Objavljen natječaj “Business Development and Innovation Croatia”

Objavljeno: 14.10.2020.

Objavljen je natječaj “Business Development and Innovation Croatia”, koji je dio financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014.-2021., a provodi ga norveška državna agencija Innovation Norway.

Cilj natječaja je stvaranje dodane vrijednosti i održivog rasta u hrvatskom poslovnom sektoru te poticanje i razvijanje dugoročne poslovne suradnje između hrvatskih i norveških gospodarskih subjekata temeljene na poslovnom razvoju i inovacijama. Hrvatskim je poduzetnicima na raspolaganju ukupno 19 milijuna eura u okviru ovoga natječaja.

Bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projekti iz dva fokus-područja, koji se odnose na razvoj odnosno primjenu inovativnih tehnologija / procesa / rješenja:

 1. Inovativna zelena industrija
 2. Plavi rast

U okviru ovoga natječaja predviđene su dvije projektne sheme. Individualna projektna shema namijenjena je mikro, malim i srednjim te velikim poduzetnicima, a iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu iznosi od minimalno 200.000 do maksimalno 1.500.000 eura za investicije (poput smanjenja troškova korištenja energije u procesu osobito stočarstvu, sušare, prebacivanje proizvodnih jedinica sa fosilnih goriva na obnovljive).

U okviru Male grant sheme mikro, mali i srednji poduzetnici mogu dobiti od 50.000 do 200.000 eura bespovratnih sredstava. Intenzitet potpore je od 10% do 70%.

Prihvatljive aktivnosti:

Inovativna zelena industrija:

 • Razvoj, implementacija i ulaganje u inovativne ekološki prihvatljive tehnologije
 • Razvoj zelenih proizvoda i usluga
 • Razvoj i implementacija “zelenijih proizvodnih procesa”

Plavi rast:

 • Razvoj i ulaganje u pomorske suprastrukture; obalni i pomorski turizam; plavu biotehnologiju; iskop morskog dna;
 • Razvoj proizvoda / rješenja vezanih uz pomorski transport
 • Razvoj rješenja vezanih uz plavu energiju
 • Razvoj inovativnih proizvoda / rješenja u ribarstvu i avakulturi
 • Razvoj inovativnih rješenja vezanih uz morski otpad
 • Razvoj inovativnih tehnologija za vodoopskrbu, uključujućidesalinizaciju

Više informacija o natječaju i obveznoj dokumentaciji dostupno je na sljedećoj poveznici:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Croatia/

Rok za podnošenje prijava je 15.11.2020. do 14 sati.