POZIV ZA SUDJELOVANJE NA OKRUGLOM STOLU „POJEO VUK MAGARE“

Objavljeno: 03.04.2024.

Odbor za krše pašnjake Hrvatske poljoprivredne komore i Savez uzgajivača mesnih pasmina goveda organizatori su okruglog stola pod nazivom „Pojeo vuk magare“  koji će se održati u sklopu 25. Proljetnog  međunarodnog bjelovarskog sajma.

 

Okrugli stol održat će se u Gudovcu,

11.travnja 2024., u 14.00, u glavnoj administrativnoj dvorani na 1. katu.

Teme su “Štete poljoprivrednika uslijed napada vukova”.  Sudionici okruglog stola biti će poljoprivrednici, stručnjaci iz Ministarstva gospodarstva i održivosti i Ministarstva poljoprivrede te Hrvatskih šuma.

Rast populacije vukova i drugih divljih zaštićenih zvijeri u Europi i u Hrvatskoj  je postala ogromna prijetnja zbog čega se među poljoprivrednicima javljaju sve snažnije tenzije i zahtjevi da se nešto promjeni i zaštiti njihova stoka i djelatnost kojom se bave. Populacija divljih zvijeri se u prirodi oporavila i povećali su svoju brojnost, a to su omogućile stroge zakonske regulative kao što je Direktiva o staništima EU, Bernska konvencija i druge koje daju zaštitu najugroženijim vrstama i zabranjuju njihovo hvatanje i ubijanje. Omogućilo je to da se pojave i na lokalitetima na kojima su bili istrijebljeni. Naši stočari, u slabo razvijenim i nenaseljenim dijelovima Hrvatske, svakodnevno se suočavaju s napadima divljih zvijeri na stoku i čini sve veću štetu našim poljoprivrednicima.

Stav HPK je da je populacija divljih životinja u Hrvatskoj izuzetno stabilna, imamo i mapu te ozbiljno treba razmisliti o odstrelu određenog broja takvih životinja kako bi se prevenirali napadi na stoku, koje je inače u Hrvatskoj sve manje. Moramo zaštiti naše proizvođače na ruralnim područjima od ovakvih napada.

Ljubazno molimo da se prijavite putem sljedećeg linka: Registracija