Tražene mjere od strane Copa Cogeca-e

Objavljeno: 17.04.2020.

Poštovani,

u Informativna bilješka-pregled mjera možete vidjeti tablicu s pregledom mjera koje traži svaka radna skupina Copa Cogeca-e i mjera koje se trenutno raspravljaju na svakoj radnoj skupini.