AKTUALNA RASPRAVA

Pismo Copa-Cogece vezano za glasovanje o Prijedlogu UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) https://agriinfo.copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=3825326

U srijedu 21.10.2020. godine započet će glasovanje o Prijedlogu UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0392&from=EN

U nastavku (link 1., 2., 3.) je službeni prijevod svih amandmana o kojima će se glasovati.

Peter Jahr (1. AGRI A8-0200/2019) – Zajednička poljoprivredna politika – potpora za strateške planove koje izrađuju države članice i koji se financiraju iz fondova EFJP i EPFRR

Ulrike Müller (2. AGRI A8-0199/2019) – Zajednička poljoprivredna politika: financiranje, upravljanje i nadzor

Eric Andrieu (3. AGRI A8-0198/2019) – Zajednička poljoprivredna politika – izmjena Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta i drugih uredbi

 

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijećahttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0392&from=EN

BRIEFING EU Legislation in Progress 2021-2027 MFF

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630324/EPRS_BRI(2018)630324_EN.pdf

IZVJEŠĆE Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (23.5.2019) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_HR.html

 

U nastavku se nalazi nacrt Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2018)0392 – C8 0248/2018 – 2018/0216(COD)) Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Zastupnica u Europskom parlamentu, gđa. Esther Herranz García sastavila je amandmane na temelju odgovora država članica koje je zaprimila, vezano uz navedenu temu. Njezini prijedlozi nalaze se na desnoj strani dokumenta.

Molimo vas da se, ukoliko imate dodatne izmjene ili prijedloge navedenog, očitujete putem e-maila: vijesti@komora.hr

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike: Nacrt Izvješća

————————————————————————————————————————

Europski zeleni plan

Težnja da Europa bude prvi klimatski neutralan kontinent

Kronologija s linkovima na navedene planove:

11. prosinca 2019.

————————————————————————————————————————

ZPP – Strateški plan

  • Slijedom programiranja Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027, održane su konzultacije s članovima sektorskih odbora HPK u organizaciji Ministarstva poljoprivrede. Konzultacije za biljni sektor održane su 16.11.2021., dok su konzultacije za stočarski sektor održane 17.11.2021. godine.

Zapisnik s konzultacija možete pronaći na sljedećoj poveznici: ZAKLJUČCI – KONZULTACIJE BILJNI + STOčARSKI

Materijali koji su korišteni za vrijeme konzultacija:

2. krug konzultacija SP ZPP Izravna plaćanja12_11_2021

SP ZPP_prezentacija_za konzultacije_rural_HPK-stočarstvo

SP ZPP_prezentacija_za konzultacije_rural_HPK-biljna proizvodnja

Tab.16 – Izravna plaćanja – strateški plan

  • 10.sjednice Odbora za eko za eko proizvodnju, preradu, cvjećarstvo, ljekovito bilje i medicinsko bilje Hrvatske poljoprivredne komore održana je 07.12.2021. godine na kojem je sudjelovala ministrica Marija Vučković sa svojim suradnicima.

Zapisnik s Odbora možete pronaći na sljedećoj poveznici: Zapisnik s 10.sjednice Odbora za eko proizvodnju

Materijali: ODBOR ZA EKOLOSKU 07122021

  • 7.sjednica Odbora za ruralni razvoj i tehnološke inovacije HPK i 8. Sjednica Odbora za Zakonodavstvo i udruge održana je 13.12.2021.godine na kojoj su sudjelovali članovi HPK te Ministarstvo poljoprivrede

Zapisnik s Odbora možete pronaći na sljedećoj poveznici: ZAPISNIK SA SASTANKA ODBORA HPK ODRŽAN 13