2. SUSRET UZGAJIVAČA MESNIH PASMINA GOVEDA

Objavljeno: 17.11.2021.

Poštovani,

Pozivamo sve poljoprivrednike, uzgajivače mesnih pasmina goveda i sve zainteresirane na 2. SUSRET UZGAJIVAČA MESNIH PASMINA GOVEDA koji će se održati u petak 26.11.2021. godine u prostorijama restorana MAJIĆ na adresi ulica 1. Maja u Kutini s početkom u 10.00 sati.

Program susreta:

9:00 – 10:00  prijava i registracija

10:15 – 11:00 – „DIGITALNA POLJOPRIVREDA BUDUĆNOST ILI SADAŠNJOST“, predavač g. Mate Omazić

11:15 – 11:45 „PRAKTIČKA PRIMJENA DIGITALNIH TEHNOLOGIJA U STOČARSTVU“, predavač g. Davor Krznarić

12:00 – 13:00 – rasprava

13:00 – 14:00 – pauza za kavu

14:15 – 17:00 – Panel diskusija na temu „TRŽIŠTE ŽIVE STOKE I GOVEĐEG MESA, TRENDOVI, CIJENE, ŠTO KUPCI TRAŽE I ŠTO ČEKA UZGAJIVAČE U BUDUĆNOSTI, panelist Filip Dragović trgovac živom stokom i mesom u RH

17:00 –  Završna riječ, predsjednik odbora za sustav krava-tele g. Miško Šklempe