

Prijedlog programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26739

Savjetovanje je otvoreno do: 22.3.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja proizvođača primarnih poljoprivrednih proizvoda

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26743

Savjetovanje je otvoreno do: 21.3.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa državne potpore za kompenzaciju smanjene vrijednosti tovnih svinja isporučenih na klanje iz zone ograničenja III uslijed primjene posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26688

Savjetovanje je otvoreno do: 11.3.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o postupku za ostvarenje prava na naknadu štete nastale provedbom mjera sprječavanja i kontrole bolesti životinja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26599

Savjetovanje je otvoreno do: 26.3.2024.

_________________________

Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26589

Savjetovanje je otvoreno do: 3.3.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26560

Savjetovanje je otvoreno do: 28.2.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o postupku utvrđivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti voćnih vrsta u svrhu priznavanja sorti

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26550

Savjetovanje je otvoreno do: 22.3.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o ovlašćivanju službenih i nacionalnih referentnih laboratorija za obavljanje laboratorijskih analiza, ispitivanja i dijagnosticiranja na uzorcima koji se uzimaju tijekom službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26542

Savjetovanje je otvoreno do: 27.2.2024.

_________________________

Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26544

Savjetovanje je otvoreno do: 7.3.2024

_________________________

Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 77.03. Potpora za EIP operativne skupine iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26532

Savjetovanje je otvoreno do: 13.3.2024.

_________________________

Nacrt prijedloga Programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2024. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26428

Savjetovanje je otvoreno do: 14.3.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26443

Savjetovanje je otvoreno do: 29.2.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za nacrt Programa državne potpore za razvoj stočarstva na području krških pašnjaka i parkova prirode

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26463

Savjetovanje je otvoreno do: 23.2.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt Programa potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka od 2024.-2026. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26465

Savjetovanje je otvoreno do: 25.2.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Uputa za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2024. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26476

Savjetovanje je otvoreno do: 29.2.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u razdoblju 2024. – 2026. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26471

Savjetovanje je otvoreno do: 25.2.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26498

Savjetovanje je otvoreno do: 25.2.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26322

Savjetovanje je otvoreno do: 16.2.2024.

_________________________

Nacrta Program državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u 2024. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26309

Savjetovanje je otvoreno do: 14.2.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa državne potpore za ublažavanje gubitaka nastalih u objektima za klanje svinja i preradu svinjskog mesa na području zona ograničenja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26306

Savjetovanje je otvoreno do: 6.2.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalnog programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. – 2025. u 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26251

Savjetovanje je otvoreno do: 6.2.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uređivanju šuma

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26199

Savjetovanje je otvoreno do: 16.2.2024.

_________________________

e-Savjetovanje s javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Ulaganje C1.5 R4.I1 – Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26268

Savjetovanje je otvoreno do: 4.2.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o visini naknada u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i člankom 42. Uredbe (EZ) br. 396/2005

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26255

Savjetovanje je otvoreno do: 1.2.2024.

_________________________

Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi Programa državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26233

Savjetovanje je otvoreno do: 24.1.2024.

_________________________

Prijedlog Izmjena Pravilnika o provedbi Programa potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26238

Savjetovanje je otvoreno do: 22.1.2024.

_________________________

Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26114

Savjetovanje je otvoreno do: 12.1.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt Prijedloga Izmjena Programa državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26161

Savjetovanje je otvoreno do: 14.1.2024.

_________________________

Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodijeli državne kvote u 2024. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26122

Savjetovanje je otvoreno do: 22.1.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu lova

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26054

Savjetovanje je otvoreno do: 26.1.2024.

_________________________

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26009

Savjetovanje je otvoreno do: 18.1.2024.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2024. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26033

Savjetovanje je otvoreno do: 4.1.2024.

_________________________

Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26065

Savjetovanje je otvoreno do: 6.1.2024.

_________________________

Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o izdavanju Oodbrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26059

Savjetovanje je otvoreno do: 6.1.2024.

_________________________

Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi intervencija 77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete i 77.02. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26019

Savjetovanje je otvoreno do: 20.12.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25508

Savjetovanje je otvoreno do: 30.11.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o stavljanju na tržište sjemena duhana

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25511

Savjetovanje je otvoreno do: 29.11.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25515

Savjetovanje je otvoreno do: 2.12.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga izmjena Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25611

Savjetovanje je otvoreno do: 8.12.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25663

Savjetovanje je otvoreno do: 20.11.2023

_________________________

Prijedlog pravilnika o provedbi intervencija 77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete i 77.02. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25650

Savjetovanje je otvoreno do: 23.11.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi Programa potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25486

Savjetovanje je otvoreno do: 1.11.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika za provedbu intervencije 73.02. „Obnova poljoprivrednog potencijala“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25490

Savjetovanje je otvoreno do: 27.11.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25431

Savjetovanje je otvoreno do: 23.11.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25493

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25412

Savjetovanje je otvoreno do: 24.10.2023.

_________________________

Nacrt prijedloga Programa potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25407

Savjetovanje je otvoreno do: 27.10.2023.

_________________________

Nacrt prijedloga Programa potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25409

Savjetovanje je otvoreno do: 27.10.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje 2024. – 2026. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25314

Savjetovanje je otvoreno do: 11.11.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25320

Savjetovanje je otvoreno do: 10.11.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti u svrhu priznavanja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25332

Savjetovanje je otvoreno do: 10.11.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere I.7. „Otkup ribolovnih prava“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25328

Savjetovanje je otvoreno do: 26.10.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture-kompenzacija“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25327

Savjetovanje je otvoreno do: 21.10.2023.

_________________________

Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 73.13. „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima“ i intervencije 74.01. „Potpora za sustave javnog navodnjavanja“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25340

Savjetovanje je otvoreno do: 13.11.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o ekološkom heterogenom materijalu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25247

Savjetovanje je otvoreno do: 28.10.2023.

_________________________

Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti ministarstva poljoprivrede za 2024. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25244

Savjetovanje je otvoreno do: 12.10.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2024. do 2026.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25260

Savjetovanje je otvoreno do: 2.11.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25255

Savjetovanje je otvoreno do: 2.11.2023.

_________________________

NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA TROŠKOVA PROIZVODNJE U SEKTORU RATARSKIH KULTURA

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=25174

Savjetovanje je otvoreno do: 05.10.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu voćnih vrsta i Sortnu listu loze

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25150

Savjetovanje je otvoreno do: 18.10.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25170

Savjetovanje je otvoreno do: 6.10.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25174

Savjetovanje je otvoreno do: 5.10.2023.

_________________________

Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25213

Savjetovanje je otvoreno do: 2.10.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25180

Savjetovanje je otvoreno do: 25.9.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25176

Savjetovanje je otvoreno do: 25.9.2023.

_________________________

Prijedlog Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25093

Savjetovanje je otvoreno do: 26.9.2023.

_________________________

Prijedlog programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2023. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25087

Savjetovanje je otvoreno do: 18.9.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje 2023. do 2027.godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25091

Savjetovanje je otvoreno do: 22.9.2023.

_________________________

Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25061

Savjetovanje je otvoreno do: 13.9.2023.

________________________

Pravilnik o provedbi mjera programa potpore uzgojnim udruženjima za provođenje genomskog vrednovanja kao nadogradnje genetskog vrednovanja grla za razdoblje od 2024. do 2026. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25026

Savjetovanje je otvoreno do: 30.9.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24782

Savjetovanje je otvoreno do: 29.8.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24890

Savjetovanje je otvoreno do: 25.8.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24888

Savjetovanje je otvoreno do: 25.8.2023.

_________________________

Prijedlog pravilnika o ribolovu jegulje (Anguilla anguilla)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24835

Savjetovanje je otvoreno do: 1.9.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24838

Savjetovanje je otvoreno do: 2.9.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi Programa potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24836

Savjetovanje je otvoreno do: 7.8.2023.

