Natječaji EU – promocija poljoprivrednih proizvoda

Objavljeno: 25.01.2024.

U tijeku su natječaji Europske komisije vezano za promociju poljoprivrednih proizvoda. Rok za prijavu je 14.05.2024.

 Područja koja će se financirati:

 1. Ekološki proizvodi prema shemi kvalitete Unije ili održiva poljoprivreda Unije i dobrobit životinja u bilo kojoj trećoj zemlji/zemljama
 2. Europske poljoprivredne metode i prehrambeni proizvodi te sheme kvalitete
 3. Svježe voće i povrće na unutarnjem tržištu u kontekstu uravnotežene i zdrave prehrane
 4. Održiva poljoprivreda Unije i dobrobit životinja
 5. Sheme kvalitete Unije ili prednosti poljoprivrednih proizvoda Unije
 6. Informacije i promocija u bilo kojoj trećoj zemlji/zemljama
 7. Sheme kvalitete Unije
 8. Metoda ekološke proizvodnje
 9. Održiva poljoprivreda Unije i dobrobit životinja
 10. Podrška za jednostavne programe koji ciljaju Kanadu, SAD ili Meksiko
 11. Potpora jednostavnim programima koji promiču organske proizvode prema shemi kvalitete Unije ILI održivu poljoprivredu Unije i dobrobit životinja u bilo kojoj trećoj zemlji/iesAGRIP-SIMPLE-2024-TC-ORG-
 12. Podrška za jednostavne programe koji ciljaju Kinu (uključujući Hong-Kong i Macao), Japan, Južnu Koreju, Tajvan, jugoistočnu Aziju ili južnu Aziju
 13. Voće i povrće na unutarnjem tržištu u kontekstu uravnotežene i zdrave prehrane
 14. Podrška za jednostavne programe koji ciljaju na druga zemljopisna područja
 15. Shema kvalitete Unije za metode ekološke proizvodnje

 

POVEZNICA NA NATJEČAJE