Pozivamo poljoprivrednike da u prosincu biraju svoje predstavnike u skupštini HPK

Objavljeno: 26.11.2021.

Hrvatska poljoprivredna komora započela je izborni proces za sva tijela krovnog udruženja hrvatskih poljoprivrednika, budući da uskoro ističe mandat članovima skupštine HPK, predsjedniku HPK i drugim tijelima, te će se tijekom prosinca-siječnja održati izbori za članove Skupštine, predsjednika i sva ostala tijela HPK.

„Ovim putem pozivamo sve poljoprivredne proizvođače, koji su po Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, članovi našeg krovnog udruženja, da se uključe u izborni proces i da kroz izbore biraju svoje predstavnike kako bi imali reprezentativnost, te svi zajedno u idućem sazivu skupštine i svih tijela HPK, utjecali na buduće procese, koji nas čekaju kroz novu Zajedničku poljoprivrednu politiku EU. Pred nama su izazovna vremena što nas još više obvezuje i stavlja veliku odgovornost da maksimalno pokažemo snagu izboriti se za boljitak hrvatske poljoprivrede“, izjavio je Mladen Jakopović predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore.

U HPK napominju kako pravo glasa na izborima imaju svi OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te svi evidentirani dobrovoljni članovi, odnosno oni koji su potpisali izjavu o članstvu HPK. Pravilnik o izborima će potvrditi Upravni odbor HPK nakon što se utvrdi konačni broj svih članova – dobrovoljnih i obveznih. Trenutno skupština HPK ima 32 člana koji su teritorijalno raspoređeni.

„Očekujemo da ćemo ubrzo dobiti popis upisanih od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te objaviti izmjene Statuta u Narodnim novinama te bi s tim datumom zatvorili listu glasača. Svi OPG-i mogu na stranicama HPK (www.komora.hr), provjeriti svoj status odnosno imaju li pravo glasa. Na stranicama www.komora.hr postoji Opcija „Provjeri članstvo“ i sa svojim MIBPG se to može provjeriti ili upitom na mail clanstvo@komora.hr, objašnjavaju u HPK.

U HPK ističu kako će rokovi za podnošenje kandidature te svi ostali rokovi bit će objavljeni na web stranici komore. Potencijalni kandidati za skupštinu moraju skupiti 15 potpisa iz svoje županije, moraju imati evidentiranu plaćenu članarinu na dan podnošenja kandidature (koja iznosi 72 kune godišnje), te trebaju dostaviti  popunjene obrasce i druge dokumente, koje je odredilo Povjerenstvo za provođenje izbora. Svi rokovi, obrasci i traženi dokumenti bit će objavljeni, također na stranicama Hrvatske poljoprivredne komore.

Nadalje, prema važećim pravilima predsjednika HPK imenuje i razrješuje Skupština iz redova članova Komore. Za predsjednika HPK se može kandidirati bilo koji član Komore, koji će u određenim rokovima, koje će propisati Pravilnik o provođenju izbora, dostaviti sve potrebne dokumente i obrasce. Sve izborne radnje će također biti objavljen na web stranici HPK u Pravilniku o provođenju izbora.

U HPK naglašavaju kako svaka županija bira predstavnike u skupštini Komore proporcionalno broj članova Komore u toj županiji, na način da na svakih započetih 1000 članova ta županija ima pravo na jednog predstavnika u Skupštini.  Glasači će birati kandidate u svojim županijama. Skupština se formira od delegata koji se biraju proporcionalno broju članova u svakoj županiji, a broj delegata po županijama će se znati nakon što HPK dobije popis upisanih u Upisnik OPG-ova i evidentiranih dobrovoljnih članova HPK.

„Ovo će biti prvi izbori koji će se odvijati on-line. Izbori će se provoditi putem platforme koja koristi napredno softversko rješenje za provedbu različitih glasovanja putem online. Tako će se riješiti problem slabog odaziva na izbore i štedi se na vremenu. Ova platforma je sigurna, transparentna, ekonomična i ekološki prihvatljiva i vrlo jednostavna za korištenje. Svaki član HPK putem svoje mail adrese ima mogućnost glasovati za svoje kandidate. Nakon što istekne vrijeme za glasovanje, platforma će biti zaključana te će se rezultati vidjeti u roku od nekoliko minuta. Glasački listići su elektronski i brojanje istih odvija se automatski u sustavu. Raduje nas što smo prva komora koja će u Hrvatskoj na ovaj način provesti izbore te što dokazujemo našu spremnost prema digitalizacije poljoprivrede i kroz ovaj vidi procedura, zaključuje predsjednik HPK Mladen Jakopović.