IZBORI HPK 2017.

U 2017. godini u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (Komora) provode se Izb...

PRAVNO EKONOMSKA KLINIKA

Pravno ekonomska klinika je volonterski projekt Pravnog i Ekonomskog fakulteta u O...

HPK potpisala deklaraciju sa 6 poljoprivrednih komora

Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore zajedno sa predstavnicima Poljoprivred...

 • IZBORI HPK 2017.

 • PRAVNO EKONOMSKA KLINIKA

 • HPK potpisala deklaraciju sa 6 poljoprivrednih komora

Nalazite se:  

PROJEKT "ZLATA VRIJEDAN" 30 Lipanj 2014

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore 30. lipnja 2014. godine imenovan je članom Stručnog žirija u projektu Ministarstva poljoprivrede „Zlata vrijedan“ - izbor najboljeg obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva za 2014. godinu. Predsjednik stručnog žirija je Stjepan Blažević (Večernji list), a ostali članovi Stručnog žirija su Vlatko Grgurić (HTV), Martin Vuković (Zbor agrarnih novinara), Miroslav Kuskunović (Ministarstvo poljoprivrede), Hrvoje Horvat savjetodavna služba, Jan Marinac (Hrvatska udruga mladih poljoprivrednika). Zadaća Stručnog žirija je izabrati 21 OPG (iz svake jedinice regionalne samouprave jedan) koji će ući u uži krug.

Nakon što stručni žiri izabere 21 OPG koji ulaze u uži krug, odabrati će tri pobjednika (tri najbolja OPG-a). 

E-mail Ispis PDF
 

Održan radni sastanak - IZRAVNA PLAĆANJA

Danas je na inicijativu Hrvatske poljoprivredne komore u Ministarstvu poljoprivrede održan radni sastanak na temu Reforma zajedničke poljoprivredne politike 2015.-2020. – Izravna plaćanja. Sastanku su ispred Hrvatske poljoprivredne komore prisustvovali predsjednik Mato Brlošić, zamjenik predsjednika Mijo Latin,  potpredsjednici Zvonimir Širjan i Juraj Čiček te ispred Ministarstva poljoprivrede ministar Tihomir Jakovina, zamjenica ministra Snježana Španjol, pomoćnica ministra Zvjezdana Blažić i savjetnik ministra Marko Dražetić. Također, pozivu se odazvalo tridesetak predstavnika iz redova udruga, zadruga, tvrtki obrta, Hrvatske gospodarske komore. Zamjenica ministra  Snježana Španjol održala je prezentaciju u kojoj su navedene dosadašnje izmjene temeljem zaprimljenih prijedloga te financijske projekcije po sektorima. Nakon prezentacije i rasprave dogovoreno je da će svi prisutni predstavnici tijekom dana dobiti prezentaciju te će se dostaviti svoje prijedloge u roku od sedam dana. Slijedom navedenog, u ponedjeljak će se izvanredno sastati Upravni odbor HPK te će se o istom očitovati. 

 

 

 

E-mail Ispis PDF
 

Posjet poljoprivrednih proizvođača iz Republike Austrije 18 Lipanj 2014

U ponedjeljak 16. lipnja trideset i tri predstavnika Poljoprivredne komore Republike Austrije posjetilo je farmu za tov junadi čiji je vlasnik potpredsjednik HPK regija središnja Hrvatska g. Širjan. Tijekom susreta razmijenili su niz informacija vezano za proizvodnju, udruživanje i poticaje. Predstavnici Poljoprivredne komore Republike Austrije posebno su istaknuli važnost članstva Hrvatske poljoprivredne komore u Copa-Cogeca-i te pozitivan utjecaj koji Copa-Cogeca ima na poticaje u Republici Austriji. Nakon posjete, u organizaciji g. Širjana održana je svečana večera na kojoj su prisustvovali predsjednik HPK Mato Brlošić, predsjednik HPK regija istočna Hrvatska g. Antun Vrakić te savjetnik ministra poljoprivrede g. Marko Dražetić. 


 

Written by: tajana
E-mail Ispis PDF
 

Uputa za povratak životinja na područja ugrožena poplavom u Vukovarsko srijemskoj županij 17 Lipanj 2014

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede s poplavom ugroženih područja evakuirana je stoka s ukupno 589 gospodarstava i to: 3.285 goveda, 7.074 svinja, 1.151 ovaca, 49 konja i 10.663 komada peradi.

Spašavanje životinja organizirali su lokalni  krizni stožeri, veterinari iz veterinarskih organizacija  i veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede. Životinje su se zbrinjavale na prazne i sigurne  farme. Takvih farmi je u prvim danima bilo oko 50, ali životinje su zbrinjavali sami vlasnici, kod prijatelja i rođaka te je ukupan broj evidentiranih lokacija 589.

