OBJAVA REZULTATA KANDIDIRANJA

Objavljeno: 05.02.2022.

Poštovani,

Rezultati postupka kandidiranja za izbor delegata u Skupštini HPK možete pronaći prateći sljedeće korake : Menu > Izbori

ili na linku: https://komora.hr/izbori/