Odbor za ratarstvo HPK održao sastanak sa ministricom poljoprivrede

Objavljeno: 05.12.2023.

Odbor za ratarstvo Hrvatske poljoprivredne komore održao je sastanak sa ministricom poljoprivrede Marijom Vučković na kojem se razgovaralo o isplati potpore sukladno Programu potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva. Razgovaralo se i o drugim problemima i potrebama sektora, kao i o situaciji u proizvodnji šećerne repe koja je suočena sa padom prinosa uslijed vremenskih nepogoda i bolesti kod ove kulture. Odbor za ratarstvo zatražio je i dodatne informacije vezano za zaključke sa sastanak HPK s premijerom Vlade RH Andrejom Plenkovićem posebice kada je riječ o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom
zemljištu, te problematike Zakon o uređenju tržišta.

Odbor za ratarstvo smatra kako je rješavanje problematika ASK od izuzetne važnosti, no smatramo kako je problematika poljoprivrednog zemljišta trenutno možda i najveći problem svih hrvatskih poljoprivrednika. Dio prosvjednika na ceste je izašao zbog poljoprivrednog zemljišta, ali i pretjeranog uvoza ukrajinske pšenice i brašna na tržište što je napravilo ogroman poremećaj na tržištu, urušilo cijene te napravilo ogromne gubitke u ratarskoj proizvodnji, priopćeno je iz HPK.

„Stav Odbora za ratarstvo HPK je i dalje isti – da je potrebno obeštećenje od 300 eura za prvih 100 hektara, a obzirom na površine i gubitke iznos od odobrenih 135 je premali. Nakon sastanka s premijerom očekivali smo da će Ministarstvo poljoprivrede napraviti novi
izračun o padu prihoda u ratarstvu, kako bi se vidjelo pravo stanje i uvažili naši stavovi“, istaknuli su predstavnici Odbora za ratarstvo HPK.
Ističu kako su druge države u okruženju, prema informacijama koje imaju od svoji EU kolega, isplatile daleko veću kompenzaciju ratarima iz Kriznog fonda EU, a kako su naglasili poljoprivrednici iz Mađarske su dobila 600 eura za prvih 250 hektara bez obzira na kulturu, dok
su poljski poljoprivrednici dobili 650 eura, a francuski 700 eura.

Kada se napravi izračun, zbog pada cijena, ali i poremećaji na tržištu zbog dodatnog uvoza brašna iz Ukrajine što je dodatno urušilo cijene, ratari su doista u gubitku 300 eura. Odbor je očekivao da će se pronaći dodatna financijska rješenja da se obeštećenje podigne sa
predloženih 135 eura, kažu u HPK. Iz HPK ističu kako su ratari dobili obećanje od Ministarstva da će se pokušati iznaći dodatnih 10
milijuna eura za sektor ratarstva, a isplata bi mogla biti u prvoj polovici 2024. godine. Isto tako Ministarstvo poljoprivrede je najavilo i izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu iduće godine, ali je naglašeno kako se natječaji koji su trenutno u postupku pravno ne mogu obustavit. Kako je istaknuto na sastanku Ministarstvo će izraditi analizu sto se događa sa natječajima koji su prošli, mogu li oni biti bolje, a ta bi se analiza trebala napraviti u suradnji sa HPK.

Kada je riječ o problematici proizvodnje šećerne repe potrebno je utvrditi visinu štete kod prinosa te pronaći način da se kompenziraju proizvođači, koji su imali ogromne štete na usjevima zbog vremenskih nepogoda i napada različitih šetnika. Potrebno je pronaći dodatna financijska sredstva kako bi im se nadoknadio gubitak i uspostavila procedura utvrđivanja šteta na prinosima, kažu u HPK.
Odbor za ratarstvo HPK je zatražio i da se posredstvom Ministarstva poljoprivrede organizira i sastanak sa Agencijom za tržišno natjecanje vezano za brojne probleme na tržištu poljoprivrednih i ratarskih proizvoda te cijena koje su vrlo nepovoljne za hrvatske poljoprivrednike.