_________________________

Program potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24779

Savjetovanje je otvoreno do: 1.8.2023.

_________________________

Prijedlog Pravilnika o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2023. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24762

Savjetovanje je otvoreno do: 2.8.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt programa potpora za organizaciju skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24745

Savjetovanje je otvoreno do: 26.7.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj do 2030. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24433

Savjetovanje je otvoreno do: 16.7.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Akcijskog plana održavanja i izgradnje šumskih prometnica na području primorske Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2025.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24444

Savjetovanje je otvoreno do: 27.6.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24457

Savjetovanje je otvoreno do: 4.7.2023.

_________________________

Nacrt prijedloga Pravilnika o oznakama zdravstvene ispravnosti, identifikacijskim oznakama i posebnim oznakama hrane životinjskog podrijetla te utvrđivanju popisa objekata za umanjenje rizika od afričke svinjske kuge

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24544

Savjetovanje je otvoreno do: 6.7.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24576

Savjetovanje je otvoreno do: 12.7.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izvještavanju o stanju zaliha žitarica, uljarica, proizvoda od uljarica i certificiranog sjemena

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24545

Savjetovanje je otvoreno do: 19.7.2023.

_________________________

Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o naknadi štete od strogo zaštićenih životinja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24459

Savjetovanje je otvoreno do: 14.7.2023

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24372

Savjetovanje je otvoreno do: 2.7.2023.

_________________________

Uredba o objavi Izmjene i dopune Dodatka A iz lipnja 2022. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24399

Savjetovanje je otvoreno do: 14.7.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere III.1. „Pripremna potpora“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24416

Savjetovanje je otvoreno do: 30.6.2023.

_________________________

Prijedlog uredbe o kriterijima za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja i uvjetima izdavanje energetskog odobrenja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24325

Savjetovanje je otvoreno do: 19.6.2023.

_________________________

Prijedlog pravilnika o Upisniku maslinika

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24318

Savjetovanje je otvoreno do: 5.7.2023.

_________________________

Nacrt Pravilnika o provedbi Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24193

Savjetovanje je otvoreno do: 3.6.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt Programa podrške poljoprivrednicima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24196

Savjetovanje je otvoreno do: 2.6.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vinarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24192

Savjetovanje je otvoreno do: 25.6.2023.

_________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24184

Savjetovanje je otvoreno do: 25.6.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24148

Savjetovanje je otvoreno do: 23.6.2023.

_________________________

Program potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2023. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24108

Savjetovanje je otvoreno do: 7.6.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24222

Savjetovanje je otvoreno do: 30.6.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24210

Savjetovanje je otvoreno do: 30.6.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24117

Savjetovanje je otvoreno do: 23.5.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o stručnom osposobljavanju ovlaštenih osoba u slatkovodnom ribarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24115

Savjetovanje je otvoreno do: 2.6.2023.

_________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o provedbi Programa Školski medni dan s hrvatksih pčelinjaka za 2023. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24053

Savjetovanje je otvoreno do: 11.6.2023.

_________________________

PRAVILNIK O IZOBRAZBI ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRAVILNU PRIMJENU PESTICIDA

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24043

Savjetovanje je otvoreno do: 12.6.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o popisu trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23987

Savjetovanje je otvoreno do: 2.6.2023.

_________________________

Prijedlog Pravilnika za provedbu intervencije 77.06. „Potpora LEADER (CLLD) pristupu“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24111

Savjetovanje je otvoreno do: 1.6.2023.

_________________________

Program potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2023. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24108

Savjetovanje je otvoreno do: 7.6.2023.

_________________________

Nacrt Programa potpore uzgojnim udruženjima za provođenje genomskog vrednovanja kao nadogradnje genetskog vrednovanja grla u razdoblju od 2024. do 2026. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24050

Savjetovanje je otvoreno do: 22.5.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi Mjere 1. iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24077

Savjetovanje je otvoreno do: 18.5.2023.

_________________________

Nacrt Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23978

Savjetovanje je otvoreno do: 17.5.2023.

_________________________

Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23973

Savjetovanje je otvoreno do: 12.5.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Nacionalnoj mreži Zajedničke poljoprivredne politike

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23935

Savjetovanje je otvoreno do: 9.5.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Akcijskog plana održavanja i izgradnje šumskih prometnica na području primorske Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2025.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23942

Savjetovanje je otvoreno do: 9.5.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23822

Savjetovanje je otvoreno do: 22.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o Registru plovila u akvakulturi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23827

Savjetovanje je otvoreno do: 7.5.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23832

Savjetovanje je otvoreno do: 8.5.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23847

Savjetovanje je otvoreno do: 12.5.2023.

_________________________

Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23888

Savjetovanje je otvoreno do: 25.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošču za prijedlog Programa potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23904

Savjetovanje je otvoreno do: 29.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prijavi bolesti životinja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23919

Savjetovanje je otvoreno do: 5.5.2023.

_________________________

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23784

Savjetovanje je otvoreno do: 10.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23790

Savjetovanje je otvoreno do: 18.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o određivanju ulaznih točaka za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23796

Savjetovanje je otvoreno do: 19.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus Thynnus)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23782

Savjetovanje je otvoreno do: 30.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima i načinu rada ovlaštenih promatrača u ribarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23772

Savjetovanje je otvoreno do: 13.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama u 2021. i 2022. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23754

Savjetovanje je otvoreno do: 12.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama u 2021. i 2022. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23756

Savjetovanje je otvoreno do: 12.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere I.9 „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23760

Savjetovanje je otvoreno do: 12.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama u 2022. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23758

Savjetovanje je otvoreno do: 12.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23691

Savjetovanje je otvoreno do: 30.4.2023.

_________________________

Nacrt Plana upravljanja vodnim područjima 2022.-2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23224

Savjetovanje je otvoreno do: 8.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23691

Savjetovanje je otvoreno do: 30.4.2023.

_________________________

Prijedlog Odluke o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23674

Savjetovanje je otvoreno do: 19.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog javnog poziva za sufinanciranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u Republici Hrvatskoj u 2023. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23648

Savjetovanje je otvoreno do: 17.4.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23623

Savjetovanje je otvoreno do: 29.3.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23610

Savjetovanje je otvoreno do: 30.3.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Izmjena Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23583

Savjetovanje je otvoreno do: 16.3.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura u 2023. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23314

Savjetovanje je otvoreno do: 20.2.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23324

Savjetovanje je otvoreno do: 24.2.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23337

Savjetovanje je otvoreno do: 23.2.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetovanosti

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23291

Savjetovanje je otvoreno do: 20.2.2023.

_________________________

PRIJEDLOG UREDBE O SMJERNICAMA ZA IZRADU AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA OD NACIONALNOG ZNAČAJA I OD ZNAČAJA ZA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23268

Savjetovanje je otvoreno do: 17.2.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o dodatnim uvjetima za pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu i neprofesionalnim korisnicima

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23225

Savjetovanje je otvoreno do: 22.2.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o doradi sjemena s poljoprivrednog gospodarstva

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23221

Savjetovanje je otvoreno do: 22.2.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Naputka o uvjetima za unos hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja radi stavljanja na tržište Unije

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23206

Savjetovanje je otvoreno do: 20.2.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23177

Savjetovanje je otvoreno do: 28.1.2023.

_________________________

Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2023. za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23183

Savjetovanje je otvoreno do: 27.1.2023

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23180

Savjetovanje je otvoreno do: 17.1.2023.

_________________________

Prijedlog Pravilnika o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23165

Savjetovanje je otvoreno do: 10.2.2023.

_________________________

Prijedlog Pravilnika o dokumentaciji i postupku provođenja javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23153

Savjetovanje je otvoreno do: 15.1.2023.

_________________________

Nacrt natječaja za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ – „MSP-ovi“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23129

Savjetovanje je otvoreno do: 19.1.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23048

Savjetovanje je otvoreno do: 28.1.2023.

