Sudjeluj u kreiranju Strateških planova ZPP-a

Objavljeno: 29.11.2018.

Poštovani,

U nastavku se nalazi nacrt Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2018)0392 – C8 0248/2018 – 2018/0216(COD)) Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Zastupnica u Europskom parlamentu, gđa. Esther Herranz García sastavila je amandmane na temelju odgovora država članica koje je zaprimila, vezano uz navedenu temu. Njezini prijedlozi nalaze se na desnoj strani dokumenta.

Molimo vas da se, ukoliko imate dodatne izmjene ili prijedloge navedenog, očitujete putem e-maila: vijesti@komora.hr

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike: Nacrt Izvješća