PREDSJEDNIŠTVO KOMORE

Predsjedništvo Komore čine:

– predsjednik Komore, koji je ujedno i Predsjednik Predsjedništva

– tri člana Predsjedništva koje biraju članovi Skupštine Komore za svoju regiju

– zamjenici Predsjednika Komore

 

Predsjedništvo:

– provodi odluke i zaključke Upravnog odbora

– koordinira rad Upravnog odbora i predlaže odluke/zaključke

Članovi Predsjedništva su:

Mladen Jakopović – predsjednik HPK
Mato Mihić – zamjenik predsjednika HPK (Statut HPK, čl. 17, st. 6)
Zvonimir Širjan – Središnja Hrvatska
Antun Vrakić – Istočna Hrvatska
Damir Pernar – Južna Hrvatska