OBAVIJEST O PLAĆANJU GODIŠNJE ČLANARINE

Objavljeno: 04.01.2023.

Poštovani obvezni članovi,

Prema članku 7 stavku 1 Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (NN 61/2018) članstvo u Komori obvezno je za sve poljoprivrednike upisane u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik OPG-ova) sukladno posebnom propisu kojim se propisuju način i uvjeti za upis u Upisnik OPG-ova. Obveznim članom Komore poljoprivrednik postaje u trenutku upisa u Upisnik OPG-ova.

Sukladno  članku 1 Zakona o izmjeni Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (NN 114/2022) te temeljem odluke Skupštine HPK od 22.12.2022. godine određen je iznos članarine koja iznosi 0,80 eura mjesečno odnosno 9,60 eura godišnje.

Članovi koji kasne s uplatom članarine za 2021. godinu trebaju istu podmirit do kraja siječnja 2023. godine.

Članarina za 2022. godinu uplaćuje se do najkasnije 31.12.2023. godine.

Članarina za 2023. uplaćuje se do najkasnije 31.12.2024. godine.

Podaci za uplatu godišnje članarine za obvezne članove:

 • Žiro-račun Komore HR4123400091110427361
 • Platitelj: naziv Vašeg OPG-a
 • Primatelj: Hrvatska poljoprivredna komora, Ulica grada Vukovara 78, 10116 Zagreb
 • Iznos: 9,60 eura
 • Opis plaćanja: članarina HPK za 2022. (navesti godinu za koju se plaća članarina)
 • Model plaćanja: HR00
 • Poziv na broj primatelja: MIBPG Vašeg OPG-a

 

Poštovani dobrovoljni članovi,

Prema članku 7 stavku 3 Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (NN 61/2018) dobrovoljni članovi Komore mogu biti sve ostale fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika sukladno posebnom propisu kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike te druge fizičke ili pravne osobe koje svojim radom mogu pridonijeti u obavljanju djelatnosti Komore, a nemaju obvezu upisa u Upisnik poljoprivrednika. Dobrovoljnim članom postaje se na vlastiti zahtjev dostavom potpisane Izjave o pristupanju i jednokratnom uplatom godišnje članarine ili uplatom mjesečne članarine koju je utvrdila Skupština Komore.

 • Izjava o pristupanju Komori nalazi se ovdje: IZJAVA-o-pristupanju-HPK_2022  – POPUNJAVAJU SAMO DOBROVOLJNI ČLANOVI (ONI KOJI NISU UPISANI U UPISNIK OPG-a – DOO, OBRT, JDOO, ZADRUGE, FIZIČKE OSOBE, INSTITUCIJE, SOPG itd.)

Podaci za uplatu godišnje članarine za dobrovoljne članove:

 • Žiro-račun Komore HR4123400091110427361
 • Platitelj: naziv Vašeg jdoo, doo, obrta, sopg, zadruge, institucije, ime fizičke osobe itd
 • Primatelj: Hrvatska poljoprivredna komora, Ulica grada Vukovara 78, 10116 Zagreb
 • Iznos: 9,60 eura
 • Opis plaćanja: DBR-2022 (navesti godinu za koju se plaća članarina)
 • Model plaćanja: HR00
 • Poziv na broj primatelja: MIBPG Vašeg jdoo, doo, obrta, sopg, zadruge itd

 

Za sve informacije molim kontaktirajte nas na e-mail: clanstvo@komora.hr