Sjednica odbora za poljoprivredu o “Potencijalima biomase iz poljoprivrede i šumarstva u Republici Hrvatskoj”

Objavljeno: 22.03.2019.

Globalni napori u sprječavanju klimatskih promjena pretočeni u Pariški sporazum pripisuju velika očekivanja od biomase – jedinom obnovljivom izvoru energije kojeg je moguće uzgojiti, ali i sirovini koja može napraviti tranziciju u niskougljično društvo, neovisno o fosilnim izvorima.  U energetici, biomasa se promatra kao obnovljivo gorivo za energetske procese i to „biorazgradivi dio proizvoda, otpada i ostataka biološkog podrijetla iz poljoprivrede (uključujući tvari biljnoga i životinjskoga podrijetla), šumarstva i srodnih proizvodnih djelatnosti, uključujući ribarstvo i akvakulturu, kao i biorazgradivi dio industrijskoga i komunalnoga otpada. Biomasi se pripisuje najveći socioekonomski utjecaj na ruralni razvoj u smislu povećanja osobnog dohotka ruralnog stanovništva i zapošljavanja te korištenja prirodnih resursa na održivi način. Istovremeno, korištenje biomase potiče razvoj i dodatnih djelatnosti u mjestima gdje ona nastaje.

Potencijal poljoprivredne biomase u Republici Hrvatskoj i perspektive njenog udjela u Energetskoj strategiji, mogućnosti povezivanja šumarstva i drvne industrije s poljoprivredom u korištenju ostataka poljoprivredne proizvodnje, usklađivanje potražnje za biomasom sa postojećim subjektima agro-sektora i poduzimanje aktivnosti na nacionalnoj razini biti će predmet rasprave između predstavnika Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva  zaštite okoliša i energetike, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Udruge općina u Republici Hrvatskoj, Hrvatske udruge mladih poljoprivrednika, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatskih šuma, Energetskog instituta Hrvoje Požar, CROBIOM-a, HEP ESCO, HROTE, SIMORA, LAG-ova, poljoprivrednih proizvođača i ostalih zainteresiranih.

Na sjednici će biti predstavljen Projekt uP_running „Održivo korištenje drvne biomase iz poljoprivrednih rezidbenih ostataka i uklonjenih nasada“ financiran iz Programa za istraživanje i inovacije, Obzor 2020 i primjeri dobrih praksi korištenja biomase iz poljoprivrede.

Vijest preuzeta s: https://www.sabor.hr/hr/press/66-tematska-sjednica-odbora-za-poljoprivredu