_________________________

Nacrt natječaja za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ – „POLJOPRIVREDNICI“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23126

Savjetovanje je otvoreno do: 19.1.2023.

_________________________

Prijedlog Pravilnika o pristupu sobi s podacima i korištenju podataka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23135

Savjetovanje je otvoreno do: 7.2.2023.

_________________________

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog nacrta Natječaja za provedbu podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – provedba tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23017

Savjetovanje je otvoreno do: 9.1.2023.

_________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22914

Savjetovanje je otvoreno do: 23.12.2022.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22944

Savjetovanje je otvoreno do: 26.12.2022.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22957

Savjetovanje je otvoreno do: 26.12.2022.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2023. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22950

Savjetovanje je otvoreno do: 2.1.2023

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22962

Savjetovanje je otvoreno do: 3.1.2023

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22857

Savjetovanje je otvoreno do: 21.12.2022.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Obrazac naknadne procjene učinka propisa za prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o šumama koji je donesen u 2020. godini (NN br. 145/20)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22756

Savjetovanje je otvoreno do: 5.1.2023.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o naknadama za poslove biljnog zdravstva

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22713

Savjetovanje je otvoreno do: 20.12.2022.

_________________________

Savjetovanje s javnošću za Pravilnika o popisu trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22482

Savjetovanje je otvoreno do: 16.12.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. – 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22790

Savjetovanje je otvoreno do: 11.12.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22775

Savjetovanje je otvoreno do: 13.12.2022.

__________________________

Nacrt Javnog poziva za provođenje komasacije na određenom području u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22720

Savjetovanje je otvoreno do: 10.12.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22714

Savjetovanje je otvoreno do: 7.12.2022.

__________________________

Prijedlogu Urede o izmjeni Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22671

Savjetovanje je otvoreno do: 9.12.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete od suše u 2022. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22593

Savjetovanje je otvoreno do: 1.12.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22578

Savjetovanje je otvoreno do: 30.11.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o radu Povjerenstva za komasaciju poljoprivrednog zemljišta

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22322

Savjetovanje je otvoreno do: 25.11.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o sokolarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22288

Savjetovanje je otvoreno do: 9.12.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o odštetnom cjeniku

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22290

Savjetovanje je otvoreno do: 9.12.2022.

__________________________

Prijedlog uredbe o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22212

Savjetovanje je otvoreno do: 18.11.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2023.-2028.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22025

Savjetovanje je otvoreno do: 19.11.2022.

__________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22101

Savjetovanje je otvoreno do: 7.11.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija”

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22130

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog nacrta Natječaja za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22144

Savjetovanje je otvoreno do: 2.11.2022.

__________________________

Prijedlog Pravilnika o postupku javnog nadmetanja kod natječaja za zakup, natječaja za prodaju i kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22090

Savjetovanje je otvoreno do: 5.11.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21850

Savjetovanje je otvoreno do: 17.10.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti u svrhu priznavanja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21933

Savjetovanje je otvoreno do: 5.11.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21947

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21956

Savjetovanje je otvoreno do: 17.10.2022.

__________________________

PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE ZA 2023. GODINU

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22004

Savjetovanje je otvoreno do: 28.10.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju naknada na šumi i šumskom zemljištu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21827

Savjetovanje je otvoreno do: 28.10.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2022. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21815

Savjetovanje je otvoreno do: 2.10.2022.

__________________________

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21809

Savjetovanje je otvoreno do: 12.10.2022.

__________________________

Obrazac prethodne procjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21772

Savjetovanje je otvoreno do: 6.10.2022.

__________________________

Nacrt Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21783

Savjetovanje je otvoreno do: 28.9.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21775

Savjetovanje je otvoreno do: 26.9.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21720

Savjetovanje je otvoreno do: 27.9.2022.

__________________________

Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ureda za zakonodavstvo za 2023. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21768

Savjetovanje je otvoreno do: 30.9.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjena pravilnika o akreditaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21732

Savjetovanje je otvoreno do: 16.10.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura u 2022. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21673

Savjetovanje je otvoreno do: 20.9.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21712

Savjetovanje je otvoreno do: 23.9.2022.

__________________________

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21577

Savjetovanje je otvoreno do: 12.9.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2022.godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21420

Savjetovanje je otvoreno do: 26.8.2022.

__________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o hrani

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21433

Savjetovanje je otvoreno do: 28.8.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o priznavanju ribarskih zadruga

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21618

Savjetovanje je otvoreno do: 19.9.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21475

Savjetovanje je otvoreno do: 13.8.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Zakonao izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21474

Savjetovanje je otvoreno do: 13.8.2022.

__________________________

Prijedlog Pravilnika o držanju pčela

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21258

Savjetovanje je otvoreno do: 20.8.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21277

Savjetovanje je otvoreno do: 19.8.2022.

__________________________

Nacrt Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova koji se koriste u veterinarskoj medicini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21271

Savjetovanje je otvoreno do: 18.8.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21289

Savjetovanje je otvoreno do: 6.8.2022.

__________________________

Prijedlog Pravilnika o postupku i mjerilima objave javnog poziva za provođenje komasacije te mjerilima za odabir određenog područja prema javnom pozivu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21316

Savjetovanje je otvoreno do: 10.8.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21409

Savjetovanje je otvoreno do: 11.8.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2022. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21420

Savjetovanje je otvoreno do: 26.8.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21243

Savjetovanje je otvoreno do: 17.8.2022.

__________________________

Nacrt prijedloga Programa “Hrvatski otočni proizvod”

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21225

Savjetovanje je otvoreno do: 15.8.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21193

Savjetovanje je otvoreno do: 29.7.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21148

Savjetovanje je otvoreno do: 23.7.2022.

__________________________

Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21144

Savjetovanje je otvoreno do: 7.8.2022.

__________________________

Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21123

Savjetovanje je otvoreno do: 23.7.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene Zakona o označavanju hrane proizvedene bez genetski modificiranih organizama

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21106

Savjetovanje je otvoreno do: 22.7.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 19.1. »Pripremna pomoć« – tip operacije 19.3.1. »Pripremna pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21093

Savjetovanje je otvoreno do: 20.7.2022.

__________________________

Prijedlog izmjena Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21204

Savjetovanje je otvoreno do: 21.7.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi Programa sufinanciranja analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) za razdoblje od 2022. do 2024. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20984

Savjetovanje je otvoreno do: 15.7.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21024

Savjetovanje je otvoreno do: 20.7.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća od 2021. do 2023. godine.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21056

Savjetovanje je otvoreno do: 10.7.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21073

Savjetovanje je otvoreno do: 11.7.2022.

__________________________

e-Savjetovanje za Nacrt Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.15.R4.I1-Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20890

Savjetovanje je otvoreno do: 23.6.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20936

Savjetovanje je otvoreno do: 10.7.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta”

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20911

Savjetovanje je otvoreno do: 10.7.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akvakulturi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20941

Savjetovanje je otvoreno do: 10.7.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa izvanredne potpore za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20947

Savjetovanje je otvoreno do: 17.6.2022.

__________________________

Savjetovanje o Obrascu naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama Zakona o slobodnim zonama

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20950

Savjetovanje je otvoreno do: 13.7.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Program za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20952

Savjetovanje je otvoreno do: 23.6.2022.

__________________________

Savjetovanju o nacrtu prijedloga pravilnika o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20963

Savjetovanje je otvoreno do: 15.7.2022.

__________________________

Savjetovanje o nacrtu prijedloga pravilnika o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenih na daljinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20966

Savjetovanje je otvoreno do: 15.7.2022.

