Održan odbor za ruralni razvoj Copa – Cogeca

Objavljeno: 12.07.2021.

30. lipnja pokrenula je komunikaciju o dugoročnoj viziji ruralnih područja. Potpredsjednik Šuica (demokracija i demografija), povjerenik Ferreira (kohezija i reforme) i povjerenik Wojciechowski (poljoprivreda) odgovorni su za ovu inicijativu. Smanjenje i starenje stanovništva, erozija ruralne infrastrukture, pristup zdravstvenoj zaštiti, socijalnim uslugama i obrazovanju, kao i poštanskim i bankarskim uslugama, među izazovima su s kojima se susreće. Mnogi smatraju da su uloga i važnost ruralnih područja podcijenjeni i nedovoljno nagrađeni. Cilj komunikacije je utvrditi sredstva za poboljšanje ruralne kvalitete života, postići uravnotežen teritorijalni razvoj i
potaknuti gospodarski rast u ruralnim područjima, istodobno uvažavajući razlike među spolovima.

Identificira područja djelovanja prema jačim, povezanim, elastičnim i prosperitetnim ruralnim područjima i zajednicama. Ruralni pakt mobilizirat će javne vlasti i dionike da djeluju prema potrebama i težnjama seoskih stanovnika. Prateći ruralni akcijski plan EU-a otvorit će put poticanju teritorijalne kohezije i stvoriti nove mogućnosti za privlačenje inovativnih poduzeća, pružiti pristup kvalitetnim radnim mjestima, promovirati nove i poboljšane vještine, osigurati bolju infrastrukturu i usluge te iskoristiti ulogu održive poljoprivrede kao raznovrsne gospodarske djelatnosti.

Održivo gospodarenje poljoprivredom i šumarstvom doživljava se kao prilika. Prijelaz na metode organske proizvodnje, razvoj kratkih opskrbnih lanaca, lokalne prerade i inovativnih proizvoda, u skladu sa EU strategijom ˝Od polja do stola˝ može pridonijeti jačanju uloge poljoprivrednika i povećanju njihovog prihoda.

Do kraja 2021. Komisija će, zajedno sa dionicima, pokrenuti Ruralni pakt, povezujući se s Odborom regija. Ovim će se postupkom raspravljati o ruralnim pitanjima u namjenskim događajima, uključujući mreže unutar ZPP-a i druge postojeće mreže u okviru fondova kohezijske politike. Komisija će dalje angažirati Europski ruralni parlament koji može djelovati kao forum za razmjenu provedbe Vizije.

Do sredine 2023. Komisija će izvršiti popis aktivnosti koje su provedene i programirane u shemama potpore za ruralna područja koja financiraju EU i države članice u programskom razdoblju 2021. – 2027. za ZPP i fondove Kohezijske politike i istaknut će nedostatke gdje je potrebno. Skup razmišljanja o mogućim usmjerenjima za pojačanu potporu djelovanja i financiranju ruralnih područja, bit će uključeni u javno izvješće do prvog tromjesečja 2024, na temelju provedbe EU ruralnog akcijskog plana.

Tijekom supertriloga 24. i 25. lipnja postignut je djelomični politički sporazum o ZPP-u. U ponedjeljak 28. lipnja, ministri poljoprivrede EU odobrili su privremeni sporazum o ZPP-u tijekom Poljoprivrednog vijeća ministara. U budućem ZPP-u postojat će jedna mreža (Mreža ZPP-a) koja pokriva oba stupa.

Poljoprivreda će i dalje ostati središnja značajka AKIS-a, a nadležnost AKIS-a proširila se i na druga područja ruralnog razvoja. Predložene izmjene i dopune smatraju se tehničkim. Ključno načelo Komisije je osigurati kontinuitet u pružanju mrežne podrške. To je predviđeno i na razini pravnog okvira (gdje će prijelazne odredbe omogućiti trenutnim ruralnim mrežama EU-a da nastave podržavati svoje trenutne zadatke povezane s PRP-ovima i pripremom strateških planova ZPP-a) i na razini tehničke potpore koju Komisija pruža umrežavanju putem ugovora o uslugama. Buduće nacionalne mreže ZPP-a moraju se načelno uspostaviti do kraja 2023. godine. Još uvijek postoji snažna potreba za umrežavanjem kako bi se i dalje podržavala provedba politike ruralnog razvoja i ruralnih područja tijekom prijelaznog razdoblja, kao i za provedbu različitih aktivnosti povezanih s političkim inicijativama, kao što je dugoročna vizija ruralnih područja.

Trenutne upravljačke strukture ruralnih mreža ostaju operativne i na snazi sve dok se ne uspostave one za novu EU CAP mrežu. O prijedlozima u vezi s novim strukturama upravljanja mrežom ZPP-a članice SG-a raspravljat će tijekom svog sljedećeg sastanka u listopadu.