NASTAVAK IZBORA ZA TIJELA KOMORE – KANDIDIRANJE ZA IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA HPK

Objavljeno: 11.05.2022.

Sukladno Pravilniku za provođenje izbora Hrvatska poljoprivredna komora nastavlja s izborom tijela Komore.

Obavještavamo vas da dana 11. svibnja 2022. godine započinje prijava kandidatura za izbor članova Nadzornog odbora Hrvatske poljoprivredne komore. Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u proces kandidiranja.

Sukladno članku 27 Statuta HPK (NN28/2019)

Nadzorni odbor nadzire:

  •  provođenje Statuta i drugih općih akata Komore
  •  materijalno-financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore
  •  rad Stručne službe, u skladu sa Statutom i drugim općim aktima.

Nadzorni odbor čine predsjednik i četiri člana.

Za članove Nadzornog odbora ne mogu se kandidirati članovi Skupštine HPK, članovi Upravnog odbora HPK i Predsjednik HPK.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od četiri godine.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština tajnim glasovanjem na svojoj sjednici nakon provedenog postupka kandidiranja.

Pravo glasa na izborima za Nadzorni odbor Hrvatske poljoprivredne komore imaju svi članovi prisutni na Skupštini Hrvatske poljoprivredne komore sukladno Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori i Statutu Komore.

Pravo biti birani u Nadzorni odbor HPK imaju svi prihvaćeni kandidati od strane Izbornog povjerenstva, koji su ispunili sve uvjete kandidiranja koji su određeni Pravilnikom za provođenje izbora Hrvatske poljoprivredne komore.

Kandidati moraju dostaviti sljedeće:

  • Prijedlog kandidature (skenirano) dostavlja se elektroničkim putem na e-mail clanstvo@komora.hr s naznakom „za Povjerenstvo za provođenje izbora za Nadzorni odbor Hrvatske poljoprivredne komore  – prijedlog kandidature“  i to na obrascu i u roku određenom od strane povjerenstva.

Obrazac – prijedlog kandidature za člana NO  – Obrazac-prijedlog kandidature za člana NO_06052022

Uz prijedlog iz stavka 1. ovoga članka obvezno se dostavlja i:

  • Životopis kandidata – javno
  • Izjava o nekažnjavanju – nije javno
  • Potvrda porezne uprave da podnositelj prijave nema duga temeljem poreza i doprinosa – nije javno
  • Preslika osobne iskaznice – nije javno
  • Kandidati za članove Nadzornog odbora trebaju imati osnovno znanje iz područja ekonomije/računovodstva ili imati prethodno iskustvo u obavljanju nadzora materijalno-financijskog poslovanja ili sudjelovanja u radu Nadzornog odbora drugih organizacija – obavezno navesti u Životopisu.

Obrazac – životopis kandidata za člana NO – Obrazac-2-Zivotopis-kandidata za člana NO_06052022

Obrazac – Izjava o nekažnjavanju (ne treba ovjera javnog bilježnika) – Obrazac-Izjava o nekažnjavanju

 

Rokovi za izbor u Nadzorni odbor HPK:

Prijava kandidatura za Nadzorni odbor HPK  11.05. – 22.05.2022. do 23.59 sati,

Objava prihvaćenih kandidatura za  Nadzorni odbor HPK – 24.05.2022.,

Rok za prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja – 25.05.2022. do 12.00 sati,

Objava kandidatura – konačna lista – 27.05.2022.