__________________________

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga pravilnika o sadržaju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20962

Svjetovanje je otvoreno do: 15.7.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog nacrta Natječaja za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Savjetovanje je otvoreno do: 8.6.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20839

__________________________

Naknadna procjena učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz („Narodne novine“, br. 94/18)

Savjetovanje je otvoreno do: 16.6.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20707

__________________________

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 68/18)

Savjetovanje je otvoreno do: 18.6.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20736

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu za provedbu Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – tip operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.6.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20749

__________________________

Prijedlog Šestog izvješća o provedbi Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj 2020. – prosinac 2021. godine

Savjetovanje je otvoreno do: 22.6.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20758

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedloga pravilnika o stavljanju na tržište sjemena repa

Savjetovanje je otvoreno do: 23.6.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20772

__________________________

Program potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2022. godini

Savjetovanje je otvoreno do: 5.6.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20785

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja

Savjetovanje je otvoreno do: 30.6.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20821

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog nacrta Natječaja za provedbu podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“

Savjetovanje je otvoreno do: 17.6.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20829

__________________________

Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o Žitaricama i proizvodima od žitarica

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20698

Savjetovanje je otvoreno do: 9.6.2022.

__________________________

Naknadna procjena učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz („Narodne novine“, br. 94/18)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20707

Savjetovanje je otvoreno do: 16.6.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu za provedbu Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – tip operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20749

Savjetovanje je otvoreno do: 6.6.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedloga pravilnika o stavljanju na tržište sjemena repa

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20772

Savjetovanje je otvoreno do: 23.6.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20664

Savjetovanje je otvoreno do: 31.5.2022.
__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20679

Savjetovanje je otvoreno do: 2.6.2022.
__________________________

Savjetovanje s javnošću za : Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20688

Savjetovanje je otvoreno do: 26.5.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja RH za razdoblje od 2022. do 2030. godine i Nacrt prijedloga Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2024.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20631

Savjetovanje je otvoreno do: 10.6.2022.

__________________________

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20602

Savjetovanje je otvoreno do: 14.6.2022.

__________________________

Nacrt Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20657

Savjetovanje je otvoreno do: 11.6.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2022. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20658

Savjetovanje je otvoreno do: 22.5.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20664

Savjetovanje je otvoreno do: 31.5.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20578

Savjetovanje je otvoreno do: 18.5.2022.

__________________________

Prijedlog nacrta Pravilnika o žitaricama i proizvodima od žitarica

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20570

Savjetovanje je otvoreno do: 10.5.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodijelu individualne plivaričarske kvote

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20616

Savjetovanje je otvoreno do: 15.5.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus thynnus)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20624

Savjetovanje je otvoreno do: 16.5.2022.

__________________________

Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova u područjima ekološke mreže

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20528

Savjetovanje je otvoreno do: 27.5.2022.

__________________________

Prijedlog teksta Odluke o visini naknada za propisane veterinarske usluge

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20534

Savjetovanje je otvoreno do: 29.5.2022.

__________________________

Prijedlog uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20562

Savjetovanje je otvoreno do: 17.5.2022.

__________________________

Prijedlog uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20565

Savjetovanje je otvoreno do: 17.5.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20473

Savjetovanje je otvoreno do: 25.4.2022.

__________________________

Prijedlog Pravilnika o mikrobiološkoj klasifikaciji i posebnim pravilima higijene živih školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20343

Savjetovanje je otvoreno do: 9.5.2022.

__________________________

Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20353

Savjetovanje je otvoreno do: 26.4.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu obalnim mrežama potegačama

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20347

Savjetovanje je otvoreno do: 3.5.2022.

__________________________

Obrazac prethodne procjena za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20435

Savjetovanje je otvoreno do: 4.5.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20439

Savjetovanje je otvoreno do: 4.5.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20443

Savjetovanje je otvoreno do: 26.4.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću na Nacrt Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20466

Savjetovanje je otvoreno do: 25.4.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću na Nacrt Pravilnika o provedbi Programa potpore poljoprivrednicima na području Sisačko – moslavačke županije

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20465

Savjetovanje je otvoreno do: 25.4.2022.

_________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – male klaonice iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20328

Savjetovanje je otvoreno do: 22.4.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20292

Savjetovanje je otvoreno do: 9.5.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga Programa potpore za zbrinjavanje napuštenih, izgubljenih ili privremeno oduzetih domaćih životinja za 2022. godinu.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20325

Savjetovanje je otvoreno do: 17.4.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20320

Savjetovanje je otvoreno do: 26.4.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20309

Savjetovanje je otvoreno do: 26.4.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20306

Savjetovanje je otvoreno do: 26.4.2022.

__________________________

Nacrt Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20304

Savjetovanje je otvoreno do: 20.4.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20215

Savjetovanje je otvoreno do: 19.4.2022.

__________________________

Prijedlog Pravilnika o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koje sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluoriranie stakleničke plinove ili o njima ovise

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20233

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o sokolarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20231

Savjetovanje je otvoreno do: 22.4.2022.

__________________________

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20239

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20243

Savjetovanje je otvoreno do: 24.4.2022.

__________________________

Nacrt prijedloga Zakona o poticanju ulaganja, s Konačnim prijedlogom zakona

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20245

Savjetovanje je otvoreno do: 9.4.2022.

__________________________

Prijedlog Pravilnika o odlagalištima otpada

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20249

Savjetovanje je otvoreno do: 27.4.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20263

Savjetovanje je otvoreno do: 15.4.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20270

Savjetovanje je otvoreno do: 15.4.2022.

__________________________

Prijedlog Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20157

Savjetovanje je otvoreno do: 31.3.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ulaganje C.1.5. R1 – I1 – Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20171

Savjetovanje je otvoreno do: 25.3.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o tržišnim standardima za meso peradi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20146

Savjetovanje je otvoreno do: 15.4.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20215

Savjetovanje je otvoreno do: 25.3.2022.

__________________________

Nacrt Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20218

Savjetovanje je otvoreno do: 6.4.2022.

__________________________

Odluka o određivanju osjetljivih područja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20109

Savjetovanje je otvoreno do: 10.4.2022.

__________________________

Prijedlog uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi u razdoblju 2023.-2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20102

Savjetovanje je otvoreno do: 23.3.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt Programa razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj do 2030. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20093

Savjetovanje je otvoreno do: 9.4.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20118

Savjetovanje je otvoreno do: 15.3.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20121

Savjetovanje je otvoreno do: 10.4.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20126

Savjetovanje je otvoreno do: 15.3.2022.

__________________________

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20036

Savjetovanje je otvoreno do: 31.3.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o lovostaju tunja dugokrilca (Thunnus alalunga)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19903

Savjetovanje je otvoreno do: 16.3.2022.

__________________________

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, s Konačnim prijedlogom zakona

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20082

Savjetovanje je otvoreno do: 10.3.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus thynnus)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20048

Savjetovanje je otvoreno do: 10.3.2022.

__________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20051

Savjetovanje je otvoreno do: 18.3.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20061

Savjetovanje je otvoreno do: 18.3.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa sufinanciranja analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) za razdoblje od 2022. do 2024. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20072

Savjetovanje je otvoreno do: 5.4.2022.

__________________________

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19974

Savjetovanje je otvoreno do: 5.3.2022.

__________________________

Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20034

Savjetovanje je otvoreno do: 17.3.2022.

__________________________

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20036

Savjetovanje je otvoreno do: 31.3.2022.

__________________________

Savjetovanje o nacrtu Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19950

Savjetovanje je otvoreno do: 28.2.2022.

__________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Naputka o Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19965

Savjetovanje je otvoreno do: 24.3.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih tipa gospodarstava“ – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19958

Savjetovanje je otvoreno do: 28.2.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19905

Savjetovanje je otvoreno do: 23.2.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19941

Savjetovanje je otvoreno do: 23.2.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19943

Savjetovanje je otvoreno do: 23.2.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o lovostaju tunja dugokrilca (Thunnus alalunga)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19903

Savjetovanje je otvoreno do: 16.3.2022.

