Objavljen javni poziv za kupnju steonih junica

Objavljeno: 15.10.2020.

Poštovani,

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za kupovinu steonih
junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda za 2020. godinu.
Javni poziv nalazi se na poveznici:
https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/otvoren-javni-poziv-za-kupovinu-steonih-junica/4206
[1]

Potpora će se dodjeljivati za sufinanciranje troška kupovine minimalno
tri grla kategorije steonih junica. Iznos potpore ograničen je na
maksimalnih 30.000 kuna po korisniku. Poziv je otvoren do 24. 10. 2020.
godine.

Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina
goveda namijenjena je poljoprivrednicima koji su upisani u Upisnik
poljoprivrednika, a  koji na svom poljoprivrednom gospodarstvu drže
krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda te ih koriste u
proizvodnji mlijeka i koje su evidentirane u JRDŽ-u. U odnosu na ranije
dvije godine, Javni poziv za 2020. godinu u određenoj mjeri je
izmijenjen te potencijalni korisnici moraju udovoljiti dodatnim uvjetima
i to: sudjelovanje u sustavu kontrole mliječnosti koju provodi HAPIH te
zadržavanje povećanog brojnog stanja krava u proizvodnji najmanje 36
mjeseci. Osim toga, uzgajivači koji su u prethodne dvije godine
koristili potporu za kupovinu steonih junica dužni su dokazati
povećanje broja krava na gospodarstvu u odnosu na razdoblje prije
provedbe mjere kupovine steonih junica. Nadalje, korisnici koji su u
prethodne dvije godine ostvarili potporu za kupovinu junica, a sredstva
nisu namjenski iskoristili, nisu prihvatljivi korisnici za 2020. godinu.

S obzirom da potpora za kupovinu steonih junica mora biti isplaćena do
kraja 2020. godine, rok za podnošenje prijava na Javni poziv ove je
godine iznimno kratak. Zato Vas molimo da poduzmete sve potrebne
aktivnosti u smislu informiranja potencijalnih korisnika o roku i
izmjenama uvjeta Javnog poziva kako bi na vrijeme uputili Prijave.

S poštovanjem

Ministarstvo poljoprivrede

Preuzeto s: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/otvoren-javni-poziv-za-kupovinu-steonih-junica/4206