ZAKLJUČCI HPK SA 2. sjednice UPRAVNOG ODBORA HPK

Objavljeno: 11.05.2022.

Na 2. sjednici Upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore, koja se održala u ponedjeljak 9. svibnja 2022. godine. Upravni odbor je donio sljedeće odluke:

  1. Da povijesna prava ostaju proizvođačima koji se bave stočarskom proizvodnjom po kojoj su ta povijesna prava stekli, a gospodarstvima koja nisu zadržala stočarsku proizvodnju treba onemogućiti u daljnjem primanju potpora po osnovi povijesnih prava, za što Ministarstvo poljoprivrede može tražiti izuzeće od Uredbe ukoliko Uredbom to nije dopušteno.
  2. Slažemo se sa primjenom članka 17. Uredbe o utvrđivanju pravila o potpori za određivanjem gornje granice (100.000 eura) i postupnim smanjivanjem plaćanja uz dodatnih 50 ha po svakom zaposlenom na MIBPG.
  3. Aktivni poljoprivrednik – „pravi poljoprivrednik“ – da se u preambuli Zakona u poljoprivredi ugradi jasna definicija aktivnog (pravog) poljoprivrednika: Pravi poljoprivrednik je onaj tko je upisan u Upisnik PG, ekonomske vrijednosti iznad SO 3000 eura, sa zaposlenom minimalno jednom osobom na puno radno vrijeme te je upisan u RPO.

Izravna potpora, IAKS mjere i ostale investicijske potpore trebaju se isplaćivati definiranim pravim poljoprivrednicima.

  1. Mjera 7 mora se financirati iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, iz ciljeva Sporazuma o partnerstvu između RH i EU za smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti Ministarstva regionalnog razvoja i ostalih kohezijskih fondova. Mjera 7 se treba isključiti iz Programa ruralnog razvoja.
  2. Mjera 8 ne može se financirati uz Programa ruralnog razvoja. Iz razloga što Hrvatske šume mogu prodavati drvnu masu po tržnim cijenama i iz profita se može financirati infrastruktura i ostale potrebe u šumarskom sektoru.
  3. Sredstva iz Mjera 7 i 8 neophodno je preusmjeriti u Mjeru 4 i 6 na poticanje i jačanje poljoprivredne proizvodnje.

Hrvatska poljoprivredna komora je spremna za partnerski dijalog na dobrobit svih pravih poljoprivrednih proizvođača.