__________________________

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o praćenju, mjerenju i verifikaciji ušteda energije

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19862

Savjetovanje je otvoreno do: 21.2.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19865

Savjetovanje je otvoreno do: 7.3.2022.

__________________________

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19877

Savjetovanje je otvoreno do: 10.3.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o vinarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19887

Savjetovanje je otvoreno do: 13.3.2022.

__________________________

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19889

Savjetovanje je otvoreno do: 15.2.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za provedbu proljetne sjetve

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19855

Savjetovanje je otvoreno do: 21.2.2022.

__________________________

Prijedlog Pravilnika o vinogradarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19852

Savjetovanje je otvoreno do: 7.3.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 5.2.1 „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19830

Savjetovanje je otvoreno do: 17.2.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore poljoprivrednicima na području Sisačko-moslavačke županije

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19754

Savjetovanje je otvoreno do: 15.2.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi sustava knjigovodstvenih podataka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19737

Savjetovanje je otvoreno do: 26.2.2022.

__________________________

Prijedlog Hrvatske strategije za vodik od 2021. do 2050. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19706

Savjetovanje je otvoreno do: 27.2.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Uredbe o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2021. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19720

Savjetovanje je otvoreno do: 28.1.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19716

Savjetovanje je otvoreno do: 31.1.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19693

Savjetovanje je otvoreno do: 7.2.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt programa potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19673

Savjetovanje je otvoreno do: 14.2.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19667

Savjetovanje je otvoreno do: 18.1.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19659

Savjetovanje je otvoreno do: 31.1.2022.

__________________________

Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2022. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19654

Savjetovanje je otvoreno do: 23.1.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19652

Savjetovanje je otvoreno do: 28.1.2022.

__________________________

PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI I VOĐENJU REGISTRA IZDANIH I ODUZETIH DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19640

Savjetovanje je otvoreno do: 9.2.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19597

Savjetovanje je otvoreno do: 14.1.2022.

__________________________

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19562

Savjetovanje je otvoreno do: 13.1.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice iz Programa ruralnom razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19588

Savjetovanje je otvoreno do: 14.1.2021.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19597

Savjetovanje je otvoreno do: 14.1.2022.

__________________________

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19562

Savjetovanje je otvoreno do: 13.1.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o provedbi Programa potpore za uređenje sabirališta

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19566

Savjetovanje je otvoreno do 30.01.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19512

Savjetovanje je otvoreno do: 5.1.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19510

Savjetovanje je otvoreno do: 19.1.2022.

__________________________

Plan upravljanja ciganskim perjem (Asclepias syriaca L.)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19538

Savjetovanje je otvoreno do: 5.1.2022.

__________________________

Plan upravljanja žljezdastim nedirkom (Impatiens glandulifera Royle)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19544

Savjetovanje je otvoreno do: 5.1.2022.

__________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog uredbe o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19557

Savjetovanje je otvoreno do: 16.1.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19554

Savjetovanje je otvoreno do: 10.1.2022.

__________________________

Plan upravljanja risom (Lynx lynx) s akcijskim planom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19547

Savjetovanje je otvoreno do: 26.1.2022.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19500

Savjetovanje je otvoreno do: 2.1.2022.

__________________________

Prijedlog uredbe o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19490

Savjetovanje je otvoreno do: 22.12.2021.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19469

Savjetovanje je otvoreno do: 29.12.2021.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Kontrolnu listu i Kriterije vrednovanja dobavljača (voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvodi) u okviru programa Školske sheme u školskoj godini 2021./2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19448

Savjetovanje je otvoreno do: 27.12.2021.

__________________________

Savjetovanje o nacrtu Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19426

Savjetovanje je otvoreno do: 3.1.2022.

__________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19421

Savjetovanje je otvoreno do: 7.1.2022.

__________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19422

Savjetovanje je otvoreno do: 7.1.2022.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 8.6.2 »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19413

Savjetovanje je otvoreno do: 23.12.2021.

__________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.3 »Korištenje obnovljivih izvora energije«

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19394

Savjetovanje je otvoreno do: 20.12.2021.

_________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.2 „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19389

Savjetovanje je otvoreno do: 20.12.2021.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o upisu u Upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijal

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19368

Savjetovanje je otvoreno do: 20.12.2021.

__________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti u svrhu priznavanja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?Entit

Savjetovanje je otvoreno do: 13.12.2021.

_____________________________

Prijedlog Programa mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=193

Savjetovanje je otvoreno do: 29.12.2021

_____________________________

Prijedlog Uredbe o utvrđivanju popisa i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka i mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19284

Savjetovanje je otvoreno do: 29.12.2021.

_____________________________

Nacrt prijedloga Zakona o zdravlju životinja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19262

Savjetovanje je otvoreno do: 8.12.2021

_____________________________

Prijedlog plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine – revizija za razdoblje 2022. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19157

Savjetovanje je otvoreno do: 4.12.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje od 2021. – 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?En

Savjetovanje je otvoreno do: 10.12.2021.

_____________________________

Prijedlog Programa energetske učinkovitosti za dekarbonizaciju energetskog sektora

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19287

Savjetovanje je otvoreno do: 3.12.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19307

Savjetovanje je otvoreno do: 1.12.2021.

_____________________________

Pravilnik o zaštiti i očuvanja Parka prirode “Telašćica”

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19138

Savjetovanje je otvoreno do: 12.12.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Operativnog programa jačanja tržišnog kapaciteta sektora voća i povrća za razdoblje 2021. – 2026.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19162

Savjetovanje je otvoreno do: 26.11.2021.

_____________________________

Nacrt prijedloga Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19193

Savjetovanje je otvoreno do: 1.12.2021.

_____________________________

Prijedlog Programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19121

Savjetovanje je otvoreno do: 15.12.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19249

Savjetovanje je otvoreno do: 24.11.2021.

_____________________________

Nacrt Pravilnika o načinu vrednovanja zahtjeva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava, načinu rada te sastavu i broju članova povjerenstva za provedbu javnog poziva za promociju programa „Hrvatski otočni proizvod“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19079

Savjetovanje je otvoreno do: 19.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o provedbi programa „Hrvatski otočni proizvod“ u vezi s djelokrugom, brojem članova i sastavom stručnih povjerenstava za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“, načinu vođenja evidencije subjekata kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ i načinu provođenja kontrole nad korištenjem oznake „Hrvatski otočni proizvod“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19082

Savjetovanje je otvoreno do: 4.12.2021.

_____________________________

Izmjene i dopune Zakona o zaštiti zraka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19096

Savjetovanje je otvoreno do: 21.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje o Odluci VRH o donošenju Programa financiranja ekološke mreže Natura 2000 i Prioritetnog akcijskog okvir (PAO) za mrežu Natura 2000 u Republici Hrvatskoj

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19086

Savjetovanje je otvoreno do: 7.12.2021.

_____________________________

Prijedlog Zakona o strateškim robnim zalihama

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19126

Savjetovanje je otvoreno do: 22.11.2021.

_____________________________

Nacrt prijedloga Uredbe o izmjeni uredbe o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19131

Savjetovanje je otvoreno do: 23.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Ažurirani Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede za 2022. godinu s obrascem prethodne procjene

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18968

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje o ključnim elementima Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije”

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18883

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2021.

_____________________________

Ažurirani Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18970

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore proizvođačima šećerne repe zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18972

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima distribucije i prodaje pesticida

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18996

Savjetovanje je otvoreno do: 22.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Programa dodjele potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19002

Savjetovanje je otvoreno do: 6.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa sufinanciranja analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) za 2021. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19040

Savjetovanje je otvoreno do: 10.11.2021.

_____________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom Covid-19

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19049

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2021.

_____________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19056

Savjetovanje je otvoreno do: 16.11.2021.

_____________________________

Pravilnik o izmjenama pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim teproizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18935

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2021.

