Sektor peradarstva zatražio dodane mjere pomoći kako bi proizvodnja u RH opstala

Objavljeno: 10.01.2023.

Odbor za peradarstvo Hrvatske poljoprivredne komore održao je u ponedjeljak 9. siječnja 2023. godine sastanak sa ministricom poljoprivrede Marijom Vučković na kojem su ponovili kako su za ovaj izuzetno važni sektor hrvatske proizvodnje i dalje ogroman problem visoki ulazni troškovi energije, hrane te da postoji potreba za dodatnim mjerama u okviru dobrobiti životinja kao i otvaranje posebne sektorske mjere 4.1.1. namijenjene isključivo sektoru peradarstva. Među ostalim ponovo je zatražena pomoć oko naređenih mjera protiv Newcastle bolesti.

 „Proizvođači su ukazali kako je cijena hrane za perad narasla čak 40 posto, a ista se izvozi i onda uvozi po daleko većoj cijeni. Veliki problem za proizvođače je i nedostatak poljoprivrednog zemljišta s kojim raspolažu peradari. Zatražili smo veću kontrolu i smanjenje izvoza kukuruza u cilju zaštite nacionalnih interesa. Kombinacija rasta ograničenja cijena i visokih ulaznih troškova narušava stanje u sektoru, a ogroman je problem i nekontroliran uvoz koji je između ostalog uzrokovan ukidanjem kvota s Ukrajinom“, izjavio je nakon sastanak predsjednik Odbora za peradarstvo Dražen Čurila.

 Kako je istaknuto na sastanku pojedini proizvođači su dobili ogromne račune za grijanje na plin, a prema informacija Odbora pojedinim proizvođačima je račun skočio sa 20.000 na 200.000 kuna. Proizvođači okupljeni u Odbor su na sastanku naglasili kako je problem što se za proizvodnju peradi koristi najviše energije kako bi se osigurala odgovarajuća temperatura tijekom proizvodnje. Cijela situacija je rezultirala stagnacijom rasta sektora, odnosno proizvodnje peradarskog mesa i jaja što se održava i na stanje na tržištu. Među ostalim peradari su upozorili i na problem postavljanja solarnih panela, jer projekti traju predugo od ishodovanja same dozvole do implementacije, što same proizvođače odbija od ulaganja te se u konačnici ne prijavljuju na natječaje. Zato su zatražili da se pronađu modeli da se cijeli proces pojednostavi te da se za ove projekte uklone brojne administrativne barijere.

Obzirom da u proteklih pet godina nije bilo natječaja za peradare kroz program Ruralnog razvoja (osim za konverziju kaveza u alternativne sustave kod nesilica), peradari su nadležne u Ministarstvu poljoprivrede zamolili da se raspiše posebni sektorski natječaj za peradarstvo, kako bi povećali konkurentnost u cijelom lancu peradarske proizvodnje jer su ima investicije važne posebice jer je potrebno da ojačaju sve karike proizvodnje, od valionica do prerade, ističu u HPK.

„Peradarska proizvodnja započinje u valionicama koje je potrebno osuvremeniti. Valionice su zapravo reprodukcijski centri i veoma je bitno kakvi jednodnevni pilići iz njih izlaze jer tu sve počinje. Vrhunske rezultate u cjelokupnom peradarstvu možemo postići samo sa najkvalitetnijim pilićima, a oni se mogu proizvesti samo sa najsuvremenijom tehnologijom. Potrebno je investirati i u proizvodne objekte“, kaže Dražen Čurila.

U HPK ističu kako do sada nije bilo sektorskog natječaja u peradarstvu pa su se proizvođači peradi morali natjecati s ostalim sektorima koji su na raspisanim natječajima bili valorizirani sa većim brojem bodova. Puno proizvođača peradi je ostalo ispod crte za dodjelu sredstava i te investicije su ostale nerealizirane.

U HPK ističu kako projekti postoje, ali potrebno je raspisati sektorski natječaj za ulaganje u izgradnju/obnovu peradarskih farmi kako bi se projekti za koje je utrošeno puno novaca mogli realizirati. Pritom je kod raspisivanja natječaja potrebno voditi računa da se uvrste sve vrste peradi poput rasplodnih nesilica, purana i slično.

Među brojnim problemima na sastanku je istaknut i problem nedostatka radne snage koji je postao jako izražen te se proizvođači peradi okreću sve većoj automatizaciji i nabavi strojeva zbog čega je važno da se raspiše posebna natječaj i za nabavu mehanizacije kako bi se mogli obavljati svakodnevni poslovi na farmama.

Na sastanku su isto tako naglasili kako se naređena mjera protiv Newcastelska bolest peradi i dalje ne financira,što uzrokuje velike probleme proizvođačima te je za istu potrebna pomoć barem u dijelu veterinarskih usluga odnosno vremenskog smanjenja naplate sa sat vremena na pola sata.

Kada je riječ o dobrobit životinja Odbor za peradarstvo smatra kako bi u njih trebalo uvrstiti pilenke te druge vrste peradi (patke). Za spomenute sektorske mjere i natječaje te dobrobit životinja najavljeno je održavanje dodatnih konzultacija sa nadležnima kako bi se uskladili zahtjevi i razmotrile sve mogućnosti koje su na raspolaganju da se spomenuti zahtjevi ispune te končano pomogne sektoru da se ne nastavi urušavati pod pritiskom svih novonastalih problema u proteklih nekoliko godina.