Održana konstituirajuća sjednica Odbora za privatne šume

Objavljeno: 12.02.2020.

U ponedjeljak, 31. siječnja 2020. godine, održana je 1. konstituirajuća sjednica Odbora za privatne šume, Hrvatske poljoprivredne komore.

Za predsjednika Odbora za privatne šume odabran je g. Robert Sambolek, a za potpredsjednicu Odbora g. Marko Šašek. Ostali Članovi Odbora su: Miljenko Županić , Milan Oršanić, Silvija Zec, Krešimir Krapinac.

Odbor će osobito raspravljati o stanju privatnih šuma U Republici Hrvatskoj, politikama koje utječu na taj segment i na Europskoj razini. Prilikom donošenja novih zakonodavnih dokumenata o privatnim šumama na nacionalnoj i europskoj razini, daje prijedloge i mišljenja vezano za iste.