NACRT PROGRAMA POTPORE MALIM MLJEKARAMA ZA NADOKNADU TROŠKOVA SABIRANJA MLIJEKA OD 2024.-2026. GODINE

NACRT PROGRAMA POTPORE MALIM MLJEKARAMA ZA NADOKNADU TROŠKOVA SABIRANJA MLIJEKA OD 2024.-2026. GODINE

Od 2021. godine je na svjetskom tržištu zabilježen stalan rast cijene nafte što se odrazilo na povećanje cijene svih naftnih derivata. S početkom ruske agresije na Ukrajinu 2022. godine stanje na tržištu energenata je dodatno otežano te je u Republici. . .

Saznajte više →