PROPUSNICA – KOME JE POTREBNA?

Objavljeno: 27.03.2020.

Propusnica – za poljoprivrednike registrirane kao:

  • samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: SOPG) temeljem Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/18),
  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: OPG) temeljem Zakon o OPG – u (Narodne novine, br. 28/28, 52/18)
  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: OPG) temeljem Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, br. 30/15)
  • obrti temeljem Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 143/13, 127/19)

Kome je potrebna?

Vezano uz priopćenje Ministarstva poljoprivrede o izdavanju propusnica poljoprivrednicima daje se tumačenje:

Propusnica koju izdaju službenici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva nije potrebna poljoprivrednim proizvođačima koji ne napuštaju mjesto prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.

Odgovorne osobe u pravnoj osobi koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (trgovačka društva, zadruge) izdaju objavljenu Propusnicu (niže u tekstu) Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za svoje zaposlenike.

Poljoprivrednici registrirani kao obrti imaju pravo izdati Propusnicu (niže u tekstu) Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske s potpisom nositelja sebi i zaposlenicima (ako ih imaju) uz predočenje obrtnice iz Obrtnog registra.

Poljoprivrednici registrirani kao SOPG i OPG imaju pravo izdati Propusnicu (niže u tekstu) Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske s potpisom nositelja sebi, članovima (ako ih imaju) i zaposlenicima (ako ih imaju) uz predočenje Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika/ Upisniku OPG –a.

Izgled objavljene Propusnice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (izvor: NN 35/2020; Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj):

 Osobe koje nisu nositelji niti članovi SOPG i OPG-a ne mogu dobiti Propusnicu po osnovi obavljanja poljoprivrednih radova, izuzev pčelara koji su u evidenciji pčelara Hrvatskog pčelarskog saveza i posjednika domaćih životinja koji su upisani u Registar farmi (JRDŽ).

Pčelari i posjednici domaćih životinja mogu podnijeti Zahtjev za izdavanje propusnice Ministarstvu poljoprivrede, koji je dostupan na linku:

https://www.savjetodavna.hr/propusnice/

Građanima Republike Hrvatske za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti na poljoprivrednim resursima koji se nalaze izvan teritorija RH, službenici Ministarstva poljoprivrede ne izdaju Propusnice. U tim slučajevima potrebno se obratiti Stožerima civilne zaštite i Ravnateljstvu policije.

Sve do sada izdane Propusnice su važeće. Ne treba ponovno podnositi Zahtjev.