_____________________________

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18856

Savjetovanje je otvoreno do: 12.11.2021

_____________________________

Nacrt prijedloga Programa dodjele potpora male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima za troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom u 2021. godini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18950

Savjetovanje je otvoreno do: 30.10.2021.

______________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18955

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2021.

______________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o državnoj mreži meteorološkog i hidrološkog motriteljskog sustava

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18962

Savjetovanje je otvoreno do: 19.11.2021.

______________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o odnosu državne mreže i drugih meteoroloških i hidroloških mreža

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18964

Savjetovanje je otvoreno do: 19.11.2021.

______________________________

Nacrt prijedloga Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18845

Savjetovanje je otvoreno do: 13.10.2021.

______________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18843

Savjetovanje je otvoreno do: 5.11.2021.

______________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o granicama i površini ribolovnih područja i ribolovnih zona za slatkovodni ribolov te o dopuštenosti i ograničenjima ribolova

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18842

Savjetovanje je otvoreno do: 5.11.2021.

_______________________________

Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o otočnim razvojnim pokazateljima i postupku vrednovanja razvijenosti otoka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18853

Savjetovanje je otvoreno do: 7.11.2021.

_______________________________

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17628

Savjetovanje je otvoreno do: 27.10.2021.

_______________________________

Savjetovanje o prijedlogu Uredbe o osnivanju Europskog centra za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17637

Savjetovanje je otvoreno do: 14.10.2021.

_________________________________

OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2022. GODINU I OBRAZCI PRETHODNE PROCJENE

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17644

Savjetovanje je otvoreno do: 15.10.2021.

______________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Akcijskog plana za razdoblje od 2021. do 2023. godine za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18653

Savjetovanje je otvoreno do: 29.10.2021.

_________________________________

Savjetovanje sa zaineresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17642

Savjetovanje je otvoreno do: 29.10.2021.

_________________________________

Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede za 2022. godinu s pripadajućim obrascima prethodne procjene

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18658

Savjetovanje je otvoreno do: 14.10.2021.

_________________________________

Nacrt prijedloga Programa održivog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17650

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2021.

_______________________________

Nacrt prijedloga Programa razvoja brdsko-planinskih područja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17652

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2021.

_________________________________

Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18817

Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2021.

_________________________________

Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18815

Savjetovanje je otvoreno do: 30.10.2021.

_________________________________

Savjetovanje o obrascu Prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18821

Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2021.

_________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17606

Savjetovanje je otvoreno do: 2.10.2021.

_________________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o kriterijima za izricanje novčane kazne

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17610

Savjetovanje je otvoreno do: 23.10.2021.

_________________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o kriterijima za oslobođenje ili umanjenje novčane kazne

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17611

Savjetovanje je otvoreno do: 23.10.2021.

__________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Državnog hidrometeorološkog zavoda za 2022. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17575

Savjetovanje je otvoreno do: 5.10.2021.

__________________________________

Savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17577

Savjetovanje je otvoreno do: 5.10.2021.

__________________________________

Nacrt Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17578

Savjetovanje je otvoreno do: 27.9.2021.

__________________________________

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namjenjenih prodaji

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17503

Savjetovanje je otvoreno do: 13.10.2021.

__________________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.2 „Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17521

Savjetovanje je otvoreno do: 30.9.2021.

__________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17500

Savjetovanje je otvoreno do: 16.9.2021.

__________________________________

Nacrt prijedloga uredbe o uslužnim područjima

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17497

Savjetovanje je otvoreno do: 11.10.2021.

__________________________________

Nacrt prijedloga Programa potpore primarnim proizvođačima mlijeka zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom Covid-19

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17466

Savjetovanje je otvoreno do: 13.9.2021.

__________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17471

Savjetovanje je otvoreno do: 14.9.2021.

__________________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17475

Savjetovanje je otvoreno do: 7.10.2021.

__________________________________

Nacrt prijedloga Programa potpore za uređenje sabirališta mlijeka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17468

Savjetovanje je otvoreno do: 14.9.2021.

__________________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedloga Pravilnikao provedbi Programa potpore pčelarima zbog gubitaka medonosnog potencijala

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17317

Savjetovanje je otvoreno do: 1.9.2021.

__________________________________

Akcijski plan o putovima unosa invazivnih stranih vrsta spontanim širenjem

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17274

Savjetovanje je otvoreno do: 16.9.2021.

__________________________________

Akcijski plan o putovima unosa invazivnih stranih vrsta vezanim uz transport

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17257

Savjetovanje je otvoreno do: 16.9.2021.

__________________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17290

Savjetovanje je otvoreno do: 17.9.2021.

__________________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17269

Savjetovanje je otvoreno do: 31.8.2021.

__________________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 6.1.1 „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17263

Savjetovanje je otvoreno do: 31.8.2021.

__________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore „Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti“ – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17247

Savjetovanje je otvoreno do: 8.9.2021.

__________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. „Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17246

Savjetovanje je otvoreno do: 8.9.2021.

__________________________________

Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o strateškim robnim zalihama

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17242

Savjetovanje je otvoreno do: 18.8.2021.

__________________________________

Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17231

Savjetovanje je otvoreno do: 18.8.2021.

___________________________________

Savjetovanje o ključnim elementima Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije”

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17201

Savjetovanje je otvoreno do: 11.8.2021.

___________________________________

Savjetovanje o ključnim elementima Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Proizvodnja energije iz mora”

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17199

Savjetovanje je otvoreno do: 11.8.2021.

___________________________________

Nacrt prijedloga Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17226

Savjetovanje je otvoreno do: 2.9.2021.

___________________________________

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva iz Nuklearne elektrane Krško

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17224

Savjetovanje je otvoreno do: 1.9.2021.

___________________________________

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17209

Savjetovanje je otvoreno do: 1.9.2021.

___________________________________

Nacrt natječaja za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17184

Savjetovanje je otvoreno do: 13.8.2021.

____________________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17169

Savjetovanje je otvoreno do: 30.8.2021.

_____________________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17145

Savjetovanje je otvoreno do: 29.8.2021.

_____________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o opasnim, moguće opasnim i psima iz nekontroliranog uzgoja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17138

Savjetovanje je otvoreno do: 26.8.2021.

_______________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za privremeni smještaj kućnih ljubimaca

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17137

Savjetovanje je otvoreno do: 26.8.2021.

_______________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17096

Savjetovanje je otvoreno do: 28.7.2021.

_______________________________________

Nacrt prijedloga pravilnika o polaganju ispita za vodočuvara i vodočuvarskoj iskaznici

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17084

Savjetovanje je otvoreno do: 22.8.2021.

_______________________________________

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17087

Savjetovanje je otvoreno do: 4.8.2021.

________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17072

Savjetovanje je otvoreno do: 25.7.2021.

________________________________________

Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17013

Savjetovanje je otvoreno do: 31.7.2021.

________________________________________

Pravilnik o izmjeni pravilnika o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17056

Savjetovanje je otvoreno do: 31.7.2021.

________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o zabrani uvoza koža i proizvoda od koža mladunaca određenih vrsta tuljana

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17052

Savjetovanje je otvoreno do: 14.8.2021.

________________________________________

Uredba o proglašenju posebnog rezervata “Lokve u Majkovima”

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17046

Savjetovanje je otvoreno do: 15.8.2021.

________________________________________

Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17044

Savjetovanje je otvoreno do: 15.8.2021.

________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o tehničkim zahtjevima za drvne ploče

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17034

Savjetovanje je otvoreno do: 12.8.2021

________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Obrazac prethodne procijene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17025

Savjetovanje je otvoreno do: 11.8.2021.

________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17022

Savjetovanje je otvoreno do: 23.7.2021.

________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17018

Savjetovanje je otvoreno do: 22.7.2021.

________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uređivanju šuma

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17015

Savjetovanje je otvoreno do: 12.8.2021.

________________________________________

Prijedlog Pravilnika o izvješćivanju Europske komisije i minimalnim ciljevima u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16980

Savjetovanje je otvoreno do: 21.7.2021.

