Konstituiranje sektorskih Odbora

Objavljeno: 20.05.2022.

Poštovani,

Upravni odbor Hrvatske poljoprivredne komore je na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici u IV. sazivu dana 31.03.2022. godine na temelju članka 35. Statuta HPK donio odluku o konstituiranju sljedećih odbora:

Odbor za konjogojstvo

Odbor za peradarstvo

Odbor za mljekarstvo

Odbor za ovčarstvo i kozarstvo

Odbor za tovno govedarstvo

Odbor za sustav krava-tele

Odbor za krške pašnjake 

Odbor za svinjogojstvo

Odbor za pčelarstvo

Odbor za ratarstvo

Odbor za povrtlarstvo i krumpir

Odbor za vinogradarstvo i vinarstvo

Odbor za voćarstvo

Odbor za eko proizvodnju, cvjećarstvo i ljekovito bilje

Odbor za maslinarstvo i uljarstvo

Odbor za šume

Odbor za ribarstvo

Odbor za duhan

Odbor za mlade i žene

 

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u proces kandidiranja za gore navedene Stručne/sektorske odbore HPK. Iskaz interesa za prijavu u odbore dostavlja se putem prijave u periodu  od 25. svibnja do 2. lipnja 2022. godine prema obrascima koji će biti objavljeni od navedenog datuma. sukladno Pravilnika o odborima Hrvatske poljoprivredne komore.

  • Sve nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave za iskaz interesa neće se prihvaćati
  • Odluku o prihvaćenih prijavama će donijeti Povjerenici odbora, kojih je imenovao Upravni odbor HPK i koordinatori za odbore u HPK.
  • Svi prihvaćeni kandidati bit će obaviješteni putem elektroničke pošte
  • Konstituirajuće sjednice odbora sazivat će Povjerenici odbora, o čemu će kandidati biti obaviješteni.
  • Ostale informacije o izborima za Sektorske/stručne odbore pratite putem naše web stranice i Vaše elektronske pošte.

 

Ovim putem želimo zahvaliti svim predsjednicima stručnih/sektorskih odbora HPK u prethodnom sazivu i članovima tih odbora koji su svojim vremenom, radom, znanjem i upornošću doprinijeli radu odbora Komore. Sektorski odbori od 2018. godine održali su ukupno 260 sastanka Odbora, fokus grupa i radionica, 140 radnih sastanaka na nacionalnom nivou (povjerenstva i savjeti Ministarstva poljoprivrede, Odbora za poljoprivredu Hrvatskog  sabora), 72 sastanaka s ministricom poljoprivrede, tri sastanka s predsjednikom Vlade, 220 međunarodnih sastanaka (Copa-Cogeca, Europska komisija, Europski parlament). Odbori su dali 1300 inicijativa i prijedloga za unaprjeđenje sektora, sudjelovali u 240 medijska nastupa. Velik napor je uložen u dijalog s institucijama, koordinaciju i transparentno predlaganje stajališta. Želja nam je da u daljnjem radu Odbora nastavimo zajedno sa svima vama stvarati snažnu, profitabilnu i održivu hrvatsku poljoprivredu.

 

VAŠA HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORA