Prvi Zajednički odbor za suradnju u području poljoprivrede između Republike Hrvatske i Države Izraela.

Objavljeno: 19.07.2021.

Prvi zajednički odbor za suradnju između Republike Hrvatske i Države Izrael održan je 19.07.2021. godine.

Od Hrvatskih predstavnika sudjelovali su:

Anita Sever-Koren, Ravnateljica Uprave za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju – predsjednica hrvatske strane Zajedničkog odbora

Vesna Bulić, Viši savjetnik – specijalist, Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane

Nikša Barišić, Voditelj Međunarodne prometne službe, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane

Siniša Hrgović, Viši savjetnik – specijalist, Uprava za profesionalnu potporu i razvoj poljoprivrede i ribarstva

Ivica Delić, Voditelj sektora za fitosanitarnu politiku, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište

Tajana Radić, Voditeljica Odjela za poljoprivrednu politiku, inovacije i međunarodne odnose, Hrvatska poljoprivredna komora

Igor Kreitmeyer, Ravnatelj, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Tomislav Vinković, Profesor, Agrobiotehnički fakultet Osijek

Zoran Grgić, professor, Agronomski fakultet, Zagreb

Neke od glavnih tema su bila razmjena iskustva u učinkovitim modelima povezivanja postojećih baza podataka i nadogradnji, kao i održavanje baza podataka za praćenje i poboljšanje proizvodne tehnologije (veza s daljinskom i preciznom poljoprivredom).

Povezivanje banke biljnih gena i početnih projekata istraživanja klimatskih promjena s uzgojnim aktivnostima radi prilagođavanja usjeva klimatskim promjenama. Ekološka poljoprivreda, prilagodba klimatskim promjenama, poboljšanje i praćenje biološke raznolikosti.

Dizajn praktičnih modela i rješenja za različite agroekološke uvjete i proizvodnju.

Razmjena iskustava u povrtlarstvu (smanjenje proizvodnih troškova i povećanje prinosa).

Konkurentno uzgajanje slatkovodne ribe – čimbenici ograničenja i mogući razvoj modela za konkurentno uzgoj ribe.