Sjednica Odbora za poljoprivredu o zaštiti od širenja bolesti afričke svinjske kuge

Objavljeno: 14.02.2019.

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore, Mladen Jakopović i predsjednik odbora za svinjogojstvo, Stjepan Kušec, prisustvovali su jučer tematskoj sjednici Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora vezano za temu Afrička svinjska kuga. Odbor je organiziran u suradnji s  Hrvatskom poljoprivrednom komorom s ciljem razmjene informacija i pronalaska preventivnih rješenja kako bi se smanjili rizici od Afričke svinjske kuge. Odboru su prisustvovali i predstavnici Hrvatskog veterinarskog instituta, Hrvatske veterinarske komore, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, Hrvatskog lovačkog saveza, Hrvatske gospodarske komore, Središnjeg saveza uzgajivača svinja Hrvatske i Mađarske poljoprivredne komore, a putem Skypea se u rad sjednice uključio tajnik Copa Cogece, krovne organizacija europskih poljoprivrednika, Pekka Pesonen.

Sjednicu je vodio potpredsjednik odbora za poljoprivredu, Josip Križanić koji je uvodno podsjetio na razmjere širenja epidemije afričke svinjske kuge koja je zahvatila područje Europe, Rusije, Kine i nekoliko država Afrike. Upozorivši na potrebu tješnje suradnje nadležnih tijela država u okruženju s ciljem sprječavanja širenja i zaustavljanja bolesti istaknuo je kako se ne radi o zoonozi i bolesti od koje obolijevaju ljudi, a jedini način suzbijanja je usmrćivanje zaraženih domaćih i divljih svinja.

Državni tajnik Krajičak prenio je informacije o preventivnim mjerama i edukaciji poljoprivrednika te Nacionalnim kriznim planom za afričku svinjsku kugu i pratećim naredbama i pravilnicima Ministarstvo poljoprivrede pravodobno je odgovorilo na moguće prijetnje širenja ove bolesti u Hrvatskoj, a u ovom trenutku najveća opasnost dolazi s područja Rumunjske, istaknuo je  državni tajnik Željko Kraljičak. Preventivnim mjerama obuhvaćene su biosigurnost u uzgoju svinja i u lovištima, kontrola smanjenja populacije divljih sinja i kako je pokrenuta javna kampanja podizanja svijesti o afričkoj svinjskoj kugi. Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je financijska sredstava za naknadu u slučaju potrebe usmrćivanja i sufinanciranje izgradnje zaštitnih ograda, a obilaskom 50 000 registriranih farmi utvrdit će se učinkovitost provođenja biosigurnosnih mjera.  građana o važnosti suzbijanja Afričke svinjske kuge koje provodi Ministarstvo poljoprivrede.

Glavni tajnik Copa-Cogeca Pekka Pesonen upozorio je na to kako je bolest zabilježena u 11 država članica Europske unije uglavnom smještenih u središnjoj i istočnoj Europi. Pesonen je rekao kako je zbog nepostojanja cjepiva kojim se bolest liječi važna međusobna suradnja i razmjena iskustava kako bi se učinkovito upravljalo s divljači (populacijom divlje svinje) i žarišnim područjima. – Upravo zbog navedenog mjere informiranje i educiranja o uzrocima i načinu prenošenja bolesti su ključne, rekao je Pesonen i ukazao na važnost regionalizacije kako bi se zabrana izvoza ograničila samo na zaražena područja.

Mađarski predstavnik Dúl Udó Endre upozorio je na brzinu kojom se širi svinjska kuga te što se sve događa s tržištem. Također, spomenuo je kako se lešine teško otkrivaju i nestaju u šumi ili u poljima, te se nerijetko dogodi da se iste nađu u balama sijena. Upozorio je kako je ljudski nemar najveći faktora nastanka svinjske kuge. Kušec je kazao kako je svinjogojski sektor s trenutnih 30% dostatnosti  dodatno ugrožen i da je uz mjere biosigurnosti potrebno vezati i druge mjere te kontrolirati promet mesa i mesnih prerađevina. Predsjednik Središnjeg saveza proizvođača svinja, Goran Jančo ukazao je na važnost dezinfekcijskih mjera transporta i informiranja turista o pravilima ponašanja tijekom sezone.  S obzirom na visok uvoz stoke iz Rumunjske u RH postoji bojazan prijenosa bolesti putem transporta, Ministarstvo poljoprivrede je poduzelo sve mjere pripravnosti i propisa za sterilizaciju takvih vozila. Vezano za klanje, ono je dozvoljeno na vlastitom domaćinstvu, ali se nus proizvodi moraju zbrinuti na neškodljiv način. Također, Ministarstvo će tiskati letke i obavijesti koje će izvjesiti ih na odmaralištima na kojima će upozoravati turiste da ne bacaju hranu izvan kanti za otpatke.

Koliko je situacija alarmantna svjedoči činjenica da je u Hrvatskom saboru po prvi put održana Skype konferencija s Copa-Cogeca organizacijom koja je detaljno informirala situaciju po državama članicama koje su pogođene gripom.

Đuro Dečak, predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza, rekao je kako je ta institucija izvijestila lovce o mjerama koje se provode i naglasio kako je za uspješnost mjere informiranja važno istu provesti i u ruralnim područjima te informirati poljoprivrednike, šumare ali i turiste. U nastavku rasprave upozorio je i na činjenicu kako u Hrvatskoj nema ozbiljnije prerade mesa od divljači.

U raspravi je upozoreno i na problem „meke granice“ s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom kao i na uvoz mesa i mesnih prerađevina iz tih država. Zaključujući raspravu Križanić je podsjetio na razmjere opasnosti afričke svinjske kuge koji bi mogli rezultirati ograničavanjem izvoza, smanjenjem cijena, smanjenje stočnog fonda i propadanjem gospodarstava upozorivši na potrebu jasnijeg normativnog reguliranja kontrola na mjestima dopreme i otpreme životinja.

Više možete pročitati na: https://bit.ly/2IffGyN