Peradarski sektor traži jače kontrole uvoznog mesa te snažniju potpore države

Objavljeno: 17.02.2022.

Predsjednik Odbora za peradarstvo Hrvatske poljoprivredne komore, Dražen Čurila i potpredsjednica Božica Špoljar održali su sastanak s državnim tajnicima Ministarstva poljoprivrede Tugomirom Majdakom, Zdravkom Tušekom i Antom Mišurom. Peradari su na sastanku predložili mjere pomoći sektoru među kojima su financiranje cijepljenja protiv Newcastle bolesti, izmjene u dobrobiti životinja, uvrštavanje peradarstva u nove natječaje ruralnog razvoja, korištenje mjere 4.1.3, povećanje kvote plavog dizela, dodatne Covid potpore i smanjenje PDV-a za stajski gnoj sa 25 posto na 5 posto.

„Zatražili smo da se robnim proizvođačima financira naređena mjera cijepljenja protiv bolesti kuge peradi kako bi se, posebice u tovu mesa peradi, pokazalo proizvođačima da se o njima vodi računa s obzirom da se iz proračuna za peradarstvo izdvaja znatno manje novaca nego za ostale sektore. Kada je riječ o dobrobiti životinja odnosno mjeri 14 Programa ruralnog razvoja, zatražili smo da se stvari vrate na početak što se tiče peradarstva budući da nije uvršten nijedan novi prijedlog samo u sektoru peradarstva. Potrebno je uvrstiti realna poboljšanja dobrobiti koje peradari mogu postići (pogotovo za tovne piliće) te uvrstiti i druge vrste peradi -pilenke, patke i slično, izjavio je na sastanku predsjednik odbora za peradarstvo Dražen Čurila.

Domaći peradari od Ministarstva traže i da se peradari uvrste u nove natječaje ruralnog razvoja budući da osim promjene kaveza u alternativne sustave za držanje nesilica, zadnje 4 godine nije bilo natječaja za proizvođače peradi. Kako bi mogli investirati u proizvodnju i držati korak sa europskom konkurencijom potrebni su sektorski natječaji za izgradnju/rekonstrukciju objekata, automatizaciju/mehanizaciju, za preradu, za valionice, a važno je uključiti i rasplodne nesilice, priopćeno je iz HPK. Među zahtjevima peradara je i da im se omogući korištenje mjere 4.1.3 – oko obnovljivih izvora energije, te da im se osigura povećanje kvote plavog dizela početkom godine kao i ostalim sektorima.

„Peradari smatraju kako je potrebno pojačati i službene kontrole veterinarske inspekcije te izjednačiti nivo rizika kod domaćih proizvođača, s onim koja predstavljaju skladišta kroz koja ulazi uvozna roba, odnosno potrebno je omogućiti izvješće koliko je bilo nadzora kod domaćih proizvođača mesa i jaja peradi, a koliko se isto kontroliralo u skladištima koja su registrirana za uvoznu robu, istaknuo je Dražen Čurila.

Kako bi se peradarski sektor mogao nositi sa sve snažnijom uvoznom konkurencijom, posebice u vrijeme pandemije Covida 19, potrebno je vidjeti koliko je peradara do sada koristilo sredstva za Covid potpore te krenuti u izradu novog programa. Jedan od stvari koje bi olakšale poslovanje sektora je i to da PDV na stajski gnoj koji je trenutno 25 posto bude smanjen na 5 posto kao kod ostalog repromaterijala u poljoprivredi, zaključak je Odbora peradara HPK.

Državni tajnici Ministarstva poljoprivrede složili su se da je potrebna pomoć peradarskom sektoru te će nakon internih konzultacija predložiti mjere pomoći, a iste se mogu očekivati sredinom ožujka.