OBAVIJEST O IZBORIMA U HPK

Uskoro će započeti aktivnosti vezane za izbore u sva tijela Komore. Izbori će...

OBAVIJEST O PRODAJI IZRAVNOM POGODBOM

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu&...

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Hrvatska poljoprivredna komora raspisuje natječaj za prijam osobe na stručno ...

  • OBAVIJEST O IZBORIMA U HPK

  • OBAVIJEST O PRODAJI IZRAVNOM POGODBOM

  • NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Nalazite se:  

Održan sastanak u Hrvatskom saboru 10 Srpanj 2014

U srijedu 9. srpnja 2014. godine predsjednik HPK Mato Brlošić i zamjenik predsjednika HPK Mijo Latin sudjelovali su raspravi u saborskog Odbora za poljoprivredu vezano za hrvatski model izravnih plaćanja. Na raspravi su sukladno prethodnom radnom sastanku koji je održan u četvrtak 26. lipnja 2014. godine u Ministarstvu poljoprivrede na temu „Reforma zajedničke poljoprivredne politike 2015.-2020.“ predložili sljedeću nadopunu prijedloga Europskoj komisiji:

·Preusmjeravanje 2% financijskih sredstava iz osnovnih plaćanja za male poljoprivrednike te podizanje razine potpore s 2% na 5%.

·Potpora za prve hektare za trebala bi iznositi 15% od ukupne omotnice za prvih 25 hektara.

·Udruživanje u zadruge za voćare i povrtlare ne bi trebao biti uvjet u proizvodno vezanim plaćanjima.

·Potpora bi trebala ići po broju grla, a ne samo po količini mlijeka.

·Potpora za krave dojilje trebala bi iznositi 1520 kn.

 

E-mail Ispis PDF
 

Agencija za poljoprivredno zemljište - lipanj 04 Srpanj 2014

Agencija za poljoprivredno zemljište raspisala je u lipnju ove godine 13  javnih poziva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u ukupnoj površini od 1115,7077 ha (detaljnije u Tablici 1). Svi preostali javni pozivi, za koje je Agencija zaprimila zahtjeve za raspisivanje do 17. travnja, bit će raspisani kada se prikupi sva potrebna dokumentacija koju trebaju dostaviti jedinice lokalne samouprave. Agencija je ožujka do kraja lipnja raspisala 38 javnih poziva za ukupnu površinu od 4475,2868 ha.

 

Agencija će raspisati javne pozive za poljoprivredno zemljište kojim je moguće raspolagati odnosno javni pozivi neće biti raspisani za katastarske čestice za koje postoji određeno ograničenje (npr. nalaze se u javnom vodnom dobru, u građevinskom području, u šumsko gospodarskoj osnovi ili su unutar  zaštićenog područja).

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup putem javnog poziva na rok od 50 godina. Sudionik Javnog poziva može biti fizička ili pravna osoba koja je do isteka roka za podnošenje ponuda platila sve dospjele obveze s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i protiv koje se ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Sudionik Javnog poziva ostvaruje pravo prvenstva za zakup za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na temelju ostvarenog najvišeg zbroja bodova od mogućih 100  bodova:

a) Gospodarski program, do 60 bodova,

b) dosadašnji posjednik ako je u mirnom posjedu temeljem valjano provedenog natječaja, 20 bodova,

c) visina ponuđene zakupnine, do 20 bodova, proporcionalno u rasponu od početne do dvostruke početne zakupnine.

Ako je više osoba izjednačeno po broju bodova i ponuđenoj zakupnini, najpovoljniji ponuditelj utvrđuje se javnim nadmetanjem sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake („Narodne novine“ broj 120/13).

Općine i gradovi odnosno fizičke osobe koje su podnijele zahtjev za raspisivanje javnih poziva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, tijek obrade svojih zahtjeva mogu pratiti preko mrežnih stranica Agencije, rubrika Evidencije i obrasci (zahtjevi su  evidentirani po županijama http://www.zemljiste.mps.hr/djelatnosti-obrasci-i-evidencije-zahtjevi-za-zakup).

