PODSJETNIK – PLAĆANJE GODIŠNJE ČLANARINE ZA 2021. GODINU do 30.04.2022. godine.

Objavljeno: 07.04.2022.

Poštovani članovi,

Podsjećamo na plaćanje godišnje članarine za 2021. godinu.

Svi obavezni članovi (usklađeni OPG-0vi u Upisniku OPG-a na dan 31.12.2021. godine) su u zakonskoj obvezi plaćanja godišnje članarine temeljem članak 7 Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (Narodne novine 61/2018).

Članarina za 2021. godinu plaća se prema sljedećim podacima:

Žiro-račun Komore HR4123400091110427361 u PBZ

  • Platitelj: Ime i prezime, naziv OPG, obrta, tvrtke itd.
  • Primatelj: Hrvatska poljoprivredna komora, Ulica grada Vukovara 78, 10116 Zagreb
  • Iznos: 72 kn
  • Opis plaćanja: MIBPG – članarina HPK za 2021 – OBAVEZNO upisati MIBPG gospodarstva.
  • Poziv na broj: pozivni broj županiji-2021. – OBAVEZNO upisati. Npr.,  023-2021 ili 00-2021. (Šifre za poziv na broj: 00-Zagrebačka, 01-Grad Zagreb, 020 – Dubrovačko-neretvanska, 021 – Splitsko-dalmatinska, 022 – Šibensko-kninska, 023 – Zadarska, 031 – Osječko-baranjska, 032 – Vukovarsko-srijemska, 033 – Virovitičko-podravska, 034 – Požeško-slavonska, 035 – Brodsko-posavska, 040 – Međimurska, 042 – Varaždinska županija, 043 – Bjelovarsko-bilogorska, 044 – Sisačko-moslavačka, 047 – Karlovačka,048 – Koprivničko-križevačka, 049 – Krapinsko-zagorska, 051 – Primorsko-goranska, 052 – Istarska, 053 – Ličko-senjska županija.)

Članarina se plaća za gospodarstvo – „Jedan MIBPG-jedna članarina“.

Obavijest o plaćanju i podaci za plaćanje bili su poslani putem elektroničke pošte na e-mail gospodarstva.

Gospodarstva koja nemaju zabilježenu e-mail adresu poziv za plaćanje i podatke će dobiti putem pošte ili upitom na clanstvo@komora.hr ili na broj tel. 01/6109809

Krajnji rok za plaćanje članarine je 30.04.2022. godine. Ukoliko članarina ne bude plaćena do navedenog datuma Komora će biti prisiljena naplatu potraživanja provesti putem odvjetničkog ureda uz naplatu svih pripadajućih troškova u tom postupku.

 

ZAŠTO JE KOMORA VAŽNA ZA SVE POLJOPRIVREDNIKE?

Hrvatska poljoprivredna komora prema Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (NN 61/18) koji je na snazi od 19. srpnja 2018. godine predstavlja samostalnu, stručnu i poslovnu organizaciju kojoj je cilj promicati, zaštititi i zastupati interese članova Komore.

Članstvo u Komori obvezno je za sve poljoprivrednike upisane u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik OPG-ova) sukladno posebnom propisu kojim se propisuju način i uvjeti za upis u Upisnik OPG-ova. Obveznim članom poljoprivrednik postaje u trenutku upisa u Upisnik OPG-ova (Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, Narodne novine 29/2018).

Dobrovoljnim članovima Komore mogu biti sve ostale fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika sukladno posebnom propisu te druge fizičke i pravne osobe koje svojim radom mogu pridonijeti u obavljanju djelatnosti Komore, a nemaju obvezu upisa u Upisnik poljoprivrednika.

Članovima u Komori omogućen je pristup pravovremenih informacija s nacionalne ali i europske razine, što čini naše poljoprivrednike ravnopravnim s europskim. U današnje vrijeme puno je različitih informacija i njenih izvora što dovodi do zbunjivanja naših poljoprivrednika. Smatramo da se točnom i pravovremenom informacijom mogu spriječiti krive ili pokrenuti prave inicijative, dobre za naše poljoprivrednike i njihovu proizvodnju.

 

Komora brani stavove svih poljoprivrednika kojima je  domaća poljoprivredna proizvodnja, očuvanje ruralnih područja i opstojnost domaće proizvodnje od velike važnosti. Poticali smo i dalje ćemo poticati mlade da nađu svoje mjesto na hrvatskom tlu te da hrabro krenu ili nastave s poljoprivrednom proizvodnjom. Nema plodova bez ljudi, niti ljudi bez plodne zemlje. Hrvatska je itekako plodna i njeni resursi još su veliki.

Kako bi hrvatskim poljoprivrednicima olakšali artikuliranje njihovih potreba, Komora osniva stručne odbore koji okupljaju poljoprivrednike raznih sektora. Cilj HPK Odbora je okupiti poljoprivredne proizvođače koji žele aktivnije djelovati i svojim doprinosom utjecati na promjene na nacionalnoj i europskoj razini. Odbori održavaju sastanke i dogovaraju zajedničke stavove koje iznose prema domaćim i europskim institucijama. Na nacionalnoj razini članovi sudjeluju u Povjerenstvima, Savjetima i Odborima Ministarstva poljoprivrede te na sjednicama Saborskog odbora za poljoprivredu.

Komora je punopravna članica najvećeg europskog udruženja poljoprivrednika i poljoprivrednih zadruga, organizacije Copa-Cogeca, čime stječe pristup aktualnim europskim informacijama te ima mogućnost rješavanja svojih potreba na europskoj razini.

Kroz 40 različitih radnih skupina iznosi i prikuplja informacije te ih prenosi na ostale članove na nacionalnoj razini. Sudjelovanje na tim sastancima omogućuje poljoprivrednicima stjecanju šire slike o poljoprivrednoj politici EU. Također, članovi aktivno sudjeluju i na sastancima Grupa civilnog dijaloga (CDG Group) Europske komisije pred kojom također iznosimo mišljenja i tražimo objašnjenja ili pomoć. Jedino jasnim artikuliranjem potreba i pravovremenom intervencijom naš glas može odjeknuti na pravom mjestu. Iako smo mala država članica, pokazali smo da se na europskoj razini mogu pokrenuti promjene i u našu korist, no važno je biti i djelovati na ključnim mjestima.

Pratite poslovanje i aktivnosti Komore na webu, Facebooku i YouTube-u kako bi saznali sve najvažnije vijesti, popuste, informacije o radionicama, predavanjima i projektima.