Održan zajednički sastanak Odbora za krške pašnjake, sustava krava-tele, ovce i koze i konjogojstvo sa ministricom Marijom Vučković

Objavljeno: 15.12.2023.

Hrvatska poljoprivredna komora, predstavnici 4 udruge i to mesnih pasmina goveda, ovčara, zaštićenih pasmina i udruge hrvatskih krških pašnjaka  prisustvovali su sastanku 14. prosinca 2023. godine s ministricom poljoprivrede Marijom Vučković. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Odbora za krške pašnjake, sustava krava-tele, ovce i koze i konjogojstvo. Glavne teme sastanka bile su potpore za proizvodnju hrane na kršu te očuvanje okoliša i bioraznolikosti, korištenje šumskog zemljišta za pašarenje, kao i suradnja sa APPRRR.

HPK je na sastanku zatražila novi sastanak sredinom siječnja iduće godine sa Ministarstvom poljoprivrede kako bi se ponovo izložili svi dosadašnji zahtjevi, predloženi početkom ove godine, za izmjenu Strateškog plana. Isto tako tražit će se da izmjena Zakona korištenja šumskog zemljišta ide u proceduru sljedeće godine, priopćeno je i HPK.

„Na sastanku s ministricom Marijom Vučković je zaključeno kako će se napraviti regionalizacija područja. Time se želi postići da hektar na kršu i hektar u Baranji ne vrijedi isto u smislu potpora, a to je odgovor na problematiku potpora za područja s ograničenjem.

Prijedlog ministrice je dodatna potpora za hektare koja su u područjima Nature 2000. Predstavnici HPK su podržali ovaj prijedlog s obzirom da se veliki dio hrvatskog ekstenzivnog stočarstva odvija upravo na tim područjima. Vezano za neto izračun Hrvatskih šuma, Ministarstvo je kazalo kako će pronaći model da se plaćanje obavlja na temelju neto površine tj. ako je ha 400,00 kn, a koeficijent je npr. 50%, da će korisnik platiti 200,00 kuna. Zbog bioraznolikosti  u nekom trenutku samo 50% zakupljene površine može biti pod pastirom sa uključenom strujom i stokom na površini. Rješenje za nadstrešnice i pojilice ce se iznaći. Također, rečeno je kako će monitoring biti gotov do kraja tjedna.“ ističu u HPK.

„Tijekom sastanka komunicirano je da je potpore za livade i pašnjake potrebno vezati za grlo. Tako bi se izbjegla situacija da ljudi dobivaju enormne potpore za hektare pašnjaka i livada, a nemaju stoke. Na ovaj način se želi naći rješenje da se napokon na tim hektarima potakne proizvodnja. Predsjednici svih Odbora su se jednoglasno složili u stavovima kako se mora pronaći model kako povezati hektare s grlima i time povećati proizvodnja te se ograditi od „proizvođača“ kojima je jedina svrha proizvodnja potpora“, naglašavaju u HPK.

Predsjednik uprave Hrvatskih šuma Nediljko Dujić se složio kako problemi na terenu postoje te da će ih nastojati riješiti i to kroz tri osnovne smjernice; izjednačiti koeficijente za površine pašnjaka s APPRR-om kako bi ljudi plaćali zakupninu po koeficijentu prema kojem ostvaruju potpore čime se čime se želi dovesti do pravednijeg plaćanja. Razgovaralo se i o problemima izgradnje skloništa (nadstrešnica) i pojilišta za stoku što će se pokušati riješiti tj. dozvoliti kroz novi Zakon o šumama koji ide na drugo čitanje. Na sastanku je otvoren i problem samog bodovanja kod zakupa te je zatraženo da se nakon kriterija dosadašnjeg posjednika, kao drugi kriteriji uvede i tzv susjedstvo.

Tijekom sastanka razgovaralo se i monitoring- -u i neisplati potpora,  a ravnatelj APPRR-a Antun Vujić je  obećao da će sve biti riješeno i svi dobiti novac koji ih sljeduje do kraja ovog tjedna.

