Poštovani,

Kao zakonski predstavnik poljoprivrednih proizvođača iskreno vjerujem kako Republika Hrvatska može postati jedna od najrazvijenijih zemalja u Europskoj uniji. Nebrojeno loših događanja koja su potresla poljoprivredni sektor ne daju nadu za takav uspjeh, ali možemo učiniti najbolje u okviru mogućnosti koje su nam na raspolaganju. Samodostatnost domaće proizvodnje hrane jedan je od preduvjeta za nacionalnu sigurnost svake države te bi unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje trebalo staviti kao jedan od najvažnijih prioriteta gospodarskog programa. Slijedom navedenog, ukoliko želimo krenuti u pravcu gospodarskog napretka u sektoru poljoprivrede smatram kako bi trebalo poduzeti sljedeće:

  • Napraviti detaljnu analizu trenutnog stanja u poljoprivredi,
  • Izraditi nacionalnu strategiju kojom će se odrediti jasan cilj, napraviti regionalizacija proizvodnje sukladno sektorima i potrebama tržišta te prilagoditi sustav potpora,
  • Usmjeriti zemljišnu politiku u ruralnim dijelovima na dobrobit domicilnog stanovništva,
  • Ograničiti maksimalne površine državnog zemljišta koja se daje u zakup,
  • Dostići samodostatnost u proizvodnji hrane,
  • Poticati udruživanje seljaka u zadruge/proizvođačke organizacije kroz poreznu politiku,
  • Povezati proizvođače s turizmom i prerađivačkom industrijom kroz klastere, proizvođačke organizacije te kroz pozitivno provođenje veterinarsko-sanitarnih propisa (mini klaonice, mali prerađivački kapaciteti),
  • Smanjiti PDV na hranu i repromaterijal za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (na 10%),
  • Uvesti strože kriterije za označavanje proizvoda (sljedivost od polja do stola),
  • Uspostaviti koordiniranu komunikaciju i uskladiti zajedničke stavove ispred institucija Europske unije.

Najiskrenije vjerujem zajedničkim snagama možemo stvoriti bolje sutra. Pozivam vas da u okviru svojih mogućnosti poduzmete korake koji će napraviti pozitivan zaokret u odnosu na trenutno teško stanje u poljoprivredi.

 

Predsjednik

Hrvatske poljoprivredne komore

Mladen Jakopović