AKTUALNA RASPRAVA

Pismo Copa-Cogece vezano za glasovanje o Prijedlogu UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) https://agriinfo.copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=3825326

U srijedu 21.10.2020. godine započet će glasovanje o Prijedlogu UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0392&from=EN

U nastavku (link 1., 2., 3.) je službeni prijevod svih amandmana o kojima će se glasovati.

Peter Jahr (1. AGRI A8-0200/2019) – Zajednička poljoprivredna politika – potpora za strateške planove koje izrađuju države članice i koji se financiraju iz fondova EFJP i EPFRR

Ulrike Müller (2. AGRI A8-0199/2019) – Zajednička poljoprivredna politika: financiranje, upravljanje i nadzor

Eric Andrieu (3. AGRI A8-0198/2019) – Zajednička poljoprivredna politika – izmjena Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta i drugih uredbi

 

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijećahttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0392&from=EN

BRIEFING EU Legislation in Progress 2021-2027 MFF

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630324/EPRS_BRI(2018)630324_EN.pdf

IZVJEŠĆE Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (23.5.2019) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_HR.html

 

U nastavku se nalazi nacrt Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2018)0392 – C8 0248/2018 – 2018/0216(COD)) Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Zastupnica u Europskom parlamentu, gđa. Esther Herranz García sastavila je amandmane na temelju odgovora država članica koje je zaprimila, vezano uz navedenu temu. Njezini prijedlozi nalaze se na desnoj strani dokumenta.

Molimo vas da se, ukoliko imate dodatne izmjene ili prijedloge navedenog, očitujete putem e-maila: vijesti@komora.hr

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike: Nacrt Izvješća

————————————————————————————————————————

Europski zeleni plan

Težnja da Europa bude prvi klimatski neutralan kontinent

Kronologija s linkovima na navedene planove: