Sastanak u Ministarstvu vezan uz aktivnu tvar klorprofam

Objavljeno: 11.11.2019.

31. listopada na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede, kod pomoćnika ministrice, g. Krunoslava Karalića sastali su se hrvatski uzgajivači krumpira. Sastanak je iniciran od strane Odbora za povrtlarstvo i krumpir u HPK a tema zbog koje su se navedeni sastali tiče se aktivne tvari klorprofam odnosno neproduljenje odobrenja aktivne tvari klorprofam, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća prema kojem države članice oduzimaju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju klorprofam kao aktivnu tvar najkasnije do 8. siječnja 2020. (čl.3 Uredbe).   Raspravljajući o mogućnostima rješenja ovog problema na sastanku je zaključeno sljedeće:

  • Ministarstvo poljoprivrede će od Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju tražiti analizu broja projekata i iznose dobivenih sredstava proizvođača krumpira,
  • Ministarstvo poljoprivrede će istražiti registrirana sredstva u Njemačkoj kontaktirajući njihove vlasnike,
  • Odbor za povrtlarstvo i krumpir (Udruga proizvođača krumpira) napisat će analizu (potencijalni broj korisnika, iznos alokacije za rekonstrukciju/obnovu skladišnih objekata) i dostaviti ju Ministarstvu poljoprivrede.