KONFERENCIJA KAKO ZADRŽATI MLADE U HRVATSKOJ

Objavljeno: 05.02.2018.

Poštovana/i,

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na konferenciju sa stručnim predavanjima koja će se održati na Međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede – ViroExpo, u petak, 23. veljače 2018. godine u Virovitici.

Globalni napori u sprječavanju klimatskih promjena pretočeni u Pariški sporazum pripisuju velika očekivanja od biomase – jedinom obnovljivom izvoru energije kojeg je moguće uzgojiti, ali i sirovini koja može napraviti tranziciju u niskougljično društvo, neovisno o fosilnim izvorima.

Spajanjem triju projekata iz Obzora 2020: Biogas ActionuP_runningBiomasud Plus, želimo Vas informirati da je, zajedno s uzgojem hrane i krmiva, moguće proizvoditi i obnovljivu energiju.

U energetici, biomasa se promatra kao obnovljivo gorivo za energetske procesei to „biorazgradivi dio proizvoda, otpada i ostataka biološkog podrijetla iz poljoprivrede (uključujući tvari biljnoga i životinjskoga podrijetla), šumarstva i srodnih proizvodnih djelatnosti, uključujući ribarstvo i akvakulturu, kao i biorazgradivi dio industrijskoga i komunalnoga otpada. (Zakon o energiji, NN 100/15, 123/16, 131/17).

Biomasi se pripisuje najveći socio-ekonomski utjecaj na ruralni razvoju smislu povećanja osobnog dohotka ruralnog stanovništva i zapošljavanja te korištenja prirodnih resursa na održivi način. Istovremeno, korištenje biomase potiče razvoj i dodatnih djelatnosti (prijevoz, sječa, skladištenje, korištenje dodatne topline, trgovina…) u mjestima gdje ona nastaje.

Studijsko putovanje sa stručnim predavanjima je namijenjeno OPG-ovima, studentima biotehnoloških i tehničkih znanosti, predstavnicima regionalnih i lokalnih uprava i samouprava te razvojnim agencijama, odnosno dionicima ruralnog gospodarstva.

Energetski institut Hrvoje Požar, u okviru projekta BiogasAction, organizira polazak na studijsko putovanje sa stručnim predavanjima iz Osijeka. Hrvatska poljoprivredna komora u sklopu projekta uP_running organizira polazak iz Zagreba, a Zelena energetska zadruga (Biomasud Plus) nas časti ručkom. Konferenciju podržava i Hrvatska udruga mladih poljoprivrednika (HUMP AGRO).

Projekt Biogas Action nastoji biti pokretač razvoja europskog tržišta bioplina te povećati proizvodnju bioplina i biometana u EU usmjeravajući se na otklanjanje ne-tehničkih prepreka i izgradnju boljeg okruženja za proizvodnju bioplina i biometana, u skladu s ciljevima za 2020 godinu.

Projekt uP_running nastoji osloboditi snažni europski potencijal ostataka drvne biomase nastale od poljoprivrednih rezidbenih ostataka i uklanjanja nasada (PROUN) i promovirati njezino održivo korištenje kao energetske sirovine. Projekt uP_running je vođen idejom  da bude uvod u samopromociju korištenja PROUN-a u Europi.

Namjera projekta je osvijestiti poljoprivredni i energetski sektor o činjenici da biomasa može biti alternativni izvor energije i smanjiti opći skepticizam po pitanju tehničkih poteškoća i neuspješnih iskustava. Stoga nastoji najprije prikazati i proizvesti ključne alate, potom uvjeriti sudionike da se uključe u vrijednosne lance PROUN-a te naposljetku proširiti upotrebu PROUN-a uključivanjem brojnih lokalnih sudionika u sedam europskih zemalja.

Projekt uP_running je skup aktivnosti usmjeren prema poljoprivrednom i energetskom sektoru te sektoru biomase. Projektne aktivnosti usmjerene su “ZA“, “POMOĆU” i “SA” sudionicima ciljanih sektora te su osmišljeni kako bi ih zbližile i aktivirale.

Svaki pojedini sudionik može imati koristi od aktivnosti i rezultata projekta. Osim pojedinačnih dionika u sektorima poljoprivrede, energetike i biomase, postavljanje uP_running aktivnosti i rezultata usmjerena je njihovim udruženjima i predstavnicima. uP_running je projekt “Koordinacije i podrške (CSA)” sufinanciran od strane Europske unije u okviru programa Obzor 2020 za istraživanje i inovacije.

Projekt Biomasud Plus iz programa Obzor 2020 razvija integrirana rješenja u svrhu promicanja održivog tržišta za kruta biogoriva na Mediteranu, namijenjena za grijanje rezidencijalnog sektora.

Pomoću razvijanja i širenjaBIOmasud certifikacijskog sustava kvalitete i održivosti na važna i široko korištena mediteranska biogoriva, procjenjuje se postojeće prepreke i identificiraju rješenja s naglaskom na sustav kontrole održivosti i kvalitete, razvijaju alati i baze podataka s informacijama o izvorima održive biomase radi razvijanja globalne vizije i identificiranja lanca opskrbe za održiva kruta biogoriva.

Trenutno se Biomasud certifikat primjenjuje u Španjolskoj, Francuskoj i Portugalu, a zahvaljujući BIOMASUD Plus projektu biti će proveden i u Italiji, Grčkoj, Sloveniji, Hrvatskoj i Turskoj.

Zelena energetska zadruga je koordinatora projekta za Hrvatsku i zadaća je napraviti procjenu trenutnog tržišta za kruta biogoriva za grijanje, prikupiti uzorke biogoriva za analizu (grane vinove loze i masline, koštice masline, ljuske lješnjaka), uvesti BIOmasud certifikat kvalitete i održivosti te promicati korištenje mediteranskih biogoriva na području Hrvatske.

Prijavite se na konferenciju do 13. veljače putem linka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9D5UdkFOlToTdUNZ-QpYUbK6msGdeE7v2s-bSRDKFcMxh5w/viewform?usp=sf_link

 

Veselimo se vašem dolasku!