UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor čini predsjednik Komore i predsjednici županijskih komora (prema Statutu Hrvatske poljoprivredne komore NN 34/13).

Članovi Upravnog odbora biraju se na mandat od 4 godine.

Članovi upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore su:

1 Ana Banja
2 Antun Vrakić
3 Juraj Čiček
4 Mato Brlošić
5 Miško Šklempe
6 Mladen Jakopović
7 Slavko Šare
8 Stjepan Horvat
9 Stjepan Živković
10 Zvonimir Širjan