Potrebno je više educirati građane kako da postanu što aktivniju u biogospodarstvu

Potrebno je više educirati građane kako da postanu što aktivniju u biogospodarstvu

Hrvatska poljoprivredna komora i Agronomski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu projekta BIOECO-UP, održali su radionicu kroz koju su prezentirali brojna iskustva iz prakse kako je moguće osnažiti građana da postanu aktivni u biogospodarstvu. Na radionici su sudionici imali priliku. . .

Saznajte više →