SUD ČASTI

 

(1) Pri Komori osniva se i djeluje Sud časti.

(2) Sud časti brine se o razvitku, ugledu i jačanju dobrih poslovnih običaja članova Komore.

(3) Sud časti Komore čini 5 članova.

(4) Predsjednika i članove Suda časti bira Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

(5) Konstituirajuću sjednicu Suda časti saziva predsjednik Komore, gdje se donosi Poslovnik o radu Suda časti.

(6) Sud časti neposredno odgovara Skupštini Komore kojoj je predsjednik Suda časti podnosi izvješće o radu.

(7) Članstvo u Sudu časti isključuje mogućnost članstva u Upravnom odboru, Nadzornom odboru i stalnoj arbitraži.

(8) Članovi Suda časti biraju se na mandat od 4 godine.

(9) Članovi suda časti mogu biti samo članovi Skupštine.