________________________________________

Savjetovanje o Nacrtu natječaja za provedbu podmjere 19.1. » Pripremna pomoć « – provedba tipa operacije 19.1.1. » Pripremna pomoć «

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16970

Savjetovanje je otvoreno do: 19.7.2021.

________________________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni zakona o trgovini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16945

Savjetovanje je otvoreno do: 1.8.2021.

________________________________________

Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16962

Savjetovanje je otvoreno do: 17.7.2021.

________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za sanaciju šteta u poljoprivredi uzrokovanih poplavom na području grada Vrgorca

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16943

Savjetovanje je otvoreno do: 16.7.2021.

________________________________________

Plan upravljanja kornjačom Trachemys scripta

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16908

Savjetovanje je otvoreno do: 25.7.2021.

________________________________________

Plan upravljanja mungosom

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16911

Savjetovanje je otvoreno do: 25.7.2021.

___________________________________________

Prijedlog Pravilnika o postupku plombiranja i postupanju s privremeno oduzetim proizvodima ribarstva, ribolovnim alatima i opremom te drugim predmetima kojima je počinjen prekršaj

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16927

Savjetovanje je otvoreno do: 24.7.2021.

___________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16926

Savjetovanje je otvoreno do: 30.6.2021.

___________________________________________

Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o službenoj iskaznici ribarskog inspektora i ovlaštenih osoba, znački i odori ribarskog inspektora, voditelja brodice i mornara

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16921

Savjetovanje je otvoreno do: 29.6.2021.

___________________________________________

Pravilnik o provedbi Programa poticanja razvoja civilnoga društva na otocima

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16896

Savjetovanje je otvoreno do: 18.7.2021

___________________________________________

Nacrt Programa poticanja razvoja civilnoga društva na otocima 2021.-2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16895

Savjetovanje je otvoreno do: 18.7.2021.

___________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore pčelarima zbog gubitaka medonosnog potencijala

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16892

Savjetovanje je otvoreno do: 25.6.2021.

___________________________________________

Pravilnik o načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije i načinu provođenja projekata smanjenja emisija nastalih istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16888

Savjetovanje je otvoreno do: 02.07.2021.

____________________________________________

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o zaštiti potrošača

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16882

Savjetovanje je otvoreno do: 18.07.2021.

____________________________________________

Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16879

Savjetovanje je otvoreno do: 16.07.2021

_______________________________________________

Naredba o uklanjanju invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16840

Savjetovanje je otvoreno do: 15.07.2021

________________________________________________

Prijedlog pravilnika o dopuni pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16867

Savjetovanje je otvoreno do: 21.06.2021

________________________________________________

Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16827

Savjetovanje je otvoreno do: 10.07.2021

________________________________________________

Savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16811

Savjetovanje je otvoreno do: 25.06.2021

________________________________________________

Savjetovanje s javnošću na nacrt Pravilnika o Upisniku trgovaca voćem i povrćem

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16822

Savjetovanje je otvoreno do: 09.07.2021

________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16813

Savjetovanje je otvoreno do: 25.06.2021.

________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima i načinu lova

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16591

Savjetovanje je otvoreno do: 14.06.2021.

________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga Pravilnika o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica u objektima malog kapaciteta potrošnje

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16569

Savjetovanje je otvoreno do: 14.06.2021.

________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjena i dopuna Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16568

Savjetovanje je otvoreno do: 18.05.2021.

________________________________________________

Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodijeli Državne kvote u 2021. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16565

Savjetovanje je otvoreno do: 09.06.2021.

________________________________________________

Savjetovanje s javnošću na Nacrt Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16532

Savjetovanje je otvoreno do: 06.06.2021.

_________________________________________________

Nacrt Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16554

Savjetovanje je otvoreno do: 24.05.2021.

_________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16519

Savjetovanje je otvoreno do: 10.05.2021.

_________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16508

Savjetovanje je otvoreno do: 20.05.2021.

_________________________________________________

Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16464

Savjetovanje je otvoreno do: 18.05.2021.

_________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa sufinanciranja pripreme zalihe infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16483

Savjetovanje je otvoreno do: 17.05.2021.

_________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16469

Savjetovanje je otvoreno do: 18.05.2021.

_________________________________________________

Savjetovanje s javnošću na nacrt Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima za građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji u zatvorenom prostoru

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16461

Savjetovanje je otvoreno do: 02.06.2021.

_________________________________________________

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16450

Savjetovanje je otvoreno do: 13.05.2021.

_________________________________________________

Prijedlog Odluke o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2020. godinu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16442

Savjetovanje je otvoreno do: 14.5.2021.

_________________________________________________

Savjetovanje s javnošću na Nacrt Izmjene i dopune Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16440

Savjetovanje je otvoreno do: 12.5.2021.

_________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16438

Savjetovanje je otvoreno do: 25.5.2021.

_________________________________________________

Pravilinik o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka Plitvička jezera

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16430

Savjetovanje je otvoreno do: 23.5.2021.

_________________________________________________

Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o pristupu povjerljivim podacima Državnog zavoda za statistiku unutar sustava službene statistike

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16429

Savjetovanje je otvoreno do: 24.5.2021

_________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16426

Savjetovanje je otvoreno do: 7.5.2021.

__________________________________________________

PRILOG 4. OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Zakon o tržištu električne energije

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16423

Savjetovanje je otvoreno do 21.5.2021.

__________________________________________________

Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o prihvatljivosti izdataka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16412

Savjetovanje je otvoreno do 7.5.2021.

__________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16403

Savjetovanje je otvoreno do 6.5.2021.

______________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16396

Savjetovanje je otvoreno do 20.5.2021.

______________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopuni pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16387

Savjetovanje je otvoreno do 20.5.2021.

______________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o lovostaju jegulje u 2021. godini.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16386

Savjetovanje je otvoreno do 20.5.2021.

______________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16377

Savjetovanje je otvoreno do 21.5.2021.

_______________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16378

Savjetovanje je otvoreno do 21.5.2021.

_____________________________________________________

Pravilnik o provedbi Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16370

Savjetovanje je otvoreno do 25.4.2021.

________________________________________________________

Prijedlog Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16275

Savjetovanje je otvoreno do 14.5.2021.

________________________________________________________

Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16342

Savjetovanje je otvoreno do: 24.4.2021.

________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o tržištu električne energije

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16312

Savjetovanje je otvoreno do: 2.5.2021

_______________________________________________________________

Obrazac naknadne procjene učinaka propisa Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16317

Savjetovanje je otvoreno do: 2.5.2021.

_______________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom  COVID-19

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16309

Savjetovanje je otvoreno do: 17.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Trećeg Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16319

Savjetovanje je otvoreno do 6.5.2021.

___________________________________________________________________

Obrazac prethodne procjene za prijedlog Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16240

Savjetovanje je otvoreno do: 5.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. – 1. dio

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16248

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. – 2.dio

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16228

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Strategije poljoprivrede do 2030. godine

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16231

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16263

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16259

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2021.

___________________________________________________________________

Naknadna procjena učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz („Narodne novine“, br. 94/18)

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16017

Savjetovanje je otvoreno do: 24.3.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o tržišnim standardima za jaja za valenje i pomladak domaće peradi

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16188

Savjetovanje je otvoreno do: 10.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvijetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16200

Savjetovanje je otvoreno do: 11.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16193

Savjetovanje je otvoreno do: 26.3.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o tržnim standardima za jaja

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16186

Savjetovanje je otvoreno do: 10.4.2021.

___________________________________________________________________

Obrazac prethodne procjene za prijedlog Zakona o hrani

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16177

Savjetovanje je otvoreno do: 24.3.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci starosti

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16120

Savjetovanje je otvoreno do: 7.4.2021.

__________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15938

Savjetovanje je otvoreno do: 18.3.2021.