HPK je do sada tražila:

 • Produljenje rokova za privatno zemljište u ARKOD-u
 • Isplatu avanska do 15.12.2023. što dovodi ljude u probleme i izaziva revolt (preko 50 posto ljudi nije dobilo avans).
 • Rješavanje problematike monitoringa
 • vezivanje poljoprivrednog zemljišta uz grlo.
 • Na osnovu zajedničke analize sustava potpora u programskom razdoblju 2023.- 2030., a uzimajući u obzir specifičnosti u Republici Hrvatskoj, HPK smatra da bi bilo potrebno uključiti i dodatne napore u pokrivanju troškova na područjima Natura 2000. Gotovo 90% proizvodnje na pašnjačkim površinama u RH odvija se na područjima Natura 2000, a na istima nije moguća prenamjena upotrebe poljoprivrednog zemljišta, osobito povećanje površina oranica. Samim time umanjena je mogućnost korištenja eko shema što za posljedicu neizbježno ima smanjenu mogućnost ostvarivanja potpora po korisniku. Usporedno, došlo je do umanjenja potpore za pašnjake od ugrubo cca 100€/ha, što dodatno ugrožava kalkulaciju u pašnjačkih proizvodnji. Slijedom gore navedenog, smatramo da zaista postoji utemeljena potreba, te bi bilo dobro uvesti u sustav mjera i zasebnu intervenciju koja bi pokrivala samo područja Natura 2000.
 • U mjeri otežani uvjeti gospodarenja da područja koja spadaju u Gorsko planinska područja zadržavanje dosadašnjeg nivoa potpora po hektaru.
 • Da svi ekološki proizvođači automatizmom ostvaruju mjeru raznovrsnost upotrebe poljoprivrednog zemljišta.
 • Pomoć savjetodavne službe prilikom upisa malih gospodarstava za novo razdoblje te on-line savjetovanje za eko-shemu.
 • Rješavanje problematike brisanja zemljišta iz ARKOD-a. Dio parcela koje su brisane preko noći su postale parcele u gospodarskoj osnovi Hrvatskih šuma.
 • Postavljanje prioriteta jasno na razini države. Trajni nasadi na novim natječajima ponovo imaju 5 bodova prednosti nad bilo kojom stočarskom granom, a spominje se stočarstvo kao strateška grana.
 • Kod redoslijeda predaje zahtjeva zakupa šumskog zemljišta, dati prvenstvo onome koji graniči s određenom parcelom.
 • Pojednostavljenje procedure za vlasnike stoke prema krajnjem kupcu. Oni koji uslužno zakolju stoku, toj stoci se gubi trag.
 • Umrežavanje kontrole na liniji klanja i izlaznu kilažu.
 • Razmatranje mogućnost koordinacije HŠ i APPRRR vezano za ocjenu prihvatljivosti. Prijedlog je da se sve površine koje se daju na javni poziv za zakup pošalju prije APPRRR-u na ocjenu prihvatljivosti.
 • Zakonsku podlogu za izračun prihvatljivosti površine kod zakupa poljoprivrednog zemljišta (da bi površina bila pogodna za plaćanje, ona mora biti pogodna za proizvodnju svih 365 dana u godini (osim u slučajevima više sile)
 • Povećanje kapaciteta u područnim ispostavama APPRRR-a.
 • Slanje pojašnjenja prema općinama vezano za uputu da se ne brišu parcele iz ARKOD-a – pojedine općine na različit način tumače dobivenu uputu te dolazi do brisanja zemljišta iz ARKOD-a
 • Prijelazno rješenje kako dosadašnji zakupnici ne bi izgubili prava na zakup poljoprivrednog zemljišta.
 • Pronalaženje rješenja mogućnosti izgradnje jednostavnih građevina za sklanjanje stoke na površinama koje su u zakupu Hrvatskih šuma za površine za pašarenje. Od strane Ministarstva, Uprave za šumarstvo je upućen odgovor da će se u zakonu koji je trenutno u procesu ubaciti mogućnost građenja jednostavnih građevina, ne samo objekata nego i pojilišta i električnih pastira.
 • Komunikaciju sa Ministarstvom gospodarstva i održivosti vezano za problematiku divljih zvijeri.
 • Uvođenje austrijskog primjera malih klaonica.