NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor čine:  Mirna Farkaš Salamon – grad Zagreb, Drago Laća-Šibensko-kninska županija, Damir Lović- Brodsko posavska županija te Dario Paulišić – Istarska županija.