___________________________________________________________________

Program sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15970

Savjetovanje je otvoreno do: 24.2.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15978

Savjetovanje je otvoreno do: 20.3.2021.

___________________________________________________________________

Prijedlog Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15974

Savjetovanje je otvoreno do: 4.3.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15998

Savjetovanje je otvoreno do: 26.2.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15978

Savjetovanje je otvoreno do: 20.3.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15938

Savjetovanje je otvoreno do: 18.3.2021.

___________________________________________________________________

Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15905

Savjetovanje je otvoreno do: 13.3.2021.

____________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o akreditaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15898

Savjetovanje je otvoreno do: 26.2.2021.

____________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednihgospodarstava« – ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15908

Savjetovanje je otvoreno do: 25.2.2021.

____________________________________________________________________

Javno savjetovanje o nacrtu Rješenja o proglašavanju fosila dinosaura i njihovih nalazišra zaštićenim dijelovima prirode

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15852

Savjetovanje je otvoreno do: 3.3.2021.

____________________________________________________________________

Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15857

Savjetovanje je otvoreno do: 6.3.2021.

____________________________________________________________________

Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama Pravilnika o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15863

Savjetovanje je otvoreno do: 6.3.2021.

____________________________________________________________________

Savjetovanje o Prijedlogu naputka o ustroju, vođenju i korištenju podataka iz statističkih registara Državnog zavoda za statistiku

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15866

Savjetovanje je otvoreno do: 7.3.2021.

____________________________________________________________________

Javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o načinu rada i postupanja čuvara prirode

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15850

Savjetovanje je otvoreno do: 3.3.2021

____________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15877

Savjetovanje je otvoreno do: 14.2.2021.

______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o načinu vođenja registra evidencije ugovora i naplate

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15804

Savjetovanje je otvoreno do: 6.2.2021.

______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Uredbe o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2020. godini

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15801

Savjetovanje je otvoreno do: 27.1.2021.

______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. „Inovacije“

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15796

Savjetovanje je otvoreno do: 31.1.2021.

______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15767

Savjetovanje je otvoreno do: 29.1.2021.

______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Obrazac Prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o prestanku važenja Zakona o sustavu obrane od tuče

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15760

Savjetovanje je otvoreno do: 29.1.2021.

______________________________________________________________________

Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15697

Savjetovanje je otvoreno do: 19.1.2021.
______________________________________________________________________

Nacrt prijedloga Pravilnika o klanju životinja namijenjenih potrošnji u vlastitom kućanstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15718

Savjetovanje je otvoreno do: 22.1.2021.
______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode”, podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete”, tipa operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15722

Savjetovanje je otvoreno do: 15.1.2021.

____________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15344

Savjetovanje je otvoreno do 1.12.2020.

______________________________________________________________________

Nacrt Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19″ – MSP-ovi, objavljeno je izvješće s odgovorima na Vaše komentare.

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/EconReport?EntityId=15101
______________________________________________________________________

Nacrt Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19″ – POLJOPRIVREDNICI, objavljeno je izvješće s odgovorima na Vaše komentare.

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/EconReport?EntityId=15100

______________________________________________________________________

Tema savjetovanja je: Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15162

Savjetovanje je otvoreno do: 10.11.2020.

_____________________________________________________________________

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih ktivnosti – (samo)izolacija COVID-19“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15109

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2020.

_____________________________________________________________________

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15113

Savjetovanje je otvoreno do: 5.11.2020.

______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15108

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2020.

______________________________________________________________________

Tema savjetovanja je: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14964

Savjetovanje je otvoreno do: 28.10.2020.

_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15064

Savjetovanje je otvoreno do: 30.10.2020.

_______________________________________________________________________

Nacrt Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – POLJOPRIVREDNICI

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15100

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2020.

_______________________________________________________________________

Nacrt Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – MSP-ovi

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15101

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2020.

_______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« –provedba tipa operacije 4.1.2 »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«
Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14910

_______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva
Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14909

_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2020. godine
Savjetovanje je otvoreno do: 9.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14657
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Obrazac naknadne procjene učinaka Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori
Savjetovanje je otvoreno do: 24.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14631
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. „Diversifikacija i novi oblici prihoda“
Savjetovanje je otvoreno do: 10.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14570
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2020. godini
Savjetovanje je otvoreno do: 7.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14610
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
Savjetovanje je otvoreno do: 25.8.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14599
_______________________________________________________________________

Prijedlog Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u Međimurskoj županiji
Savjetovanje je otvoreno do: 3.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14573
_______________________________________________________________________

Prijedlog pravilnika o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom
Savjetovanje je otvoreno do: 1.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14580
_______________________________________________________________________

Prijedlog pravilnika o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Savjetovanje je otvoreno do: 1.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14576
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“
Savjetovanje je otvoreno do: 27.8.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14566
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova
Savjetovanje je otvoreno do: 27.8.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14492
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o žitaricama i proizvodima od žitarica
Savjetovanje je otvoreno do: 25.8.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14471
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Savjetovanje je otvoreno do: 31.7.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14448
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika
Savjetovanje je otvoreno do: 20.7.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14437
_______________________________________________________________________

Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Savjetovanje je otvoreno do: 14.7.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14432
_______________________________________________________________________

Prijedlog Pravilnika o provedbi mjera Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu
Savjetovanje je otvoreno do: 14.7.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14414
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“
Savjetovanje je otvoreno do: 5.7.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14404
_______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 16.4. „Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta“ – provedba tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“
Savjetovanje je otvoreno do: 26.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14371
_______________________________________________________________________

Pravilnik o načinu izrade plana upravljanja, revizije i dodatka plana upravljanja te programa praćenja stanja ribljeg fonda u slatkovodnom ribarstvu
Savjetovanje je otvoreno do: 29.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14365
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu
Savjetovanje je otvoreno do: 20.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14353
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Savjetovanje je otvoreno do: 8.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14321
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu
Savjetovanje je otvoreno do: 27.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14276
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“
Savjetovanje je otvoreno do: 6.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14298
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca
Savjetovanje je otvoreno do: 1.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14265
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“
Savjetovanje je otvoreno do: 6.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14268
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru
Savjetovanje je otvoreno do: 11.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14271
_______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Savjetovanje je otvoreno do: 4.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14255
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2020.
Savjetovanje je otvoreno do: 2.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14239
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine
Savjetovanje je otvoreno do: 4.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14210
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Uredbe o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Savjetovanje je otvoreno do: 20.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14186
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna
Savjetovanje je otvoreno do: 24.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14152
_______________________________________________________________________

Nacrt Natječaja za provedba tipa operacije 4.4.1. »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša«
Savjetovanje je otvoreno do: 17.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14135
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID 19″ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za svibanj/lipanj 2020. godine
Savjetovanje je otvoreno do: 10.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14096
_______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva” – provedba tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu”
Savjetovanje je otvoreno do: 22.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14099
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2020. godini
Savjetovanje je otvoreno do: 12.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14046
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2020. godine
Savjetovanje je otvoreno do: 27.4.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14021
_______________________________________________________________________

Nacrt Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2020. – 2022.
Savjetovanje je otvoreno do: 4.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14023
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini
Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13999
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. „Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja”
Savjetovanje je otvoreno do: 5.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13970
______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi”
Savjetovanje je otvoreno do: 24.4.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13970
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu
Savjetovanje je otvoreno do: 1.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13967
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13929
Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2020.
_______________________________________________________________________

Savjetovanje o Pravilniku za prijavu bolesti životinja
Savjetovanje je otvoreno do: 1.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13965
_______________________________________________________________________

Nacrt prijedloga Zakona o akvakulturi
Savjetovanje je otvoreno do: 15.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13961
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu
Savjetovanje je otvoreno do: 19.4.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13963
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19″ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama
Savjetovanje je otvoreno do: 11.4.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13897
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19″ pridnenim povlačnim mrežama – koćama
Savjetovanje je otvoreno do: 11.4.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13898