Održana prva radionica u sklopu projekta Bioeco-up

Objavljeno: 02.03.2024.

Hrvatska poljoprivredna komora održala je 01.03.2024. godine prvu radionicu u sklopu projekta Bioeco-up koji je financiran sredstvima Europske komisije Interreg CENTRAL EUROPE, koja se održala u sklopu Aktivnosti 2.2 – Osnaživanje građana za proizvodnju vlastitih bio proizvoda.

Cilj ove radionice je osnažiti građane da postanu aktivni sudionici u biogospodarstvu te da postanu proizvođači, a ne samo potrošači. Radionica se održala u suradnji s projektnim partnerima iz 8 zemalja i 10 regija te je obuhvatila teme dizajniranja novih kružnih lanaca vrijednosti za bioekonomiju i utjecaja na transformaciju ponašanja potrošača.

Tema ove radionice je iskoristivost i mogućnost korištenja ljuski od jaja od koje smo radili uskrsna jaja sa sjemenkama, piling za lice i gnojivo za prihranu bilja.

Radionicu je održala Ines Dundović vlasnica Veggie d.o.o. na svome imanju.