HPK sudjelovala na velikoj konferenciji ‘Operativne skupine EIP-AGRI: Inovacija u praksi’

HPK sudjelovala na velikoj konferenciji ‘Operativne skupine EIP-AGRI: Inovacija u praksi’

U Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU od 2023.-2027., projekti operativnih skupina (OG) i dalje su ključni alat za inovacije i razmjenu znanja. Do prosinca 2023. u bazi podataka Europske komisije prijavljeno je više od 3.400 takvih projekata, a očekuje se da. . .

Saznajte više →