PREDSJEDNIŠTVO KOMORE

Predsjedništvo Komore čine:

– predsjednik Komore, koji je ujedno i Predsjednik Predsjedništva

– tri člana Predsjedništva su regionalni predsjednici, koje biraju članovi Glavne skupštine

 

Komore svaki za svoju regiju, između izabranih predsjednika županijskih komora

– jedan član Upravnog odbora kojeg imenuje predsjednik Komore.

Svi članovi predsjedništva po svojoj funkciji su i potpredsjednici Komore.

 

Predsjedništvo:

– provodi odluke i zaključke Upravnog odbora

– koordinira rad Upravnog odbora i predlaže odluke/zaključke

– razmatra i koordinira radom Odbora.

 

Sjednice Predsjedništva Komore održavaju se najmanje jednom u dva mjeseca.

Rad Predsjedništva uređuje se Poslovnikom o radu Predsjedništva.