Poziv – Kandidiranje za predsjednika Odbora HPK

Objavljeno: 05.07.2022.

Sukladno Pravilniku o Odborima Hrvatske poljoprivredne komore

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u proces kandidature za predsjednika pojedinog Stručnog/sektorskog Odbora HPK.

Iskaz interesa za predsjednika odbora podnosi se putem digitalnog obrasca u periodu od 06. srpnja do 10. srpnja 2022. godine (5 dana).

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave za iskaz interesa neće se prihvaćati.

Digitalni obrazac za prijavu za predsjednika pojedinog Stručnog/sektorskog Odbora HPK:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXdh8yxO7PRJ1Qd_h6wd86zgyPFM8kb8nzVvnMAjGyvmuu4Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Kandidat za predsjednika odbora može biti osoba koja je iskazala interes za sudjelovanjem u radu odbora i zadovoljava uvjete iskaza interesa, te je podmirila obveze plaćanja članarine za prethodnu i tekuću godinu.

Predsjednika Odbora biraju članovi Odbora na konstituirajućoj sjednici sektorskog/stručnog Odbora između onih kandidata čije su kandidature za predsjednika Odbora prihvaćene sukladno zadovoljenim uvjetima iz članka 13, stavka 2 Pravilnika o Odborima. Predsjednik Odbora mora biti članom Komore.

Predsjednika Odbora biraju većinom glasova članovi Odbora na prvoj sjednici Odbora javnim glasanjem natpolovičnom većinom prisutnih članova. Glasanje se provodi fizičkim ili on-line dizanjem ruke za predloženog kandidata. Članovi Odbora mogu odlučiti da se za Predsjednika Odbora bira tajnim glasanjem putem papirnatog ili on-line glasačkog listića.

Nakon što je predsjednik izabran, može imenovati svog zamjenika koji mora biti član tog Odbora.

 

Ostale informacije o izborima za predsjednika Sektorskih/stručnih Odbora pratite putem naše web stranice i Vaše elektronske pošte.