Sastanak poljoprivrednih komora u Pragu

Objavljeno: 28.09.2018.

Predstavnici Nacionalnog vijeća poljoprivredne komore Poljske (KRIR), Mađarske poljoprivredne komore (NAK), Slovačke poljoprivredne i prehrambene komore (SPPK), Poljoprivredne komore Češke Republike (AK CR), Saveza udruga poljoprivrednih proizvođača u Rumunjskoj (LAPAR), Nacionalne udruge proizvođača žitarica Bugarske (NGPA), Poljoprivredne komore Litve (ZUR), te Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) ovaj tjedan su se sastali u Pragu kako bi raspravljali o sljedećim temama.

  • Reforma Zajedničke poljoprivredne politike nakon 2020. godine,
  • Trenutna situacija na poljoprivrednim tržištima,
  • Nepoštena trgovačka praksa,
  • Održiva poljoprivreda.

Predstavnici poljoprivrednih komora posebno su naglasili potrebu dodjele odgovarajuće omotnice u proračunu EU-a nakon 2020. godine i potrebu za pojednostavljenjem postojećih zakonskih akata. Bez jake omotnice nema jake poljoprivrede.

Poljoprivreda je unazad nekoliko godina pretrpjela teške krize zbog gubitka tržišta, pada cijena, klimatskih promjena i raznih epidemija. Situacija je pokazala kako financijska sredstva nisu dovoljna kako bi obranila sektor, a ovaj prijedlog Komisije ga dodatno ranjava. Poljoprivreda nije samo poljoprivreda, već utječe na građevinu, mehanizaciju, nove tehnologije i digitalizaciju, transport, trgovinu, zaštitu okoliša, istraživanja i inovacije, zaposlenost, zdravlje ljudi, nacionalnu sigurnost u ruralnim područjima i energetsku neovisnost. Svako umanjenje za poljoprivredu je ujedno umanjenje i za ostale sektore. Iz tog razloga proračun ne bi smio padati, posebice ukoliko se tome dodaju novi zahtjevi za ozelenjivanje i stres koji će poljoprivreda doživjeti u trenutku izlaska Velike Britanije iz Europske unije. Sve komore će raditi pritisak na predsjednike vlada da vrate poljoprivredu u fokus kao strateški sektor kojem se nikako ne smiju umanjiti financijska sredstva.

Na sastanku se također raspravljalo i o trenutnoj situaciji na tržištima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Zbog klimatskog ekstrema (velikih suša ili obilnih kiša) prinosi usjeva su slabiji što ima ozbiljan utjecaj na dohodak poljoprivrednika. Stoga je nužan bilo koji oblik financijske naknade za štetu uzrokovanu ekstremnim vremenskim uvjetima, te pravila koja dopuštaju državama članicama da djeluju dovoljno brzo i učinkovito kako bi mogli pomoći poljoprivrednicima.

Što se tiče tržišne situacije, niske cijene svinjetine ugrožavaju opstanak proizvođača svinja, koji se sada zbog nedostatka žitarica također trebaju nositi s rastućim cijenama krmne smjese. U kombinaciji s daljnjim širenjem epidemije afričke svinjske kuge i postupnim zatvaranjem trećih tržišta za europsku proizvodnju, predstavnici poljoprivrednih komora zemalja tražit će od Europske komisije da se što prije predloži rješenje u obliku paketa koji će biti namijenjen za pomoć uzgajivačima svinja, koji bi trebao uključivati i financijske i druge instrumente.

Također, povela se tema proizvodnje jaja u kaveznom uzgoju. Složili su se da nema razloga za obustavom proizvodnje jaja u kaveznom sustavu, jer taj oblik proizvodnje ima brojne prednosti ne samo za dobrobit i zdravlje životinja nego i za potrošače.

Raspravljalo se i o nepoštenoj trgovačkoj praksi u maloprodaji, zakonskim okvirima u pojedinim zemljama članicama i predstojećoj direktivi EU o borbi protiv nepoštene trgovačke prakse. Prijedlog Europske komisije dobar je preduvjet za suzbijanje zloupotrebe moći, ali popis zabranjenih nepoštenih praksi je prekratak i trebalo bi ga nadopuniti.

Na temu održive poljoprivrede, predstavnici su zauzeli stajalište da Zajednička poljoprivredna politika olakša uvjete za poljoprivrednike u svim dijelovima Europske unije i da europska poljoprivreda bude privlačnija za mlađu generaciju te konkurentna, a da istovremeno osigura održivo upravljanje prirodnim resursima. Zato, prema predstavnicima, budući strateški planovi Zajedničke poljoprivredne politike moraju između ostalog dati naglasak na preciznost i pametnu poljoprivredu koja će osigurati dodatnu zaradu poljoprivrednicima.

Nakon sastanka predloženo je da se postojeća suradnja poljoprivrednih komora, koja je krenula prije dvije godine, dodatno ojača kroz službenu platformu Inicijativa Triju mora kako bi se zajedničkim djelovanjem moglo više pomoći poljoprivrednicima istočne Europe.