Zajednička poljoprivredna politika

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) odgovor je Europe na potrebu da se osigura pristojan životni standard za 22 milijuna poljoprivrednika i poljoprivrednih radnika te stabilna, raznovrsna i sigurna opskrba hranom za njezinih 500 milijuna građana. ZPP je zajednička politika svih 28 država članica EU-a i njome se jača konkurentnost i održivost poljoprivrede EU-a time što se osiguravaju izravna plaćanja namijenjena stabiliziranju prihoda gospodarstava, i financijska sredstva za projekte kojima se odgovara na specifične potrebe određene zemlje u okviru nacionalnih (ili regionalnih) programa ruralnog razvoja. ZPP-om su predviđene i razne tržišne mjere, među ostalim i instrumenti kojima se uklanjaju problemi utjecaja nestabilnosti cijena i ostale poteškoće na tržištu te dodatni elementi, kao što su oznake kvalitete ili promicanje poljoprivrednih proizvoda EU-a, čime se dopunjuju mjere ZPP-a kojima se pruža potpora poljoprivrednicima. 

Obilježja Hrvatske:

  • Prostire se na području površine 56 594 km², od čega je 79,1 % ruralno područje. Poljoprivredno zemljište zauzima oko 40 %, a šumama je pokriveno 36 % ukupne površine.
  • Ima ukupno oko 4,2 milijuna stanovnika, od kojih oko 2,4 milijuna (ili 56,1 %) živi u pretežito ruralnim krajevima.
  • Poljoprivredni sektor odlikuje se malim poljoprivrednim gospodarstvima, od kojih polovina obrađuje manje od 2 hektara zemlje, a velika većina manje od 10 hektara (89,4 %).
  • Sve je više izložena ekstremnim vremenskim uvjetima koji uzrokuju suše i poplave, što se pripisuje klimatskim promjenama

U razdoblju do 2020. ulaganja u okviru ZPP-a u poljoprivredni sektor i ruralna područja u Hrvatskoj iznosit će oko 3,5 milijardi EUR. Određeni ključni politički prioriteti za koje bi se trebala iskoristiti financijska sredstva u okviru ZPP-a definirani su na europskoj razini, a to su radna mjesta i rast, održivost, modernizacija, inovacije i kvaliteta.

Poljoprivrednici su najvažnija karika u lancu opskrbe hranom EU podupire proizvođačke organizacije koje pomažu poljoprivrednicima da se bolje organiziraju i plasiraju svoje proizvode na tržište te tako poboljšavaju njihov položaj u lancu opskrbe hranom.

Program ruralnog razvoja u Hrvatskoj u razdoblju 2014. – 2020. raspolaže s ukupnim iznosom od 2,3 milijarde EUR javnih sredstava (2 milijarde iz proračuna EU-a i 0,3 milijarde nacionalnih financijskih sredstava) za mjere namijenjene ruralnim područjima i usmjeren je na sljedeće prioritete: 

  • jačanje isplativosti poljoprivrednoga gospodarstva i konkurentnosti svih vrsta poljoprivredne proizvodnje u svim regijama
  • promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija
  • održivo gospodarenje šumama

Dodana vrijednost programa kvalitete
U okviru politike kvalitete ZPP-a EU brojnim mjerama pomaže proizvođačima da na ugledu europskih proizvoda visoke kvalitete grade svoju održivu konkurentnost i profitabilnost. Pritom je od ključne važnosti registar više od 1 300 zaštićenih naziva prehrambenih proizvoda koji su razvrstani kao zaštićena oznaka izvornosti (ZOI), zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) ili zajamčeno tradicionalni specijalitet (ZTS). Proizvodnja tih registriranih kvalitetnih proizvoda pridonosi raznolikosti, razvoju i rastu u ruralnim područjima u kojima se proizvode te očuvanju lokalnog znanja, vještina i radnih mjesta. 

Preuzeto sa službenih stranica Europske komisije: https://bit.ly/2MGgo6P