Budući da su se  stekli prvi  preduvjeti za povratak, ovime javno apeliramo na vlasnike životinja da mogu započeti s povratkom stoke u vlastite objekte.
Povratak je u potpunosti moguć u mjesta Vrbanja, Posavski Podgajci, Soljani i Strošinci.
U ostala mjesta povratak je moguć u objekte tamo gdje su stvoreni preduvjeti, kao što su čišćenje, pranje, dezinfekcija, deratizacija, procjena oštećenosti objekta, osigurana pitka voda.
Za svako naredno mjesto u poplavljenom području za koje će MZ ocijeniti da je voda ispravna objavljivati će se na isti način.

Svi kojima je stoka bila označena, a zbrinuta je na poznatim i evidentiranim gospodarstvima mogu se javiti Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji na telefon 

 

01/3903-174.
 


Tamo će dobiti informaciju gdje im se trenutno stoka nalazi. 

Ako tu informaciju Hrvatska poljoprivredna agencija nema, onda to znači ili da je stoka uginula, nestala ili da se nalazi na gospodarstvu koje još nije pregledano.
Ova Uputa  se primjenjuje za povratak životinja na gospodarstva u općinama Gunja, Drenovci i Vrbanja s kojih su bile izmještene, bilo da se radi o gospodarstvima koja su bila poplavljena ili o gospodarstvima koja sama nisu bila poplavljena a s kojih  su životinje bile izmještene kao mjera opreza.
Posjednik koji želi vratiti životinje na svoje gospodarstvo treba se javiti u najbližu veterinarsku ambulantu nadležne ovlaštene veterinarske organizacije (Veterinarska stanica d.o.o. Županja) i ishoditi Procjenu mogućnosti povratka. S tim dokumentom može ići u ovlaštenu veterinarsku organizaciju nadležnu za općinu u kojoj su smještene životinje i zatražiti izdavanje propisane dokumentacije za premještanje životinja ( svjedodžba o zdravstvenom stanju životinja, putni listovi).

Postupanje nadležnih ovlaštenih veterinarskih organizacija
Gospodarstva koja su bila poplavljena
 1. Procjenu mogućnosti povratka životinja na gospodarstvo koje je bilo poplavljeno donosi ovlašteni veterinar nadležne ovlaštene veterinarske organizacije  nakon što je provedeno:
 • čišćenje i dezinfekcija pristupnih puteva;
 • čišćenje i  dezinfekcija prostora u kojem borave životinje i dvorište koje ih okružuje
 • deratizacija
 • osigurana odgovarajuća voda za životinje i odgovarajuća skrb
 • izvršena procjena stanja objekata od strane građevinske inspekcije
 
 1. Svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja izdaje  ovlaštena veterinarska organizacija, nadležna za općinu u kojoj se nalazi gospodarstvo na kojem su zbrinute životinje ako su ispunjeni slijedeći uvjeti:
  1. Posjednik posjeduje Procjenu mogućnosti povratka životinja na gospodarstvo. Ukoliko ju nema, ovlašteni veterinar može telefonom kontaktirati Veterinarsku stanicu d.o.o. Županja i zatražiti da se ista dostavi putem fax uređaja ili skenirana putem elektronske pošte.
  2. Proveden je veterinarski pregled gospodarstva  na kojem su bile zbrinute životinje sve su životinje označene na propisan način i evidentirane u registrima gospodarstva na kojem su bile zbrinute
  3. Gospodarstvo na koje se životinje vraćaju je registrirano obavljen je pregled na mjestu otpreme (obvezan klinički pregled u slučaju otpreme svinja). Obzirom da se životinje vraćaju u prazna gospodarstva, propisana testiranja će se provesti nakon povratka životinja.  Putni listovi za goveda, ovce, koze, svinje, putovnica za kopitare, moraju pratiti pošiljku životinja.
 2. Nakon dopreme životinja, posjednik se mora javiti veterinaru nadležne ovlaštene veterinarske  organizacije (Veterinarska stanica  Županja) kako bi se evidentirao dolazak životinja u JRDŽ.
 
Nakon zaprimanja obavijesti o povratku, nadležna ovlaštena veterinarska organizacija će provjeriti ima li posjednik propisanu evidenciju, a ako nema, dostaviti će informaciju u HPA (putem maila u kojem će navesti JIBG gospodarstva, ime i prezime posjednika i vrstu registra koja nedostaje). HPA će u što kraćem roku dostaviti propisanu evidenciju za gospodarstva, ovisno o vrsti životinja.

 

Ukoliko gospodarstvo nije registrirano, Veterinarska stanica d.o.o.  Županja dati će nalog za registraciju gospodarstva u JRDŽ te kontaktirati telefonom Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane kako bi se gospodarstvo registriralo u najkraćem mogućem roku. 

 

E-mail Ispis PDF
 


Stranica 131 od 159

Facebook HPK

Partneri HPK

  

     

 

 

Korisni linkovi