Uvažiti zahtjeve poljoprivrednika vezano za Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

Objavljeno: 23.12.2020.

Hrvatska poljoprivredna komora zatražila je od Ministarstva poljoprivrede da se uvaže zahtjevi poljoprivrednika vezano za Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, za koji je 10. prosinca završilo e-savjetovanje. Hrvatska poljoprivredna komora, kao predstavnik poljoprivrednih proizvođača Republike Hrvatske zatražila je da se omoguće sljedeći propisi za doradu sjemena kako slijedi:

  1)   Izuzeti od obveze doradu sjemena onim poljoprivrednim gospodarstvima koja sjeme koriste za vlastite potrebe i nisu tržišno usmjerena

  2) Izuzeti od obaveze doradu sjemena zaštićenih, autohtonih i čuvanih sorti

  3) Izuzeti od obaveze dorade sjemena i sadnog materijala ekoloških proizvođača  sukladno EU Uredbi 2018/848.

Zbog prijedloga spomenutog Zakona dodatno je održan i sastanak Odbora za ratarstvo Hrvatske poljoprivredne komore na kojem je zaključeno kako je potrebno da svaki sektor pojedinačno da svoje zaključke te da se HPK sa svim prijedlozima i primjedbama dodatno očituju prema Ministarstvu poljoprivrede po ovoj temi. Zatraženo je i da se nastave daljnje konzultacije s Ministarstvom poljoprivrede o ovom Zakonu kako bi se razjasnili svi nejasni i dvosmisleni članci koji stavljaju poljoprivredne proizvođače, a time i ratarsku poljoprivrednu proizvodnju u težak položaj.

Odbor je, među ostalim, zaključio kako je potrebno da se svakom proizvođaču sjemena omogući vlastita usluga čišćenja/dorade sjemena i da se to sjeme može plasirati na tržište.