Tablica 1. Pregled javnih poziva za zakup koje je Agencija raspisala u lipnju                                                               

 

Redni broj

Županija

Općina/ Grad

Datum objave Javnog poziva

Površina (ha)

1.

Osječko-baranjska

Općina Vuka

05.06.2014.

31,6121

2.

Osječko-baranjska

Općina Kneževi Vinogradi

09.06.2014.

184,1023

3.

Osječko-baranjska

Općina Čeminac

11.06.2014.

287,5671

4.

Istarska

Općina Karojba

16.06.2014.

2,4875

5.

Osječko-baranjska

Općina Čepin

23.06.2014.

72,7652

6.

Šibensko-kninska

Grad Skradin

23.06.2014.

174,5477

7.

Zagrebačka

Grad Jastrebarsko

23.06.2014.

104,0783

8.

Zagrebačka

Grad Dugo Selo

23.06.2014.

17,8288

9.

Zagrebačka

Grad Samobor

23.06.2014.

33,6889

10.

Zagrebačka

Općina Brckovljani

23.06.2014.

14,8777

11.

Istarska

Općina Medulin

24.06.2014.

5,2045

12.

Virovitičko-podravska

Općina Crnac

30.06.2014.

109,0725

13.

Sisačko-moslavačka

Općina Lipovljani

30.06.2014.

77,8751

 

 UKUPNO

 

 

1115,7077 

 

 

 

 

 

E-mail Ispis PDF
 

PROJEKT "ZLATA VRIJEDAN" 30 Lipanj 2014

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore 30. lipnja 2014. godine imenovan je članom Stručnog žirija u projektu Ministarstva poljoprivrede „Zlata vrijedan“ - izbor najboljeg obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva za 2014. godinu. Predsjednik stručnog žirija je Stjepan Blažević (Večernji list), a ostali članovi Stručnog žirija su Vlatko Grgurić (HTV), Martin Vuković (Zbor agrarnih novinara), Miroslav Kuskunović (Ministarstvo poljoprivrede), Hrvoje Horvat savjetodavna služba, Jan Marinac (Hrvatska udruga mladih poljoprivrednika). Zadaća Stručnog žirija je izabrati 21 OPG (iz svake jedinice regionalne samouprave jedan) koji će ući u uži krug.

Nakon što stručni žiri izabere 21 OPG koji ulaze u uži krug, odabrati će tri pobjednika (tri najbolja OPG-a). 

E-mail Ispis PDF
 

Održan radni sastanak - IZRAVNA PLAĆANJA

Danas je na inicijativu Hrvatske poljoprivredne komore u Ministarstvu poljoprivrede održan radni sastanak na temu Reforma zajedničke poljoprivredne politike 2015.-2020. – Izravna plaćanja. Sastanku su ispred Hrvatske poljoprivredne komore prisustvovali predsjednik Mato Brlošić, zamjenik predsjednika Mijo Latin,  potpredsjednici Zvonimir Širjan i Juraj Čiček te ispred Ministarstva poljoprivrede ministar Tihomir Jakovina, zamjenica ministra Snježana Španjol, pomoćnica ministra Zvjezdana Blažić i savjetnik ministra Marko Dražetić. Također, pozivu se odazvalo tridesetak predstavnika iz redova udruga, zadruga, tvrtki obrta, Hrvatske gospodarske komore. Zamjenica ministra  Snježana Španjol održala je prezentaciju u kojoj su navedene dosadašnje izmjene temeljem zaprimljenih prijedloga te financijske projekcije po sektorima. Nakon prezentacije i rasprave dogovoreno je da će svi prisutni predstavnici tijekom dana dobiti prezentaciju te će se dostaviti svoje prijedloge u roku od sedam dana. Slijedom navedenog, u ponedjeljak će se izvanredno sastati Upravni odbor HPK te će se o istom očitovati. 

 

 

 

E-mail Ispis PDF
 


Stranica 131 od 160

Facebook HPK

Partneri HPK

  

     

 

 

Korisni linkovi