Sastanak vezan uz dobrobit životinja

Objavljeno: 27.08.2019.

Na inicijativu članova Odbora za tovno govedarstvo pri HPK, u Ministarstvu poljoprivrede, 26. kolovoza 2019., održan je sastanak ne temu dobrobiti životinja. Članovi Odbora su predstavnicima Ministarstva poljoprivrede iznijeli problematiku s kojom se na terenu susreću, a tiče se dobrobiti životinja i s tim povezano; dobrovoljnog označavanja, deklariranja, povijesnih prava i cijena na tržištu. Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je prisutne o planu označavanja ‘naše domaće’ čije bi korištenje trebalo krenuti od 1. prosinca 2019. godine.  Vezano uz deklariranje proizvoda, proizvođači su se složili kako je ključno transparentno i točno deklariranje proizvoda te da je nužno primjenjivati Pravilnike i  Zakone koji osiguravaju ‘red na tržištu’. Ministarstvo poljoprivrede proučava mjere po pitanju plana hranidbe životinja koja je lako primjenjiva mjera za sve stočarske sektore. Dogovoreni su daljnji koraci vezani uz spomenute teme te je iskazana potreba za daljnjim sastancima oko čega su se prisutni složili.